Bild 1

advertisement
Förvirringstillstånd
Aase Wisten
Överläkare
Geriatriskt kompetensbevis – Förvirringstillstånd 1
Förvirring / Konfusion
Delirium / Akut hjärnsvikt
•
•
•
•
•
•
Acute brain failure
Brain dysfunction
Clouded state
Pseudodementia
Postoperative delirium
Reversible dementia
• Reversible madness
• Toxic confusion
• Toxic psychosis
• Transient cognitive
disorder
Geriatriskt kompetensbevis – Förvirringstillstånd 2
Hjärnans åldrande
•
•
•
•
•
•
Vid 5‐12 år högst energiomsättning
Fullt utvecklad i övre tonåren
Minskar i volym 20‐30 procent
Språket välbevarat
Komplexa uppgifter tar längre tid
Luktsinnet försämras
Geriatriskt kompetensbevis – Förvirringstillstånd 3
Hjärnans transmittorsubstanser
• Acetylkolin välbevarat vid friskt åldrande
– Minskar vid akut förvirring
– Minskar vid Alzheimers demens
• Dopamin (halvering vid 80) • Serotonin (minskar 20‐
30%)
Geriatriskt kompetensbevis – Förvirringstillstånd 4
Gunnar med det dåliga morgonhumöret
• 74‐årig ensamboende man. Kronisk bronkit, före detta rökare, haft en liten stroke. • Varje morgon när hemtjänsten kommer är Gunnar förvirrad och småaggressiv. Det blir bättre framåt dagen. • MMT (mini mental test) 28/30 • Prover ua
• Vad kan Gunnar ha för problem?
Geriatriskt kompetensbevis – Förvirringstillstånd 5
Akut förvirring
en medvetandestörning ‐ ett drömlikt tillstånd
• Störd uppmärksamhet och koncentration, osammanhängande tankar och tal
• Omtolkning av sinnesintryck • Ångest/oro
• Rubbad dygnsrytm
• Störd tids‐/rumsorientering
– Hopblandning av minnen och nutid
– Patienten kan uppleva sig vara på flera platser samtidigt
Geriatriskt kompetensbevis – Förvirringstillstånd 6
Typer av förvirring
• Hyperaktiv förvirring
• Hypoaktiv förvirring • Natt‐ och morgonförvirring ofta pga dålig syresättning (t. ex. sömnapnesyndrom, snarkning) eller hypoglykemi (diabetiker)
• Sundown syndrome (överstimulering) vanligt hos personer med demens
Bakomliggande orsak till akut förvirring bör utredas
Geriatriskt kompetensbevis – Förvirringstillstånd 7
Förvirring kan orsakas av de flesta akuta tillstånd
• Till exempel:
–
–
–
–
–
–
–
–
Skalltrauma
Frakturer
Dålig syresättning
Lågt blodsocker Hjärtinfarkt
Lungemboli
…
…
Geriatriskt kompetensbevis – Förvirringstillstånd 8
Förvirring hos äldre speciellt hos dementa
•
•
•
•
Läkemedel
Urinretention/UVI eller annan infektion
Förstoppning
Smärta
Geriatriskt kompetensbevis – Förvirringstillstånd 9
Läkemedel som kan orsaka förvirring
• Antikolinerga: Detrusitol, Papaverin, Akineton, Disipal, tricykliska antidepressiva, Lergigan, Atarax, Skopolamin, Atropin, Anafranil, Tryptizol
• Kortison, opioider, Madopark, neuroleptika, övriga antidepressiva, digitalis, blodtrycksmedicin, vätskedrivande, betablockare (även ögondroppar), NSAID, bensodiazepiner
Geriatriskt kompetensbevis – Förvirringstillstånd 10
Förvirring / Konfusion
• Har en symtombild som kan likna symtomen vid demens, psykos och depression
• Kan drabba alla men ”konfusionströskeln” varierar! • Överstimulering / understimulering kan orsaka förvirring
• Demens, hög ålder, organsvikt är riskfaktorer för att drabbas av förvirring
Geriatriskt kompetensbevis – Förvirringstillstånd 11
Utredning av akut förvirring
•
•
•
•
•
•
•
•
Sjukhistorien / kännedom om patienten
Feber, urinsticka?
Förstoppad? Nya läkemedel?
Ramlat?
Morgonförvirring? Kvällsförvirring?
