Zygodon rupestris - stor argmossa - 2533

Zygodon rupestris
Stor ärgmossa
NE
NA
LC
Mossor
DD
NT
VU
EN
CR
RE
Livskraftig (LC)
Klass: Bryopsida (egentliga bladmossor), Ordning: Orthotrichales, Familj: Orthotrichaceae, Släkte: Zygodon
(ärgmossor), Art: Zygodon rupestris - stor ärgmossa Schimp. ex Lorentz Synonymer: Zygodon vulgaris (Malta),
Zygodon baumgartneri, Zygodon rupestris Lor.
Kännetecken
Arten bildar cirka 1 cm höga skott som bildar kuddar eller mer sammanhängande mattor. Bladen är långsmala och
skruvar sig något i torka. Nerven är kraftig och slutar i eller nedanför bladspetsen. Bladkanten är knottrig av papiller
men saknar tänder. Bladcellerna är mer eller mindre runda, papillösa och små (upp till 10 µm breda). Arten är
skildkönad och kapslar är ovanliga. Kapseln är upprätt, starkt fårad som torr och saknar tandkransar. Kapselskaftet
är långt och kapseln sticker upp långt ovanför bladen. Locket har en sned, sprötlik spets. Groddkorn bildas på
stammen; de är ovala, 5–6 celler långa och cellerna är inte delade av längsgående väggar.
Stor ärgmossa liknar mycket liten ärgmossa Zygodon viridissimus, men den senare har längsgående väggar i
groddkornens celler.
Utbredning och status
Arten är vanligast i sydvästra Sverige men förekommer även längs Norrlandskusten. Den finns i Danmark, mellersta
och södra Norge och Finland. Utbredningen omfattar även övriga Europa, Makaronesien, Nordafrika, västra Asien och
Nordamerika.
Ekologi
Stor ärgmossa växer både på lövträdsbark och sten. På stammar av ek och rikbarksträd, såsom ask och lönn, kan
arten bilda stora tuvor, särskilt om trädet lutar något. I sydvästra Sverige kan det på samma trädstam växa t.ex. liten
ärgmossa Zygodon viridissimus, hättemossor Orthotrichum spp., guldlockmossa Homalothecium sericeum och
fällmossa Antitrichia curtipendula. Längre åt nordost i Sverige är det ovanligt att hitta arten på lövträd – det
dominerande underlaget där är sten. De allra suraste underlagen hyser inte arten, men den förekommer på såväl
silikatsten, då kanske med påverkan av något mer lättvittrade mineral i berget eller av sippervatten, som på mer
lättvittrade bergarter som kalksten. På sten kan den förekomma tillsammans med platt fjädermossa Neckera
complanata, guldlockmossa Homalothecium sericeum och grov baronmossa Anomodon viticulosus.
Övrigt
Etymologi: rupestris (lat.) = (som växer) på klippor; rupes (lat.) = klippa, bergvägg.
Uttal: [Tsýgodon rupéstris]
KEY FACTS Park Yoke-moss. Shoots c. 1 cm high, forming tufts. Leaves twisted when dry. Costa stout. Leaf margin
entire, papillose. Laminal cells more or less rounded, papillose. Dioicous, capsules uncommon. Capsule longly
emergent, erect, plicate when dry, gymnostomous. Vegetative propagation by ovoid stem gemmae consisting of 5–6
cells without longitudinal walls. – Grows on bark of deciduous trees and on rock.
Litteratur
Lönnell, N. 2008. Zygodon rupestris stor ärgmossa s. 223-224. I: Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna.
Bladmossor. Kompaktmossor - kapmossor : Bryophyta : Anoectangium - Orthodontium. Artdatabanken, SLU,
Uppsala.
ArtDatabanken - artfaktablad
1
Författare
Niklas Lönnell 2008
ArtDatabanken - artfaktablad
2