September – Novicom data Norsjö AB
”… Norsjö Vidsel Computers” säger Patrik med ett svagt leende när han
avslöjar vad Novicom egentligen står för, det handlade mest om datorer
då, idag låter det kanske lite larvigt. För 20 år sedan var det inte tal om
personliga datorer (PC) i varje hem. För mig började detta som en hobby
som efter hand blev allt större.
Figur 1: Patrik Lundgren, VD Novicom
Novicom är en butik i Norsjö som säljer elektronik såsom radio, tv, mobiltelefoner
och IT-produkter med tillbehör. Vi är tre anställda som är ute på rätt många uppdrag
och utför installationer, service, felsökningar och diverse antennjobb. Det är ofta
helhetslösningar vi erbjuder, det vill säga utöver att sälja själva utrustningen till
kunden installerar vi även den. Målet är att när vi lämnar er bostad så funkar allt som
det ska göra. Vi har en verkstad här i affären där vi utför antivirustjänster, data- och
tv-service, vi kan faktiskt laga din tv som gått sönder vilket är ganska unikt. Vi har
även en del uppdrag mot företag där vi hjälper till med servrar och så vidare.
Vart finns er brödföda? Tjänsterna är förstås en viktig del, men alla delar behövs för
att få ihop det i slutänden, det är inte riktigt som för bilhandlarna, det vill säga att
bilförsäljningen inte är den primära vinsten utan att det istället är den förväntade
servicen. Marginalerna är små i den här branschen, för att det ska fungera krävs
bredd, man måste kunna erbjuda alla slags kombinationer av varor och tjänster.
Vad har företaget för historia och hur började du själv din bana? Det
började med en hobby, medan jag ännu jobbade som radiotekniker
på RFN, (Robotförsöksplats Norrland), i Vidsel. Vi startade ett bolag
1994, det var i en annan form än nu mer som hobbyverksamhet
medan datorer var något nytt, vi byggde och sålde datorer till folk
som efterfrågade dem. Sedan flyttade jag hem till Norsjö igen två år
med anledning av EVA, det är inte en förkortning utan min fru. Jag
hade först företaget i ett rum i den egna bostaden, sedan skaffade
jag en liten lokal i Algotshuset och 1997 kunde jag även försörja mig
på detta.
När du var ny vad hade du för utbyte av Norsjö kommun och
företagarorganisationen? Jag hade inte de behoven då, sedan fanns det inte speciellt
mycket företagsstöd att få. Det började som sagt i liten skala och sedan dess har det
vuxit successivt. Jag köpte efter hårt arbete radioaffären i början av 2000-talet. Det
kompletterade min verksamhet med radio, tv och antenner.
Vad står egentligen Novicom för? Det står för ”Norsjö Vidsel Computers” säger Patrik
med antydan av ett svagt leende på läpparna. Nej det var ju datorer som det
handlade om då. Jag kom från Norsjö och min kollega kom från Vidsel men vi höll
ihop fram tills jag flyttade då delade vi på företaget.
Vem är er typiske kund? Det finns ingen typisk kund, det finns flera olika typer av
kunder, medelåldern är kanske vanligast. Behoven skiljer sig åt, äldre söker ofta efter
teknisk trygghet. De är ofta osäkra över inköpet, det finns nästan något som kan
beskrivas som en rädsla för produkten. Då söker man kanske en helhetslösning vilket
vi alltid erbjuder mot ett tillägg. Mervärdet är väldigt viktigt kunden vill känna att när
vi lämnar dem så fungerar produkten de köpt.
Vad kan du säga om lokalen? Här på Storgatan 72 har jag hållit till i 10 år, nu sitter
vi i fikarummet men här inryms även serviceverkstad, tre kontor och butiksyta, det är
väldigt ett bra och centralt läge. Jag skulle dock vilja ha det lite rymligare, ska se om
jag inte kan ta i anspråk lite utrymme från serviceverkstaden. Men det vore inte
dumt med en utbyggnad, ibland skulle man vilja utveckla verksamheten och då är
man ganska låst till den yta man har.
