Resultat palliativ vård

advertisement
Resultat palliativ vård
Sydöstra sjukvårdsregionen 2014
Jönköpings län alla cancerpatienter
Kalmar län alla cancerpatienter
Östergötlands län alla cancerpatienter
JÖNKÖPINGS LÄN
Sorterat utifrån verksamhet och cancer
SÄBO/Korttids/allm pall hemsjukvård
Sjukhusavdelning
Specialiserad palliativ hemsjukvårdslutenvård
vä-hö = tryck, ångest, smärta, mun, bp, smärtsk, symtsk
KALMAR LÄN
Sorterat utifrån verksamhet och cancer
SÄBO/Korttids/allm pall hemsjukvård
Sjukhusavdelning
Specialiserad palliativ hemsjukvårdslutenvård
vä-hö = tryck, ångest, smärta, mun, bp, smärtsk, symtsk
ÖSTERGÖTLANDS LÄN
Sorterat utifrån verksamhet och cancer
SÄBO/Korttids/allm pall hemsjukvård
Sjukhusavdelning
Specialiserad palliativ hemsjukvårdslutenvård
vä-hö = tryck, ångest, smärta, mun, bp, smärtsk, symtsk
Download