Chelidonichthys lucerna - fenknot - 206287

advertisement
Chelidonichthys lucerna
Fenknot
NE
NA
LC
DD
Fiskar
NT
VU
EN
CR
RE
Ej tillämplig (NA)
Klass: Actinopterygii (strålfeniga fiskar), Ordning: Scorpaeniformes (kindpansrade fiskar), Familj: Triglidae
(knotfiskar), Släkte: Chelidonichthys, Art: Chelidonichthys lucerna - fenknot (Linnaeus, 1758) Synonymer:
Chelidonichthys lucernus (Linnaeus, 1758) , Trigla lucerna Linnaeus, 1758
Kännetecken
Fenknot är den största knotfiskarten i Europa. Till skillnad från andra knotfiskarter i trakten är dess första
ryggfentagg klart sträv och fjällen längs sidolinjen släta.
Totallängd 75 cm, vanligen 35 cm. Kropp långsträckt och sammantryckt från sidorna; högst bakom nacken vid främre
ryggfenans bas, därefter jämnt avsmalnande mot den slanka stjärtspolen. Huvud högt och smalt med högt placerade
ögon samt brant sluttande, närmast rak panna. Nosspetsen är konkav och på sidorna kantad av små, framåtriktade
taggar. Mellankäksbenet når bakåt till ögats framkant. Överkäken når framför underkäken, så att överkäkens tänder
exponeras när man tittar på huvudet underifrån. Första gälbågen har 7-11 gälräfständer. Fjäll saknas på bröstet, men
resten av kroppen täcks av mycket små fjäll. Fjällen längs sidolinjen är aningen förstorade med utbuktande fram- och
bakkanter. Sidolinjen löper rakt från huvudet till stjärtfenbasen, något ovanför sidans mittlinje. Ryggfenorna kantas
av omkring 25 bakåtriktade taggar. Skuldertaggen är kort och sträcker sig bara bakåt till 1/4 av bröstfenans längd.
Den främre ryggfenan är lång och trekantig, den bakre kort och bred. Analfenan är kort, bred och placerad rakt under
bakre ryggfenan. Bröstfenorna är långa, tydligt längre än bukfenorna, och når bakåtlagda en bit ut över analfenbasen.
Bukfenorna är långa och smala vid basen men brett rundade mot spetsen. Stjärtfenan har svagt inskuren bakkant
med spetsiga hörn.
Rygg och sidor är röda eller rödbruna, buken ljusare gulvit. Bröstfenorna är mörkare och har blå eller ljusvioletta
kanter. Övriga fenor går i ton med kroppen utan några påtagliga kontrasterande markeringar.
Fenstrålar och fjäll: D1 VIII-X, D2 16-17, A 14-16, P 11+3, V I.5. Fjäll längs sidan ca 70.
Utbredning och status
Fenknot förekommer sparsamt i de svenska delarna av Skagerrak och Kattegatt, och den har även påträffats i
Öresund. Arten har en stor, kustnära utbredning som sträcker sig från mellersta Norge till Nordafrika och även
inkluderar Medelhavet och Svarta havet.
Ekologi
Fenknot är en marin art som lever gruppvis över kustnära sand-, dy- och grusbottnar från grunt vatten ned till 300
meters djup, grundare under sommaren. Födan utgörs av små fiskar, kräftdjur och blötdjur. I Medelhavet sker leken
mellan december och februari eller något senare, i de norra delarna av utbredningsområdet under maj-juli eller
senare. Äggen är pelagiska, ca 1,3-1,4 mm i diameter, och kläcks efter ungefär fem dygn. Efter ytterligare fem dygn,
vid 5 mm längd, är gulesäcken förbrukad. Livslängden kan uppgå till 14 år.
Övrigt
Namngivning: Chelidonichthys lucerna (Linnaeus, 1758). Originalbeskrivning: Trigla Lucerna. Systema Naturae, 10:e
upplagan, 1: 301. Svensk synonym: storgnoding.
Etymologi: lucerna (lat.) = oljelampa, även namnet på en fosforescerande fisk omnämnd av Plinius. Namnet användes
av medeltidslatinska författare för fenknot och övertogs sedan av Linné.
Uttal: [Chelidoníktys lusérna]
ArtDatabanken - artfaktablad
1
Litteratur
Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Strålfeniga fiskar. Actinopterygii. 2012. ArtDatabanken, SLU, Uppsala.
Författare
Sven O. Kullander & Bo Delling 2012 (bearbetad av Tomas Carlberg och Ragnar Hall, ArtDatabanken).
ArtDatabanken - artfaktablad
2
Download