Idrott läxa

advertisement
Instuderingsfrågor ”Varför ska man värma upp”
1. Vad menas med att uppvärmningen ska vara specifik, effektiv och mer individanpassad?
Effektiv betyder att uppvärmning ska göra att din kropp blir snabbt varm och specifik betyder att
den ska vara specifik för den träning du ska utföra efter uppvärmning och individanpassad betyder
att den ska vara anpassad för den person som ska göra den som t.ex. Om du har en skada i höger
knä ska du undvika att lägga för mycket vikt på det när du värmer upp och tränar.
2. Varför behöver vi värma upp?
När vår kropp är varm har musklerna lättare att röra sig eftersom dom har blod som redan pumpar
igenom dom vilket gör att dom inte är lika stela, Om dom vore stela så skulle det vara lättare att
skada sig.
3. Vad händer i kroppen när vi värmer upp?
Blodet pumpar runt till alla muskler och pulsen går upp vilket gör att vi minskar chansen att skada
oss och vi kan prestera bättre vid träningspass. Vi blir varmare vilket gör att vi börjar svettas vilket
för igång vår svettproduktion vilket gör att vi har det lättare att kyla ner oss.
4. Vilka är de psykologiska aspekterna av uppvärmning?
Adrenalinet börjar pumpa vilket gör oss redo för träningen och när vi värmer upp så laddar vi upp
vår hjärna mentalt vilket gör att vi kan prestera bättre vid träning.
Instuderingsfrågor ”Fysiologi/Träningslära
Syretransporterande organ:
1. Vilka organ försörjer vår kropp med syre?
Lungor syresätter blodet och hjärtat pumpar ut det.
2. Varför behöver våra celler syre?
Eftersom annars dör cellerna och syre använder de för att arbeta.
3. Vilken hjärthalva pumpar ut det syrerika blodet?
Vänstra hjärthalvan.
4. Hur mycket blod pumpar hjärtat ut /min i vila? Arbete?
70 milliliter varje slag och 70 slag varje minut men kan variera från 70-120 milliliter
Varje slag och 60-200slag varje minut beroende på person och vid arbete.
Vilopulsen brukar ligga mellan 40-70 och träningspulsen är från 100 och uppåt.
5. Varför betyder inte ett vältränat hjärta automatiskt ett stort hjärta?
Eftersom stora hjärtan inte pumpar blod snabbare än ett mindre hjärtan utan bara mer blod och i de
flesta fallen pumpar stora hjärtan långsammare än små hjärtan.
6. Vad gör hemoglobinet i de röda blodkropparna?
Det är den delen av blodet som transporterar syret.
7. Vad är slagvolym?
Det är din Hjärtfrekvens.
8. Vad är vilopuls?
Din puls när du inte anstränger dig.
9. Vad är arbetspuls?
Din puls när du utför något arbete
10. Vad är maxpuls?
Din puls när du utför något väldigt krävande och din puls ligger på sin maximala kapacitet.
11. Vad är kondition?
Tiden du kan utföra en fysisk aktivitet är vad vi kallar kondition.
Energi:
1. Vilka energikällor är viktigast för kroppen?
Kolhydrater, fett och protein
2. Vad baseras en människas energibehov på?
Hur stor man är, hur mycket man tränar och hur gammal man är.
3. Var lagras fett respektive kolhydrater i kroppen?
I fettvävnad runt omkring vår kropp mestadels vid magen.
4. Vad innebär förbränningsprocessen?
Det innebär att vi använder våra fettreserver vid träning eftersom kroppen behöver mer energi
Så tar den ifrån fettreserverna. Detta kan vara farligt då vissa ”farliga” fetter kan lagras i din kropp
vilken kan göra dig sjuk då din kropp förbränner och frigör de farliga ämnena som har lagrats i ditt
fett.
5. Hur bör fördelningen mellan fett, kolhydrater och protein vara i vår kost?
28 % fett 18 % protein och 54 % kolhydrater.
