2015 Ingen fiskutplantering BKD problem Inga fiskepremiäre…

advertisement
VIKTIG INFORMATION
FRÅN NORSJÖ SFK!
Umlax AB,vår leverantör av Regnbåge har drabbats av sjukdom(BKD) i fiskbestånden. Umlax AB
har därför tvingats att slakta ut HELA sitt bestånd av laxartad fisk.
Umlax AB är leverantör av sättfisk till hela Norrland och därför drabbas ALLA av detta problem.
Därför kan Norsjö SFK inte sätta ut någon fisk i klubbvattnen under hela 2015 och inte heller våren
2016.
Ni som redan är medlemmar eller köper medlemskortet för 2015 kommer
därför att få gratis medlemskort även för 2016. Detta skickas ut till er vid
årsskiftet.
Därför kommer inga fiskepremiärer att kunna genomföras förrän sommaren 2016 och med
anledning av detta blir det heller inget fiskeförbud i klubbens vatten den 10 juni 2015.
Ni som köper eller redan innehar medlemskort för 2015 kan därför fiska fritt i klubbens
vatten t o m 2016-06-10 då fiskeförbud införs inför sommarpremiärerna i juni-juli.
Som vanligt gäller ju då att fiske i Kattöggeltjärn bara får ske under helger(lör-sön) och att antalet
fiskar som får fångas per dag är detsamma.
OBS! Klubbens flugfiskevatten berörs inte av detta problem då inga fiskutplanteringar görs i dessa.
Vi har blivit lovade att sättfisk skall finnas tillgänglig under maj-juni 2016 så förhoppningsvis kan
allt återgå till det normala fr o m juni 2016.
Om ni har frågor så kontakta Steve Björk 070-2324019 eller maila s[email protected].
Med vänliga hälsningar
NORSJÖ SFK
Download