Biomolekyler/ Lipider (fetter)

advertisement
Biomolekyler/ Lipider (fetter)
Molekyler som är
olösliga i vatten
Lipider kan delas in i två huvudgrupper:
A) Triglycerider (fetter), fosfolipider, vaxer
B) Steroider
Triglycerider (fett)
• estrar av glycerol och fettsyror
• energilagring, isolering
Triglycerider
Estrar av glycerol och fettsyror
Glycerol
Fettsyror
(trevärd alkohol)
(organiska syror med lång kolkedja)
Fett (triglycerider)
Triglycerid (TG) forts.
Fettets egenskaper bestäms av vilka fettsyror som
ingår. Tre olika typer av fettsyror:
mättad fettsyra
enkelomättad
fleromättad
omättad, enkelomättad och fleromättad
Ex på fettsyror
Fettets egenskaper bestäms av
vilka fettsyror som ingår:
fleromättade fettsyror
enkelomättade fettsyror
Omättat fett
(omättade fettsyror)
mättade fettsyror
Mättat fett (mättade
fettsyror)
Mättat fett
- innehåller fettsyror med enkelbindningar
- får en rak struktur.
- fasta fetter, (djurfetter)
Omättat fett
- Innehåller fettsyror med dubbelbindningar
- får en krokig struktur.
- flytande fetter, (växtfetter)
Fosfolipider
- bygger upp cellmembran
(diglycerider)
Steroider
• Cykliska lipider (17 kolatomer)
• Fettlösliga vitaminer ( vitamin D,E)
• Fettlösliga hormoner ( t ex testosteron, östrogen)
• Kolesterol
Steroider
Frågor:
Kolhydrater:
7:1-7:3 sid 221
Lipider:
7:4 sid 221
1. Vilka är de stora skillnaderna mellan ett fett, en fosfolipid och en steroid.
Ge exempel på varje grupp, känn igen molekylerna.
2. Utred följande ang härdade fetter (s198 i boken, internet:
https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/naringsamne/fett/transfett/ )
a)
b)
Varför och hur härdas fetter
Vad för problem och varför ger det problem (transfetter)
Vilka är följande biomolekyler?
Download