Sammanfattning enkätsvar Forum sexuell hälsa 5/3

advertisement
Sammanfattning enkätsvar Forum sexuell hälsa
5/3 - tema abort
Jag tyckte temat var relevant för mitt arbete
1= jag instämmer inte alls, 5= jag instämmer helt
Svar /Antal/ Utfall
1
1
2%
2
0
0%
3
5
9%
4
12
22 %
5
36
67 %
Jag tycker att innehållet i föreläsningarna var intressant
1= jag instämmer inte alls, 5= jag instämmer helt
Svar/Antal/Utfall
1
1
2%
2
0
0%
3
6
11 %
4
21
39 %
5
24
44 %
Jag kommer att få användning av innehållet i mitt arbete
1= jag instämmer inte alls, 5= jag instämmer helt
Svar/Antal/Utfall
1
1
2%
2
3
6%
3
13
24 %
4
19
35 %
5
16
30 %
Jag tycker att arrangemanget som helhet, lokal, fika etc, var bra
1= jag instämmer inte alls, 5= jag instämmer helt
Svar/Antal/Utfall
1
1
2%
2
0
0%
3
10
19 %
4
19
35 %
5
24
44 %
Tema jag skulle vilja se vid ett framtida Forum Sexuell Hälsa
Återkommer ev. med önskemål.
Tema sexualbrott, juridik för vårdgivare
sexologi
Invandrar kvinnors preventivmedelsbehov/sexualitet
Sexuella övergrepp
Download