Resultat palliativ vård

advertisement
Resultat palliativ vård
Sydöstra sjukvårdsregionen 2014
Jönköpings län alla cancerpatienter
Kalmar län alla cancerpatienter
Östergötlands län alla cancerpatienter
JÖNKÖPINGS LÄN
Sorterat utifrån verksamhet och cancer
SÄBO/Korttids/allm pall hemsjukvård
Sjukhusavdelning
Specialiserad palliativ hemsjukvårdslutenvård
vä-hö = tryck, ångest, smärta, mun, bp, smärtsk, symtsk
KALMAR LÄN
Sorterat utifrån verksamhet och cancer
SÄBO/Korttids/allm pall hemsjukvård
Sjukhusavdelning
Specialiserad palliativ hemsjukvårdslutenvård
vä-hö = tryck, ångest, smärta, mun, bp, smärtsk, symtsk
ÖSTERGÖTLANDS LÄN
Sorterat utifrån verksamhet och cancer
SÄBO/Korttids/allm pall hemsjukvård
Sjukhusavdelning
Specialiserad palliativ hemsjukvårdslutenvård
vä-hö = tryck, ångest, smärta, mun, bp, smärtsk, symtsk
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards