Lotus sutran Översatt från Burton Watsons version från 1993 Svensk

advertisement
Lotus sutran
Översatt från Burton Watsons version från 1993
Svensk översättning: Mikael Gustavsson
Kapitel 28
Uppmuntran av bodhisattva Universellt Värdig
Vid denna tidpunkt anlände bodhisattva Universellt Värdig, berömd för sina utövande av
transcendentala krafter, värdighet och dygd, i sällskap med mäktiga bodhisattvor i omätbara,
gränslösa, obeskrivliga siffror, från öst. De länder som de hade passerat skakade och darrade varenda
ett, juvelprydda lotusblommor regnade ner, och gränslösa hundratals, tusentals, tiotusentals,
miljontals olika typer av musikstycken spelades. Dessutom, omgiven av en stor församling av otaliga
himmelska varelser, drakar, yakshas, gandharvas, asuras, garudas, kimnaras och mahoragas,
mänskliga och icke-mänskliga varelser-varenda en visade sin värdighet, dygd och sina
transcendentala krafter.
När bodhisattva Universellt Värdig anlände mitt på mount Gridhrakuta i saha världen, böjde han
huvudet mot marken i vördnad inför Shakyamuni Buddha, cirkulerade runt honom sju gånger, och
sade till Buddha: Upphöjde, när jag var i landet av Buddha Konung Över Juvelprydd Värdighet Och
Dygd, från distans hörde jag Lotus Sutran predikas i denna saha värld. I sällskap med denna mångfald
av omätbara, gränslösa hundratals, tusentals, tiotusentals, miljoner bodhisattvor har jag kommit för
att lyssna till och acceptera den. Jag ber att den Upphöjde kommer att predika den för oss. Och goda
män och goda kvinnor i tiden som följer efter att Tathagata uppnått utsläckning-hur ska de kunna
erhålla denna Lotus Sutra?
Buddha sade till bodhisattva Universellt Värdig: Om goda män och goda kvinnor uppfyller de fyra
villkoren i tiden efter att Tathagata uppnått utsläckning, då kommer de att kunna erhålla denna Lotus
Sutra. För det första måste de skyddas och hållas i minnet av Buddhorna. För det andra måste de
plantera fröer av dygd. För det tredje måste de nå stadiet där de är säkra på att nå upplysning. För
det fjärde måste de odla en beslutsamhet att rädda alla levande varelser. Om goda män och goda
kvinnor uppfyller dessa fyra villkor, då efter att Tathagata uppnått utsläckning kommer de med
säkerhet att erhålla denna sutra.
Vid denna tidpunkt sade bodhisattva Universellt Värdig till Buddha: Upphöjde, i den onda och
korrupta tidsålder i den sista femhundraårsperioden, om det finns någon som accepterar och
upprätthåller denna sutra, kommer jag att vakta och skydda honom, befria honom från förfall och
skador, se till så att han känner frid och ro, och se till så att ingen kan iaktta och dra nytta av hans
tillkortakommanden. Ingen djävul, djävuls son, djävuls dotter, djävuls skyddsling, eller någon som är
besatt av djävulen, ingen yaksha, rakshasa, kumbhanda, pishacha, kritya, putana, vetada eller annan
varelse som plågar människor kommer att kunna dra nytta av honom. Oavsett om den personen är
gående eller stående, om han läser och reciterar denna sutra, så kommer jag vid den tidpunkten att
rida på min sex-betade kungliga vita elefant och med min stora skara av mäktiga bodhisattvor
fortsätta till där han är. Jag skall uppenbara mig, skänka allmosor, vakta och skydda honom, och ge
tröst till hans sinne. Jag kommer att göra detta eftersom jag också vill skänka allmosor till Lotus
Sutran. Om, när denna person sitter och filosoferar över denna sutra, vid den tidpunkten kommer jag
också att rida på min kungliga vita elefant och uppenbara mig i hans närvaro. Om den personen
skulle glömma, om så endast en rad eller vers ur Lotus Sutran, kommer jag att hjälpa honom och följa
honom i läsningen och recitera så att han kommer att erhålla förståelse. Vid den tidpunkten kommer
den person som accepterar, upprätthåller, läser, och reciterar Lotus Sutran att kunna se min kropp,
kommer att fyllas av stor glädje, och kommer att fyllas av större omsorg än någonsin. Eftersom han
har sett mig, kommer han omedelbart få samadhi och dharanis. Dessa kallas upprepnings-dharani,
hundra, tusen, tiotusen miljoner upprepnings-dharani och dharma-ljudet ändamålsenligt dharani.
Han kommer att erhålla dharanis som dessa.
Upphöjde, i den senare tiden, i den onda och korrupta tiden i den sista femhundraårsperioden, om
munkar, nunnor, lekmän eller lekkvinnor som söker, accepterar, upprätthåller, läser, reciterar, och
återger denna Lotus Sutra skulle önska att praktisera den, bör de göra så ihärdigt och med en enda
tanke i en period av tjugoen dagar. När de tjugoen dagarna har uppfyllts, kommer jag att rida på min
sex-betade vita elefant och med ett gränslöst antal bodhisattvor som omger mig och med denna
kropp som alla levande varelser gläds att se, kommer jag att uppenbara mig i närvaro av den person
och predika Lagen för honom, instruera honom, ge fördelar och glädja. Jag kommer också att ge
honom dharani -mantran. Och eftersom han har förvärvat dessa mantran, kommer inga ickemänskliga väsen kunna skada honom och han kan inte bli förvirrad eller vilseledas av kvinnor. Jag
kommer också att personligen skydda honom hela tiden. Därför Upphöjde, jag hoppas att ni tillåter
mig att uttala dessa dharanis.
Sedan, i närvaro av Buddha, uttalade han dessa mantran:
adande dandapati dandavarte dandakushale dandasudhare
sudhare sudharapati buddhapashyane sarvadharaniavartane sarvabhashyavartane su-avartane
samghaparikshani samghanirghatani asamge
samgapagate tri-adhvasamgatulya arate-prapte
sarvasamgasamatikrrante sarvadharmasuparikshite
sarvasattvarutakaushalyanugate simhavikridite
Upphöjde, om någon bodhisattva kan höra dessa dharanis, bör han förstå att dessa beror på de
transcendentala krafter hos Universellt Värdig. Om, när Lotus Sutran predikas i hela Jambudvipa, det
finns de som accepterar och upprätthåller den, bör de tänka för sig själva:
Allt är på grund av auktoriteten och de övernaturliga krafterna hos Universellt Värdig! Om det finns
de som accepterar, upprätthåller, läser och reciterar denna sutra, memorerar den på rätt sätt, förstår
dess principer, och praktiserar den som sutran instruerar bör dessa personer veta att de utför en
praktik av Universellt Värdig själv. I närvaro av omätliga, gränslösa antal Buddhor har de planterat
goda frön djupt, och Tathagatas hand kommer att klappa dem på huvudet.
Om de endast kopierar sutran, kommer de, när deras liv kommer till dess ände att återfödas i himlen
av de trettiotre gudarna. Vid denna tidpunkt kommer åttiofyratusen himmelska kvinnor, framföra
alla typer av musik, kommer att välkomna dem. Dessa personer kommer att sätta på sig kronor
tillverkade utav sju skatter och i mitten kommer damer att roa och glädja sig själva. Hur mycket mer
då, om de accepterar, upprätthåller, läser och reciterar sutran, memorerar den på rätt sätt, förstår
dess principer, och praktiserar den som sutran instruerar. Om det finns personer som accepterar,
upprätthåller, läser och reciterar sutran och förstår dess principer, när livet för dessa personer
kommit till ett slut, kommer de att tas emot av tusen Buddhor, som kommer att befria dem från all
rädsla och hindra dem från att beträda existensens onda vägar. Omedelbart fortsätter de vidare till
tushita himlen, till platsen hos bodhisattva Maitreya. Bodhisattva Maitreya besitter de trettiotvå
egenskaperna och är omgiven av ett mångfald av mäktiga bodhisattvor. Han har hundratals,
tusentals, tiotusentals, miljoner himmelska kvinnliga skötare, och dessa personer kommer att
återfödas i deras mitt. Sådana förmåner och fördelar kommer de att njuta av.
Därför bör personer med visdom målmedvetet kopiera sutran själv eller förmå andra att kopiera den,
bör acceptera, upprätthålla, läsa och recitera den, memorera den på rätt sätt och praktisera den som
sutran instruerar. Upphöjde, jag kommer nu alltså att använda mina transcendentala krafter för att
bevaka och skydda denna sutra. Och efter att Tathagata har uppnått utsläckning, kommer jag att få
den att bli allmänt propagerad i hela Jambudvipa och kommer att se till att det aldrig upphör.
Vid denna tidpunkt lovordade Shakyamuni Buddha och sade: Utmärkt, utmärkt, Universellt Värdig!
Du har möjlighet att vakta och assistera denna sutra och orsaka många levande varelser att få frid
och lycka och fördelar. Du har redan fått ofattbara förmåner och djup medkänsla och medlidande.
Sedan förgångna tider i det förflutna har du visat en önskan om högsta perfekta upplysningen, och
har avgett ett löfte om att använda dina transcendentala krafter för att vakta och skydda denna
sutra. Och jag kommer att använda mina transcendentala krafter för att vakta och skydda dem som
kan acceptera och upprätthålla namnet bodhisattva Universellt Värdig!
Universellt Värdig, om det finns de som accepterar, upprätthåller, läser och reciterar Lotus Sutran,
memorerar den på rätt sätt, praktiserar och återger den, bör du veta att dessa personer har träffat
Shakyamuni Buddha. Det är som om de hörde denna sutra från Buddhas mun. Du ska veta att dessa
personer har skänkt allmosor till Shakyamuni Buddha. Du ska veta att Buddha har lovordat sådana
personer som utmärkta. Du ska veta att dessa personer har blivit klappade på huvudet av
Shakyamuni Buddha. Du ska veta att dessa personer har täckts i kläder av Shakyamuni Buddha.
De kommer inte längre att vara giriga för eller fästa vid världsliga nöjen, de kommer inte ha någon
smak för skrifterna eller anteckningarna från icke-buddhister. De kommer inte att glädjas i att umgås
med sådana människor, eller med dem som arbetar med onda uppehälle som slaktare, uppfödare av
svin, får, höns, eller hundar, jägare, eller med de som erbjuder kvinnors charm till salu. Dessa
personer kommer att vara ärliga och uppriktiga i tanke och uppsåt, rätt i minnet, och kommer att ha
kraften av meriter och dygd. De kommer inte att besväras av de tre gifterna, inte heller kommer de
att besväras av svartsjuka, självhärlighet, ogrundad självgodhet, eller arrogans. Dessa personer
kommer att ha få begär, kommer att bli lätt nöjda och kommer att veta hur man utför praktik som
Universellt Värdig.
Universellt Värdig, efter att Tathagata uppnått utsläckning, i den sista femhundraårsperioden, om du
ser någon som accepterar, försvarar, läser, och reciterar Lotus Sutran, bör du tänka för dig själv:
Snart kommer denna person gå vidare till platsen av upplysning, erövra djävulsvärdarna, och uppnå
högsta perfekta upplysningen. Han kommer att snurra dharmans hjul, slå på dharma- trumman, blåsa
i dharma-snäckan, och regna ner dharma-regn. Han är värdig att sitta på dharmans lejon-plats, bland
den stora församlingen av himmelska och mänskliga varelser.
Universellt Värdig, i senare tider, om det finns de som accepterar, upprätthåller, läser och reciterar
denna sutra, kommer sådana personer inte längre vara giriga för eller ha bundenhet för kläder,
sängkläder, mat och dryck, eller andra förnödenheter i det dagliga livet. Deras önskemål kommer inte
att vara förgäves, och i denna nuvarande tillvaro kommer de att få belöningen av lycka. Om det är
någon som nedvärderar eller gör narr av dem och säger: Ni är bara okunniga! Det är meningslöst att
utföra dessa metoder-i slutändan kommer de inte att ge er någonting!
Då som straff för hans överträdelse kommer denna person att födas utan ögon i existens efter
existens. Men om det finns någon som skänker allmosor till dem och berömmer dem, så har han i
denna existens manifesterat belöning för det.
Om någon ser en person som accepterar och upprätthåller denna sutra och försöker att exponera
brister eller ondska hos denna person, även om han talar sanning eller inte, kommer han i sin
nuvarande tillvaro bli drabbad av vit spetälska. Om någon nedvärderar eller skrattar åt den personen,
kommer han i existens efter existens att ha tänder som saknas eller placerade långt ifrån varandra,
fula läppar, en platt näsa, händer och fötter som är knotiga eller deformerade och ögon som skelar.
Hans kropp kommer att ha en obehaglig lukt, med onda sår som innehåller var och blod, och han
kommer att drabbas av vatten i magen, andnöd, och andra svåra och maligna sjukdomar. Därför
Universellt Värdig, om du ser en person som accepterar och upprätthåller denna sutra, bör du resa
dig och hälsa på honom på avstånd, visa honom samma respekt som du skulle visa en Buddha.
När det här kapitlet om uppmuntran av bodhisattva Universellt Värdig predikades, erhöll
bodhisattvor omätliga och gränslösa som sandkorn vid Ganges floden dharanis och lät dem
memorera etthundra, tusen, tiotusen, en miljon upprepningar av lärorna, och bodhisattvor lika
många som dammpartiklar i det stora världssystemet fulländade vägen av Universellt Värdig.
När Buddha predikade denna sutra-Universellt Värdig och de andra bodhisattvorna, Shariputra och
andra röst-hörare, och de himmelska varelserna och drakarna, de mänskliga och icke-mänskliga
varelserna, hela medlemskapet i den stora församlingen fylldes alla av stor glädje. De accepterade
och upprätthöll Buddhas ord, bugade av vördnad och gav sig av.
www.nichiren-buddhism.com
Download