LUDVIKA 2009 seminarier.indd

advertisement
Utbildningens
Mecka
Att Ludvika är Knivmakeriets Mecka är väl en
allmänt spridd uppfattning och veriļ¬erad sanning.
Att det också i sommar kommer att åsättas epitetet
Utbildningens Mecka är vi helt övertygade om.
Vad sägs om 27 seminarier och visningar med 20
olika fföreläsare under en hel veckas tid! Tre dagars
utbildningar har genomf
genomförts tidigare men nu talar
vi om sju (7!) dagar.
Till detta kommer smidesf
smidesförevisningar som genomf rs varje dag, under veckan! Detta i kombination
fö
med massor av utställare som är rustade till tänderna med det nyaste och senaste av produkter fför
knivmakeriet, kommer att göra årets Knivvecka till
den häftigaste i mannaminne!
Program varje dag:
Tid:
Ämne:
Ansvarig:
Tid:
Ämne:
Ansvarig:
10.00 17.30
Konstsmide
M Holmström
13.00 14.00
Horngravyr: Material,
verktyg, tekniker m.m.
Stefan Groth
Hela
dagen
Demo av verktyg för
tillverkning av kosa
Jan-Ove
Andersson
15.00 16.30
Fotografering av knivar,
bildbehandling i dator
Kent Tunlind
Hela
dagen
Demo av ny slipjigg för
tillpassning av inlägg i skaft
Roland
Strömberg
Ämne:
Ansvarig:
Tid:
Ämne:
Ämne:
Ansvarig:
10.00 11.00
Fotografering av knivar,
bildbehandling i dator
Kent Tunlind,
/Bob Tunlind
11.30 12.00
Nytt utbildn.hjälpmedel:
Kompendiet Göra kniv
Thomas och
Claes Löfgren
12.15 13.15
Design, estetik och formgivning i knivmakeriet
Thomas och
Claes Löfgren
13.45 14.45
Bandsåg, bandsågsblad
Staffan Pantzar
15.00 16.00
Verktyg och material för
knivtillverkning
Ingemar Nordell
16.30 17.45
Holk på kniv och slida
Anders Regnander
Sy läderslida: Material,
verktyg, tekniker
Owe Wallin
14.00 15.00
Håkanssonslipen: Funktion,
tillbehör. Slipning, polering
Sten Håkansson
13.30 14.45
Karvsnitt i läder: Material,
mönster, tekniker
Anders Hedlund
15.30 16.30
Slipa eget knivblad med
hjälp av jigg
Anders Hedlund
15.15 16.30
Produktinfo: Läder, färgning
och ytbehandling. Verktyg
Erica Högberg,
Slipa eget knivblad på frihand
Michael
Holmström
16.45 17.45
Lädersömnad i allmänhet
Gull Fjätvall
12.00-
HORNGRAVYRKURS
Sten Håkansson
å
åkansson
har skänkt
äänkt en
SH-bandslip i
grundutf rande.
grundutfö
Ett värde
äärde på cirka
9000:Vi kommer att göra
ett lotteri på slipen
och vi hoppas att
andra fföretagare
också bidrar med
något så att vinstchanserna ökar.
Tid:
10.00 13.00
TJÄDER LÄDER
Parallella visningar/kurs:
Parallella visningar/kurs:
Nils Grantangen
Jonny W Nilsson
11.00 12.00
Smide av knivblad
Göran Enoksson
14.00 15.00
Smide av knivblad
Poul Strande
11.00 12.00
Smide av knivblad
Nils Grantangen
09.00-
HORNGRAVYRKURS
Jonny W Nilsson
14.00 15.00
Smide av knivblad
Göran Enoksson
09.00 12.00
HORNGRAVYRKURS
Jonny W Nilsson
Parallella visningar/kurs:
Lördag:
Fredag:
dag:
Ämne:
Ansvarig:
10.00 11.00
Pauting och färgning av
läderslida
Ulf Brandt
11.15 12.45
Fotografering av knivar,
bildbehandling i dator
Kent Tunlind
/Bob Tunlind
Styrelsen Sv.Knf.
13.00 13.40
Reserv
Fossila material
Henrik Ussing
13.40 14.00
Smidesauktion
Tillverkning av fällknivar:
Material, verktyg, tekniker
Knivföreningen
Knivfällan
14.00 15.00
Prisutdelning NM
Håkan Rosén
16.00
Utlämning av tävl.bidrag NM
Utlämning av tävl.bidrag SM
Anders Höök
Sv.Knf.
Ämne:
Ansvarig:
10.00 11.00
Masurbjörk: Uppkomst, kännetecken, egenskaper, kloning
Bengt Elis
Pettersson
10.00 11.00
Flätning av korgar m.m.
11.30 12.30
Slipa eget knivblad med
hjälp av jigg
Anders Hedlund
11.15 12.20
Reserv
13.00 14.00
Horngravyr: Material,
verktyg, tekniker m.m.
Stefan Groth
13.00 14.00
Prisutdelning Kniv-SM
14.30 15.30
Scrimshaw på kniv/slida
Ulf Brandt
14.30 15.30
16.00 17.00
Flätning av korgar m.m.
Susanne Ussing
15.45 17.45
Tid:
Söndag:
dag:
Tid:
Tid:
Parallella visningar/kurs:
Nils Grantangen
Ansvarig:
Knivföreningen
Knivfällan
Smide av knivblad
Smide av knivblad
Torsdag:
Tor
Tillverkning av fällknivar:
Material, verktyg, tekniker
11.00 12.00
11.30 12.30
Onsdag:
10.30 13.30
16.45 17.45
Parallella visningar:
De som förtjänstfullt har ställt upp med att
Tisdag:
Tid:
Måndag:
dag:
Ämne:
Ansvarig:
Susanne Ussing
Parallella visningar/kurs:
11.00 12.00
Smide av knivblad
Poul Strande
11.00 12.00
Smide av knivblad
Nils Grantangen
14.00 15.00
Smide av knivblad
Nils Grantangen
14.00 15.00
Smide av knivblad
Poul Strande
Hjärtligt
välkomna!
Download