Du har väl ett fastighetsbolag också? Ja, Novicom hyr av det bolaget, det är både
lägenheter och kontorslokaler, jag har ett trettiotal lägenheter i exempelvis
Handelsbankshuset och på Storgatan, Sörbyvägen samt Helgagatan. Sedan ett antal
kontorslokaler i detta hus samt i huset intill.
Vad har du för framtidsplaner? Man funderar ju till och från, förut hade jag en filial i
Malå där jag köpte en radioaffär för fyra år sedan, den höll vi igång i två år. Jag fick
inte riktigt den snurr jag förväntade mig och skulle jag starta idag så hade jag gjort
på ett annorlunda sätt. Vi har många kunder ifrån Malå idag så det är frågan om det
inte är dags för ett nytt försök, jag spånade på det så sent som igår faktiskt. Det är
mycket serviceuppdrag så det gäller att få tag i rätt person.
Vad söker du hos en anställd? Det viktigaste är att personen är serviceinriktad, sedan
ska personen vara ”bred” och kunna göra allt ifrån att stå i butik, ha god kännedom
om teknisk apparatur och utföra uppdrag ute på fältet. Vi tre här i Norsjö har
tillsammans ett stort kunnande och olika specialiteter som gör att vi fungerar mycket
bra tillsammans. Utmaningen är att hålla sig uppdaterad om nya produkter,
standarder och abonnemang på mobil och parabolsidan. Utvecklingen driver handeln
framåt och kunden vill ju ha tekniken snabbare, skarpare och smidigare (alltså
bättre) hela tiden. Nya behov uppstår dessutom, ny efterfrågan kräver ett utbud som
matchar, man tittar alltid på nya möjliga upplägg i butiken.
Hur jobbar man med lager i er bransch? Av utrymmes- och kostnadsskäl kan man
naturligtvis aldrig ha allt hemma. Det gäller att man har en uppdaterad och god
produktkännedom samt kunskap om kunderna här i Norsjö, vad vill folk ha? Då vet
man vad man ska ta hem och lägga på hyllorna. Här gäller kanske inte premium utan
vi satsar på en avvägning mellan det som ligger i framkant samt tilltalar bas- och
mellankonsumenten mest. Det gäller att ha hemma det kunden är ute efter, för
köpet avgörs av om jag kan gå och hämta det. Säger kunden ”jag ska gå hem och
fundera” då blir det oftast inget köp. Ett stort lager gör dessutom att det riskerar att
bli kostsamt med inkurans av obsoleta lagervaror vid prisfall eller plötsliga tekniska
förändringar.
Vart tar du dina produkter ifrån? Digitalbutikerna är en kedja som vi gör inköp ifrån,
de har sitt centrallager i Kalmar så vi kan få hem beställningar på ett par dagar. Idag
tar Digitalbutikerna över där Expertkedjan tidigare funnits. Skillnaden mellan
exempelvis Audio video och Digitalbutikerna är att hos Audio video går man in som
delägare medan det hos Digitalbutikerna är fråga om en frivillig förbindelse utan
avtal, vi har dock tillgång till samma produkter.
Vi använder oss av
Digitalbutikernas hemsida sedan består vår marknadsföring av direktutskick där vår
leverantör står för layout och hjälper oss med kampanjer där vi plockat ut speciella
varor, sedan bestämmer vi ett antal utskick. En risk är kanske att de går oavkortat
rakt ner i skräpet så vi tittar en del på Facebook och andra sätt att nå våra kunder.
Hur
jobbar
ni
med
hemsidor
och
marknadsföring?
Har ni något motto? Måhända inofficiella klyschor men den som handlar om att
kunden ska vara nöjd är väl snarare ett arbetssätt vi jobbar efter. En missnöjd kund
får man lägga ner mycket tid på att få tillbaka därför försöker vi undvika missnöje.
