Mekanik - TFE

advertisement
Mekanik
Elmaskiner 2, 2014
Per Hallberg
Newtons lagar
• N1: En kropp förblir i sitt tillstånd av vila eller likformig rörelse om den
inte av verkande krafter tvingas att ändra detta tillstånd.
• N2: Tidsförändringen av rörelsemängden för en kropp är lika med den
kraft kroppen utsätts för. Lagen uttrycks numera oftast som att produkten
av kroppens massa och dess acceleration är lika med den verkande
kraften. F=ma
• N3: Två kroppars ömsesidiga verkningar på varandra är alltid lika stora
och riktade åt motsatt håll. (lagen om verkan och motverkan)
Tröghetsmoment
• Tröghetsmoment: mått på
motståndet att accelerera en
kropps rotation.
• Formler i Physics handbook
Translations- vs Rotationsrörelser
• N2, J konstant
• Roterande och
translatorisk rörelse.
• Utväxling
Translations- vs Rotationsrörelser
• Samband
Typiska momentvarvtalskaraktäristiker
Download