Bilaga 1

advertisement
Utbildning Äldre och läkemedel
Bilaga 1. Projektrapport Kommunapotekare 2013-2014
Utbildning Äldre och läkemedel
• Vad händer i kroppen när vi blir äldre
– Minskad reservkapacitet
– Hur påverkar det läkemedel….
• Olämpliga läkemedel till äldre
• Läkemedelsbehandling vid…
–
–
–
–
–
Smärta (nociceptiv)
Sömn
Oro
Depression
BPSD
• Icke-farmakologisk behandling vid ovan nämnda
tillstånd
Fördelning av deltagare
som svarat på utvärderingen
undersköterska
sjuksköterska
arbetsterapeut
sjukgymnast
vårdbiträde
biståndshandläggare
chef
elev
personlig assistent
Utvärdering utbildning Läkemedel och äldre
Motsvarar utbildningen dina förväntningar?
Instämmer inte alls
Instämmer helt
1
2
3
4
5
6
kommentar:________________________________________________
Utbildningens innehåll är anpassat efter min yrkesroll
Instämmer inte alls
Instämmer helt
1
2
3
4
5
6
kommentar:________________________________________________________
Jag kommer att ha nytta av utbildningen i min yrkesroll
Instämmer inte alls
Instämmer helt
1
2
3
4
5
6
kommentar:________________________________________________
Utbildningens upplägg var…….
Inte bra
Mycket bra
1
2
3
4
5
6
kommentar:________________________________________________
Vad tyckte du om utbildningen som helhet?
Inte bra
Mycket bra
1
2
3
4
5
6
kommentar:________________________________________________
Vad önskar du för ytterligare utbildning?
_____________________________________________________________________
1) motsvarar utbildningen dina förväntningar
700
600
500
400
300
200
100
0
1
2
3
4
5
6
2) Utbildningens innehåll är anpassat efter min yrkesroll
600
500
400
300
200
100
0
1
2
3
4
5
6
3) Jag kommer att ha nytta av utbildningen i min yrkestoll
600
500
400
300
200
100
0
1
2
3
4
5
6
4) Utbildningens upplägg var….
700
600
500
400
300
200
100
0
1
2
3
4
5
6
5) Vad tyckte du om utbildningen som helhet
700
600
500
400
300
200
100
0
1
2
3
4
5
6
Önskan om mer utbildning…
Nedan visas de områden som flest deltagare önskade ytterligare utbildning kring
15
demensutbildning/BPSD
18
palliativ utbildning
mer om läkemedel (ex vilka som går att
dela/krossa, biverkningar, vilka som inte kan ges
med fil, interaktioner osv)
30
119
psykiatri och missbruk, psykologi
taktil massage
29
sårvård
13
Download