Frågeformulär nr 1: Målgrupp och jämförelsegrupp före utbildning

advertisement
Frågeformulär nr 1: Målgrupp och jämförelsegrupp före utbildning
1.
Är du
Man
Kvinna
1
2
2.
Vilket år är du född?
3.
Hur reser du normalt till skolan/utbildningen där du är nu? (Flera svar kan väljas om
du reser med flera olika transportmedel)
4.
5.
6.
7.
8.
__________
Jag går
1
Jag åker tunnelbana
5
Jag cyklar
2
Jag åker tåg
6
Jag åker buss
3
Jag kör bil
7
Jag åker spårvagn
4
Jag får skjuts i någons bil
8
Hur ofta går du mer än 10 minuter?
Varje dag
1
Mer sällan än en gång i veckan
5
4–6 gånger i veckan
2
Det beror på årstiden
6
2–3 gånger i veckan
3
Aldrig
7
En gång i veckan
4
Hur ofta reser du kollektivt?
Varje dag
1
En gång i veckan
4
4–6 gånger i veckan
2
Mer sällan än en gång i veckan
5
2–3 gånger i veckan
3
Aldrig
6
Varje dag
1
Mer sällan än en gång i veckan
5
4–6 gånger i veckan
2
Det beror på årstiden
6
2–3 gånger i veckan
3
Aldrig
7
En gång i veckan
4
Hur ofta cyklar du?
Hur ofta kör du bil?
Varje dag
1
En gång i veckan
4
4–6 gånger i veckan
2
Mer sällan än en gång i veckan
5
2–3 gånger i veckan
3
Aldrig
6
Hur ofta åker du som passagerare i någons bil?
Varje dag
1
En gång i veckan
4
4–6 gånger i veckan
2
Mer sällan än en gång i veckan
5
2–3 gånger i veckan
3
Aldrig
6
1
9.
Var bor du?
Innerstad
1
Förort
2
Samhälle eller by
3
Landsbygd
4
10. Hur många års skolutbildning har du genomgått?
Tre år eller färre
1
10 till 12 år
4
Fyra till sex år
2
13 till 16 år
5
Sju till nio år
3
17 år eller mer
6
11. Har du körkort som är giltigt i Sverige?
Ja
1
Nej
2
Vet inte om mitt körkort gäller i Sverige
3
Om nej: 11.b. Tänker du skaffa körkort inom den närmaste tiden?
Ja
Nej
1
2
Vet inte
3
12. Har du eller din familj tillgång till bil?
Ja, alltid
Ja, ibland
1
Nej, aldrig
2
3
Om nej: 12.b. Planerar du/ni att skaffa bil inom den närmaste tiden?
Ja
Nej
1
2
Vet inte
3
13. Har du tillgång till cykel?
Ja, alltid
1
Ja, ibland
Nej, aldrig
2
3
14. Har du någon form av kort för att åka kollektivt?
Ja, månads-, vecko- eller säsongskort
1
Ja, rabattkort
2
Ja, annan typ av kort
3
Nej, inget kort för att åka kollektivt
4
2
15. Mitt främsta skäl för att åka bil är:
Spara tid
1
Jag kopplar av när jag kör bil
6
Praktiskt
2
Jag tycker om att köra bil
7
Bekvämt
3
Jag kan köra bil när jag vill
8
Spara pengar
4
Dålig tillgång till kollektivtrafik
9
Trevligt att åka med någon jag känner
5
16. Mitt främsta skäl för att åka kollektivt är:
Spara tid
1
Ingen trängsel
6
Praktiskt
2
Trevligt att åka med andra människor
7
Bekvämt
3
Bra för miljön
8
Spara pengar
4
Jag har inte tillgång till bil
9
Inga parkeringsproblem
5
17. Mitt främsta skäl för att gå är:
Spara tid
1
Gå är bra för min hälsa
7
Praktiskt
2
Gå är bra för miljön
8
Spara pengar
3
Jag kan gå när jag vill
9
Inga parkeringsproblem
4
Dålig tillgång till kollektivtrafik
10
Ingen trängsel
5
Jag har inte tillgång till bil
11
Gå är bra träning
6
18. Mitt främsta skäl för att cykla är:
Spara tid
1
Cykla är bra för min hälsa
7
Praktiskt
2
Cykla är bra för miljön
8
Spara pengar
3
Jag kan cykla när jag vill
9
Inga parkeringsproblem
4
Dålig tillgång till kollektivtrafik
10
Ingen trängsel
5
Jag har inte tillgång till bil
11
Cykla är bra träning
6
3
Svara om du instämmer eller inte instämmer på frågorna 19–22 genom att kryssa i ett av
svarsalternativen för varje påstående.
19. Att resa kollektivt är främst för människor som inte har råd med bil:
Instämmer
helt
Instämmer
delvis
1
2
Håller delvis inte
med
Håller inte
alls med
Vet inte
3
4
5
20. Att cykla är för barn:
Instämmer
helt
Instämmer
delvis
Håller delvis inte
med
Håller inte
alls med
Vet inte
1
2
3
4
5
21. Att cykla är för personer som inte har råd med bil:
Instämmer
helt
Instämmer
delvis
Håller delvis inte
med
Håller inte
alls med
Vet inte
1
2
3
4
5
22. När jag kör bil kan mina grannar, vänner och familj se att jag är en framgångsrik
person som har råd med bil:
Instämmer
helt
Instämmer
delvis
Håller delvis inte
med
Håller inte
alls med
Vet inte
1
2
3
4
5
Tack för att du svarade!
4
Download