Palliativa konsultteamet i Östersund

advertisement
Palliativa konsultteamet i Östersund
Palliativ infrastruktur
180-190 vårdas årligen Gläntan
Ca 1000 varav
1/3 har komplexa behov
Specialiserad
palliativ enhet
Specialiserat palliativt
konsultteam
1450 jämtar avlider varje år
Allmän
80% dör den långsamma döden = 1200
palliativ vård
PKT
 100% sjuksköterska, 100% läkare, 50% kurator
 42 veckor/år
 Stöd för personal på sjukhus och inom kommunala vårdformer
Statistik 2015
 195 patienter (2014=178, 2013=158)
 58% kirurg, 24% medicin, 7% gyn, 4% infektion, 4% säbo/korttids, 3% ortoped
och öron
 55% män, 45% kvinnor. Medianålder 70 år (27 – 94 år)
 22% anslutna till Storsjögläntan
 32% hade remiss till Storsjögläntan
 Övervägande diagnos – cancer
 Majoriteten av patienterna – två frågeställningar eller flera
Hur jobbar vi?
 Vardagar 7.45 – 16.30 (ingen telefontid)
 Kontor på Östersunds sjukhus
 Leasingbil
 Deltar vid rond på sjukhusavdelningar, var 14:e dag planerat
 Deltar vid rond på säbo, en gång var 4:e vecka/kommun
 Utan remiss
Arbetsuppgifter
 Sjuksköterska – Logistik, patientbedömningar, remisshantering Gläntan
 Läkare – Medicinska bedömningar, telefonkonsultationer, palliativ mottagning
 Kurator – Personalstöd/-handledning
 Utbildning
 Rutinutveckling
 Brobyggare i vårdkedjan
 Kompetensstöd
En vanlig dag
Måndag 17/10
Tisdag 18/10
Onsdag 19/10
Torsdag 20/10
8.30 barn
10.15 gyn
7.30 kir 211
8.45 kir 213
9.00 el 10.00
Duved/ Fjällglimten
8.00 öron
9.00 nefro/gastro
09.15 lung
Lunch
11.00
Remissgenomgång
Storsjögläntan
Lunch
Onkologmott
Fredag 21/10
8.00 ”Info från sjg”
10.00 infektion
Lunch
Lunch
Torsdag 27/10
8.00 Patrik
Göransson – rehab
vid/efter cancer
8.30 HIA
9.15 stroke
Fredag 28/10
Ring lungan
Onkologmott
Lunch
17.00 Fjällsätra,
Undersåker –
Måndag 24/10
Tisdag 25/10
8.30 kir 413
Lunch
11.00
Remissgenomgång
Storsjögläntan
Onkologmott
Lunch
Onsdag 26/10
09.30
Hede
Fjällhälsan
(070-2020311)
Onkologkonsult:
Karin
9.00 hematologen
Lunch
Lunch
Lunch
Onkologmott
Framtidsvisioner
 Verksamhet 52 veckor per år
 Palliativmedicinsk telefonjourlinje

kanske samverkan över länsgränserna – pilot Z + Y???
Tack för oss!


Annika Zakrisson och Maria Haeggblom
 [email protected]
 063-153190
 Välkomna på studiebesök;)
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards