PDF från undervisningen Samlevnad Fredagen 5/12

advertisement
hälsar
LÄRA FÖR ATT LEVA
till
hälsar
LÄRA FÖR ATT LEVA
till
1 Johannesbrevet 1:1–4 (SFB-98)
”1Det som var från begynnelsen, det vi har hört, det vi med
egna ögon har sett, det vi skådade och med våra händer
rörde vid – om Livets Ord är det vi vittnar. 2Ja, livet
uppenbarades, vi har sett det och vittnar om det och
förkunnar för er det eviga livet, som var hos Fadern och
uppenbarades för oss. 3Det vi har sett och hört förkunnar vi
för er, för att också ni skall ha gemenskap med oss. Och vår
gemenskap är med Fadern och hans Son Jesus Kristus. 4Och
detta skriver vi för att vår glädje skall vara fullkomlig.”
…och vår gemenskap är med Fadern och Hans Son…
2 Mos. 33:18-20 Mose kunde inte se Guds ansikte och sedan leva…
Hebr. 12:27-29 Guds helighet - en förtärande eld för dem som är i synden
5 Mos. 4:22-24 Vår Gud, Herren, är en förtärande eld (för ondskan)
Den helige Guden är en ”förtärande” eld för allt som är under
synden, både människor och andevärlden!
Hebr. 10:28-31 Fruktansvärt att hamna i den levande Gudens händer
Ps. 101:6-8
De människor som lever i synd kommer att drabbas av Guds
helighet och renhet! Synden klarar inte Guds helighet!
Den som styrs av det onda kan inte bestå inför Gud
Utan Jesus är det omöjligt att ”nå” Gud och bortvändheten
(synden) från Gud är en styggelse inför Guds helighet
För synden (och syndaren) är det omöjligt att nå Gud!
Gud är densamme i GT och NT Skillnaden
Endast genom
Jesus Kristus har vi
möjlighet att komma
till Gud Fadern!
Vi har vi fullt
tillträde till Nåden!
Gud är den samma i GT och NT Skillnaden
Hebr.1:1-3 Sonen uppenbarar Guds innersta sida – d v s vem Han är
Hebr.10:19-23 Jesus öppnade vägen in i det allra heligaste
Joh.14:6-7 Enda ”dörren” till Fadern är genom Jesus Kristus,
… den dörren finns och står öppen för alla som vill lära känna
Faderns ’hjärta’ och tankar
Joh.10:7-10 Enda dörren in i gemenskapen är Jesus
… den går in genom den dörren skall bli frälst och uppleva
tillgång till den ”mat” som finns i Gud.
Joh.15:12-16 Jesus kallar oss sina vänner. Vi är också Faders vänner …
Gal. 4:4-7
Gud har friköpt oss till barnaskap. Vi får ropa Abba Fader!
I Honom är vi / har vi … Tillträde till Fadern…
Ef.2:17-19
Ef. 1 :5-14
1 Joh. 2:5
Kol.1:14-15
Ef.2:18
I Honom har ”båda” tillträde till Fadern
…då vi nu hör till Guds familj, genom Jesus Kristus, har vi
fullt tillträde till Fadern, och allt Hans är vårt
Jesus öppnade vägen in till det allra heligaste
• I Jesus är vi välsignade med allt det Himmelska
• I Jesus är vi upptagna som Faderns barn
• Han har därför låtit oss veta Sin viljas hemlighet etc.
När Guds kärlek manifesteras genom oss, vet vi
att vi är i Honom och då också i Fadern!
Jesus är den ’osynlige’ Gudens avbild – så att vi kan veta
Att ha ”tillträde till Fadern” = att ha fått möjlighet att lyfta
upp allt som ligger på vårt hjärta inför Gud
Download