Att tänka på inför operationen

advertisement
LASEK
LASEK (Laser-Assisted-Epithilial-Keratomileusis) är en alternativ ögonlasermetod för korrektion av olika synfel
som närsynthet, astigmatism och låggradig översynthet.
Om du väljer att göra din LASEK behandling hos oss så kan vi hjälpa dig fastställa om dina ögon är passande
för denna typ av behandling genom en gratis undersökning.
LASEK behandlingen innefattar fyra moment (se bilderna nedan). Det tunna yttersta skiktet på hornhinnan
lösgörs med svag spritlösning och undanläggs så att den inte är i vägen för omformningen av hornhinnan med
ögonlasern. Därefter tillbakaläggs detta tunna skikt och en kontaktlins tillpassas som skydd för det opererade
området. Kontakt linsen har man kvar i 4-5 dagar.
Hornhinnans yttersta skikt (epitelet) lösgörs med en svag
spritlösning.
Det lösa epitelet föses undan så att den inte är i vägen för
behandlingen.
Laserstrålen eliminerar synfelet genom att forma om hornhinnan.
Den tunna epitelfliken läggs tillbaka som ett skydd och en
kontakt lins tillpassas som skydd för det opererade området.
Att tänka på inför operationen
På operationsdagen är det viktigt att Du inte sminkar ansiktet. Räkna med att vistelsen på ögonkliniken kommer
att vara c:a 2 timmar. Innan ingreppet kommer Du att få bedövningsdroppar, smärtstillande och lugnande
tabletter. Efter ingreppet får Du stanna kvar en stund hos oss för att den opererande läkaren ska kunna
undersöka ögat. Kom ihåg att ha med Dig ett par solglasögon att använda efter ingreppet som skydd för ögat.
Dagen efter operationen måste Du komma för kontroll. Vid denna kontroll får Du bl. a behandlingsschema för
ögondroppar som Du ska använda.
Viktigt!!!
Laser operationerna utförs med hjälp av högteknologisk utrustning. Även om vår utrustning tillhör en av
marknadens bästa och modernaste, kan oförutsägbara tekniska problem inte uteslutas. Det är därför av stor vikt
att utrustningen testas innan varje behandling. Skulle testerna visa att det föreligger något tekniskt fel är man
tvingad att vänta med själva ingreppet. Detta innebär att behandlingen förmodligen behöver skjutas upp för en
viss tid tills felet åtgärdats. I sådana sällsynta och oförutsägbara fall ansvarar NOVIUS ögonklinik inte för
eventuella extra kostnader som det uppskjutna ingreppet kan innebära för patienten. (resor, hotell , osv.)
De första timmarna efter LASEK
För att locket (som görs under operationen) ska kunna växa fast mot underlaget är det nödvändigt att använda en
mjuk kontaktlins i ögat under de första 4-5 dagarna. Denna tas bort vid efterkontrollen. Måttlig värk, skav och
irritation kan upplevas under denna period samt att man ser suddigt. Lätt ljuskänslighet är också ofta
förekommande. Vid behov, skall värktabletterna Neurontin tas enligt läkarens ordination. Det kan vara bra att vila
sig (helst sova) i några timmar efter operationen. Det är tillåtet att använda ögonen som vanligt för att titta på TV
eller läsa, men det är absolut förbjudet att gnugga sig i ögat, framförallt de första 3-4 veckorna.
De första dagarna och veckorna efter LASEK
Synförbättring upplevs 2-3 dagar efter operationen och kan tillfälligt minska när kontaktlinsen tas ut. Synskärpan
kan variera något under de första veckorna och stabiliseras först efter ca 6 veckor. Man bör tänka på att skydda
ögonen under de första veckorna när man är utomhus, vanligtvis med ett par solglasögon. Med tanke på
infektionsrisken, som är störst under den första månaden, bör man avstå från att bada i simhall eller bastu. Man
bör också undvika all verksamhet som kan leda till våld mot ögat t.ex. vissa boll- eller kampsporter. Mascara och
övrig ögonkosmetika bör undvikas de första veckorna.
Risker vid LASEK
Excimerlaserbehandlingen leder alltid till en viss vävnadsreaktion.Därför bör du vara medveten om, att vissa
biverkningar kan förekomma. Dessa beror vanligtvis på den individuella läknings processen. Till de mest vanliga
biverkningarna hör återkomsten av viss närsynthet eller övergång till översynthet. Båda kan behandlas med
ytterligare laserbehandlingar olika lång tid efter första ingreppet. Mindre vanligt är den sk "haze" på hornhinnan,
d.v.s. uppkomsten av en viss grumling över det behandlade området som kan ge dimsyn och sämre
kontrastseende.
Download