Nöjda kunder är ju faktiskt den bästa reklamen för ens verksamhet.
Vad har ni för förväntningar på Norsjö kommun? Att även vi små företag har
möjlighet att lägga ett anbud på era offentliga upphandlingar. Jag vet ju att det
jobbas hårt med detta just nu och jag hoppas att vi rör oss framåt. Vi har klubbat
nya styrdokument som vi lyft in i vårt arbetssätt samt fysiskt satt in i en speciell
upphandlingspärm där berörda tjänstemän samlar allt som rör deras inköp. De nya
rutinerna säger att en dialog ska ske innan upphandling alltså innan
förfrågningsunderlag författas, vi kommer även att ha årliga upphandlingsmöten där
vi går igenom årets upphandlingar som en del av en läroprocess. Vad kan vi
förbättra? Vad har fungerat bra? Vad har fungerat dåligt? Är alla delar av
utvärderingen, en viktig bit som jag jobbar med att alla ska ta till sig. Små företag
måste kunna vara med och lägga anbud, exkluderar vi våra lokala företag förlorar vi
naturligtvis arbetstillfällen och i slutänden skattekronor över kommungränsen. Det
handlar inte om protektionism utan här finns det mycket att lära sig om hur man
utformar skallkrav med leveranstider o.s.v. En tjänsteman kanske lockas att ta
genvägar, det är klart att det tar längre tid att göra det lilla extra, men att göra det
rätt är viktigt för mig. Ett vunnet avtal för mig kan nämligen i slutänden innebära att
jag kanske kan behålla den anställde eller i bästa fall nyanställa. Jag har skaffat en
användare i E-avrop och börjat lägga till CPV*-koder och så vidare. Vi har en
utbildning i E-avrop den 15/10 som jag tycker att du bör komma till, det är 16
utbildningsplatser. Vi kommer att träna på att svara på fiktiva upphandlingar, och
tanken är att när ni lämnar utbildningen så ska ni tänka ”Men vad lätt det var”,
anmälan sker till mig. – Okej, jag anmäler mig.
*CPV (Common Procurement vocabulary) är obligatorisk inom EU från och med 2006. Den
fastställer ett enda klassificeringssystem för offentlig upphandling i syfte att standardisera de
referenser som används av upphandlande myndigheter och enheter för att beskriva föremålet
för upphandlingen. CPV är uppbyggd enligt en trädstruktur av koder med upp till nio siffror
(en 8-siffrig kod plus en kontrollsiffra) vilka motsvaras av en beteckning på
upphandlingsobjektet som kan utgöra varor, bygg- och anläggningsarbeten eller tjänster.
För Patriks del kanske följande koder är aktuella:
30000000 Kontorsmaskiner, datorer samt kontors- och datorutrustning, utom möbler och
programvara
30200000 Datorer och datamateriel
30213000 Persondatorer
30212000 Maskinvara för minidatorer
CPV guide finns på e-avrop för företag som ordnat en användare, där kan du lägga in ditt
intresseområde för bevakning. Då får du automatiskt ett meddelande varje gång en sådan
tjänst eller vara utlyses så du kan plocka ut beskrivningen och räkna på det samt inkomma
med ett anbud.
Alla kommuner och offentliga aktörer i Europa är skyldig att göra en offentlig upphandling
för alla varor och tjänster som köps in överstigandes ett värde av cirka 280 000 svenska
kronor. Detta för att komma bort från godtycke och konkurrenshämmande situationer där
utfallet riskerar att bli att man orättvist gynnar enskilda näringsidkare, alltså en fråga om en
typ av korruption.
Jimmy Lindberg
Projektledare, FRONT – Framtid och Norsjös tillväxt
Utveckling & Tillväxt
Näringslivsavdelningen
935 81 NORSJÖ
Tel: 0918-140 20, 070-249 99 50
E-post: [email protected]
www.norsjo.se/FRONT
 Överväg miljökonsekvenserna innan du skriver ut det här meddelandet!