BILAGA - REKRYTERING TIDPLAN Rekrytering tar mer tid än man

BILAGA - REKRYTERING
Skapad 2014-08-11 / AS
TIDPLAN
Rekrytering tar mer tid än man tror och därför är det viktigt att på ett tidigt stadium göra en tidplan
tillsammans med de som kommer att involveras i rekryteringsprocessen. De flesta rekryteringar tar i
regel mellan 2-4 månader. Detta gäller inte läraranställningar som har en särskild process.
Då allas kalendrar lätt blir fullbokade av diverse möten och tjänsteresor blir det lätt tidsglapp i
processen. Boka hellre in fler dagar för intervjuer som du sen kan ägna åt annat om dessa tider inte
behövs.
Ex. på tidplan efter publicering av annons
1. Platsannons publiceras – 3 veckor
2. Urvalsarbete, dvs hela rekryteringsgruppen läser igenom ansökningar och gör
prioriteringsordning. Viktigt att alla känner till kravprofilen - 1 vecka
3. Urvalsmöte och planering inför intervjuer – 1 dag
4. Kalla sökande till intervju och göra intervjuschema – 2 dagar
5. Första intervjun – 1-2 veckor, beroende på antalet. Varje intervju tar ungefär 1, 5 timme. Om
någon form av test används beräkna minst 2,5 timme. Det är alltid någon kandidat som är
bortrest eller liknande den veckan som man planerat att ha intervjun. Därför kan de dra ut på
tiden och då blir hela tidplanen förskjuten. Räkna därför med 2 veckor hur som helst och ha
många förslag på tider.
6. Referenstagning – 3-5 dagar då även referenser ibland är svåra att få tag på.
7. Intervju två – 1 vecka. Fördelen med en andra intervju är att intrycken från första tillfället har
fått en chans att sjunka in och med den reflektion som sker kommer man på andra frågor som
man vill ställa och som det inte fanns tid till vid första tillfället. Frågorna går mer på djupet
och informationen som man fått vid referenstagningen kan generera nya frågor.
8. Beslut om anställning – 1 vecka då det är flera personer som ska involveras i beslutet
9. Löneförhandling – 3 dagar
10. Samverkan – kan i värsta fall dröja 3 veckor till nästa SSG.
11. Anställningsavtal – 3 veckor har andra sökande på sig att överklaga efter att
anställningsbeslutet anslagits centralt
12. Eventuell uppsägningstid från tidigare arbete – 1-3 månader
Sida 1 av 1