6. Varför bildas det mjölksyra?
Det uppstår när kroppens muskler inte får tillräckligt mycket syre och då gör kroppen energi utan
syre och då frigörs energi från kolhydraterna och detta skapar mjölksyra.
7. Ju högre syreupptagningsförmåga desto…..¨
Effektivare jobbar vår kropp.
Instuderingsfrågor ”Människokroppen/anatomi”
Skelett och leder:
1. Vad har skelettet för funktioner?
Det bär upp och skyddar vår kropp och det fungerar även som en hävarm vid tunga lyft.
2. Vad är tillväxtzoner?
I delar av benen och dom har i sig ämnen som gör så att våra ben växer.
3. Vad är bindväv?
Den sitter runt musklerna och håller ihop så att dom inte rör och gör så att dom kan samarbeta för
att ge ut mer styrka.
4. Vad fyller lederna i kroppen för funktion?
Dom gör så att du kan röra dina armar och ben utan leder skulle du vara stel som en kratta.
5. Varför finns brosk och vad händer med det när vi blir äldre?
Brosk ligger i ryggraden och lederna och den gör så att vi kan röra oss utan att våra ben gör direkt
kontakt, men när vi blir äldre börjar vårt brosk försvinna och detta gör så att vi får direkt kontakt
med benen vilket gör väldigt ont.
6. Vad är ledbandens huvudsakliga uppgift?
Det är att hålla våra ben på plats och ligger därför vid våra leder eftersom de benen rör sig hela
tiden och behöver någonting att stoppa dom från att hoppa ur led.
7. Vad händer med lederna vid kontinuerlig (varaktig) fysisk aktivitet?
Dom blir starkare.
Musklerna:
1. Vad är det som händer i muskeln när den förkortas?
Muskelfibrerna drar ihop sig och samlas vilket för att vi har mer styrka sen när vi sträcker ut
muskeln.
2. Hur många % av vår totala vikt utgörs av muskler?
Runt 40 % beroende på person
3. Vilken muskulatur kallas även för tvärstrimmig muskulatur.
Hjärtmuskelatur.
4. Hur många skelettmuskler har vi ca i kroppen?
Ca 600 beroende på person.
5. Vad är skillnaden på dem jämfört med hjärtmuskulaturen?
Dom kan vi styra och hjärtmuskeln kan vi inte styra.
6. Vad gör glattmuskulaturen?
Är muskel som gör saker automatisk som lever, hjärtat och muskler vi inte kan styra
7. Förklara vad det finns för typer av muskelfiber i vår kropp och hur de fungerar.
Typ 1 och typ 2. Typ 2 är dom explosiva som kan ge mycket energi under en kort tid medans typ 1
är dom långsamma musklerna som ger lite energi men länge. Typ 2 muskler omvandlas till typ1
muskler om dom inte används under en lång tid.
8. Vad är en antagonist?
Motsatsen mot en muskel i kroppen. T.ex. Biceps antagonist är Triceps
9. Vad är statisk styrka?
När du sitter i planka tränar du din kropp statiskt igenom att inte röra dig.
10. Vad är dynamisk styrka?
Rör du dig och tränar din kropp igenom att röra dig.
Nerv och muskelfunktion:
1. Vad är det centrala nervsystemet?
Det är nervsystemet som går via vår ryggrad från hjärna ut till det perifera nervsystemet.
2. Vad är det perifera nervsystemet?
Det är nervsystemet som binder ihop våra muskler och kroppsdelar med det centrala nervsystemet.
3. Vad är en motorisk nervcell?
En nervcell som reagerar mycket snabbare än en vanlig cell som gör så att vi kan undvika skador
om vi t.ex. Tog på ett varmt föremål.
4. Varför blir musklerna mer ekonomiska vid kontinuerlig fysisk aktivitet?
Eftersom muskelfibrerna i våra muskler slits ut när vi tränar bygger dom ihop sig starkare och
med fler antal. Samma princip är det med våra ben om dom går sönder bygger dom ihop sig
och blir starkare.
Thomas Nordin TI14a
Download