TEMA: Infektioner och infektionsbehandlingar. Föreläsare:

advertisement
TEMA: Infektioner och infektionsbehandlingar. Föreläsare:
Farmakologisk behandling av infektioner. Anita Hellgren, Spec läkare, infektion
Är parodontit en livsfarlig sjukdom? Carin Starkhammar, Med Dr, Övertandl, parodontologi
Svampinfektioner. Lena Klingspor, Överläkare/Docent, mykologi, KI
Certifieringsföreläsning Oral Medicin. Ebba Kjellström, Uppsala
Antibiotic prophylaxis for dental procedures: Are we drilling in the wrong direction? Peter B. Lockhart, DDS,
Professor, Oral Medicine
Antibiotic prophylaxis in Sweden. New recommendations. Johan Blomgren, Övertandläkare, Oral medicin
Herpes virus in patients in treatment for cancer. Michael Brennan, DDS, MHS, Oral Medicine
Infektionssanering ur ett endodontiskt perspektiv. Olle Henningsson, Övertandl, endodonti
Aspirationspneumonier, TBC, KOL och andra lungsjukdomar. Bo Billing, överläkare, med dr, lungkliniken, KI
Download