Motion till SSFK årsmöte gällande unga medlemmar i klubben som

advertisement
Motion till SSFK årsmöte gällande unga medlemmar i klubben som
studerar
Med bakgrund av att bristen på ungdomar i klubben är ett fortsatt växande problem skulle
jag vilja ta upp den årliga kostnaden för ungdomarna på klubben som studerar. Det har som
tidigare framkommit att klubben behöver ett tillskott på nya medlemmar för att kunna ha en
fortsatt fungerande verksamhet i framtiden, då den genomsnittliga åldern på medlemmarna i
klubben bara ökar för varje år. Ett första steg i min bild för att öka intresset är kostnaden för
dessa medlemmar.
Jag menar att SSFK borde se över kostanden för ungdomar som studerar, då dessa
medlemmar oftast saknar inkomst förutom lån och bidrag. Detta då det är ett första steg för att
skapa en möjlighet för unga att ta sig in i sporten.
Jag föreslår
Att revisorn i klubben tittar över hur mycket klubben tjänar på det unga i klubben. Om det är
så att klubben går plus på det unga medlemmarna skulle jag vilja föreslå en ändring.
Mitt förslag är att medlemmar som är heltidsstuderande inte ska ge vinst till klubben, utan
bara täcka sina utgifter för flygaktiviteten under sin studietid. Samt en att ett abonnemang för
studenter skapas. Detta då abonnemanget som finns idag inte är bra utformat enligt min
mening om man inte flyger väldigt mycket. Har man inte abonnemang så blir det lätt att man
inte vågar flyga en längre stund på grund av kostnaden av minut priset. Har man ett
abonnemang blir man istället stressad då man måste tjäna in pengarna som man lagt ut.
Sammanfattning
Jag menar att klubben borde utforma ett abonnemang där man uppmuntrar flygning utan att
ge de unga medlemmarna stress för att de ska flyga in sitt kapital de lagt ut för ett
abonnemang. Samt att klubben inte gör vinst på studerande unga medlemmar i klubben och
att man ser ungdomarna som en investering för framtiden, då deras kompetens de tar med sig
från högskola/universitet kan vara mycket givande för klubben. Jag vill helt enkelt att
studerande ungdomar ska kunna finansiera sin flygning med det lilla kapital de har som
studerande som endast är 2800 kr plus lån 7000 kr i månaden under terminerna. Många
studerande jobbar ofta under somrarna vilket gör att abonnemanget som finns idag hämmar
flygning.
Jag hjälper gärna till att utforma ett abonnemang om denna motion skulle vara något styrelsen
skulle tycka vara en bra idé.
Undertecknad
Conrad Åslund
Medlems nr: 7111
Download