Vidare undersökningar beroende på symtom
Geriatriskt kompetensbevis – Förvirringstillstånd 12
Gunnar med det dåliga morgonhumöret
• 74‐årig ensamboende man. Kronisk bronkit, före detta rökare, haft en liten stroke. • Varje morgon när hemtjänsten kommer är Gunnar förvirrad och småaggressiv. Det blir bättre framåt dagen. • MMT (mini mental test) 28/30 • Prover ua
• Vad kan Gunnar ha för problem?
Geriatriskt kompetensbevis – Förvirringstillstånd 13
Hjärnans transmittorsubstanser
• Acetylkolin
– Minskar vid akut förvirring
– Minskar vid
• STRESS
• SYREBRIST
Geriatriskt kompetensbevis – Förvirringstillstånd 14
Hur kan man förebygga förvirring inför en operation
• Se till att hjärnan har tillräckligt med syre
• Minimera stressen
Geriatriskt kompetensbevis – Förvirringstillstånd 15
Förebygg förvirring efter operation
• Studie där patient >70 år med höftfraktur slumpades till geriatrisk avdelning eller en ortopedisk kontrollavdelning
• Inlagda på geriatrisk avdelning:
– Färre komplikationer (trycksår, UVI, nutritions‐, sömnproblem, fall)
– Färre som blev förvirrade och under kortare tid (18% resp
52% efter 7 dagar)
– Kortare vårdtider
– Chansen att man var en gångare efter ett år 3 x högre
Prevention and treatment of postoperative delirium A randomized controlled trial,
Lundström et al, Ageing Clin Exp Res 2007
Geriatriskt kompetensbevis – Förvirringstillstånd 16
Konsten att förebygga förvirring vid höftfrakturoperation
• Bra syretillförsel till hjärnan (syrgas, blod, febernedsättande)
• Vätska, nutrition, smärtlindring
• Bra information, lugn miljö, tillgång till hörapparat, glasögon etc.
• Behandla ev infektioner, förstoppning
• Olämpliga mediciner?
• Tidig upptäckt av komplikationer efter operationen
• Mm.
Geriatriskt kompetensbevis – Förvirringstillstånd 17
Postoperativ förvirring
• Alma 81 år var opererad med höftplastik i höger höft. Allt hade gått bra under operationen, men dagen efter var hon sig inte lik. Hon var orolig och pratade osammanhängande. Hon var mycket bekymrad över vem som hade tagit hennes gröna smaragder.
Geriatriskt kompetensbevis – Förvirringstillstånd 18
Postoperativ förvirring
• Vid kontroll var blodtrycket bra, men pulsen var snabb och oregelbunden, EKG visade förmaks‐
flimmer med frekvens 130/minut, ej känt sedan tidigare. • Hon fick behandling för sitt flimmer och återfick normal hjärtrytm.
• Mindes efteråt sitt prat om smaragder ”som en dröm”.
Geriatriskt kompetensbevis – Förvirringstillstånd 19
Behandling av förvirring
•
•
•
•
Bakomliggande orsak behandlas
VILA Bra information, lugn miljö
Vid demens kan en ”bromsmedicin”prövas
• Vid agitation, aggressivitet, hallucinos behövs ibland neuroleptika
– Med utvärdering av effekt och eventuella bieffekter inom två veckor
Geriatriskt kompetensbevis – Förvirringstillstånd 20
Akut förvirring efter operation
Att diskutera
• Beda 83 år med demens var opererad för en höftfraktur på vänster sida. Operationen hade gått bra. Mediciner: T. Panodil, 1 g x 3. • På avdelningen satt hon i rullstol med bälte för att hindras från att resa sig upp och gå iväg. Bedömdes ha stor fallrisk. Hon var sig inte lik enligt anhöriga. Hon var aggressiv, försökte komma loss från stolen, skrek och störde sina medpatienter.
• Nu, fyra dagar efter operationen började situationen bli ohållbar.
Geriatriskt kompetensbevis – Förvirringstillstånd 21
Sammanfattning
• Man bör leta efter orsaken till akut förvirring
• Viktigt för att förebygga akut förvirring
– Minimera stress
– God syresättning till hjärnan
Geriatriskt kompetensbevis – Förvirringstillstånd 22
Tack!
Aase Wisten
Överläkare
Geriatriskt kompetensbevis – Förvirringstillstånd 23
Download