Ackrediteringens omfattning, Klinisk Mikrobiologi

advertisement
1(4)
Rutin
Division Diagnostik
Dokumentnr: 03-01323
Upprättat datum: 2017-03-31
Revisionsnr: 20
Giltigt t.o.m.: 2018-04-10
Granskare: Karolina Gullsby
Fastställare: Tova Marknell
Laboratoriemedicin
Upprättare: Lena M Holm
Ackrediteringens omfattning, Klinisk Mikrobiologi
Komponent/Undersökning
Bakterier
System
Blod/Trombocyter
Metod/Mätprincip
Aerob och anaerob odling
Utrustning
BacT/Alert 3D
Anoxomat
Anoxomat
Enhet
Blododling negativ alt Ingen
växt/Växt av bakterie
Ingen växt/Växt av
Nivå/Mätosäkerhet
Kvalitativ
Campylobacter, Yersinia,
Salmonella, Shigella
Bakterier
Faeces
Speciell odling
Liquor
Aerob och anaerob odling
Mikroskopi
Ingen växt/Växt av bakterie
Kvalitativ
Aerob och anaerob odling
BacT/Alert 3D
Anoxomat
Mikroskop
Anoxomat
Patogena bakterier
Nasopharynx
Kvalitativ
Aerob och anaerob odling
Anoxomat
Bakterier
Biopsi,
benfragment
Punktat
Aerob och anaerob odling
Mikroskopi
Patogena bakterier
Sekret, sår
Aerob odling/
aerob och anaerob odling
BacT/Alert 3D
Anoxomat
Mikroskop
Anoxomat
Normal luftvägsflora/
Växt av patogen bakterie
Ingen växt/
Växt av bakterie
Ingen växt/Växt av bakterie
Bakterier
Kvalitativ
09-58492
09-02601
Patogena bakterier
Bröstmjölk
Aerob odling
Semi-kvantitativ
09-58492
09-02601
Patogena bakterier
Borstprov
Aerob och anaerob odling
Kvantitativ
N. gonorrhoeae
Sekret
Speciell odling
Ingen växt/
Normalflora/
Växt av patogen bakterie
Ingen växt/
Normal hudflora/
Växt av patogen i cfu/mL
Ingen växt/Växt av
patogen bakterie i cfu/mL
Ingen växt/Växt av
Patogena bakterier
Svalg
Urin
Ingen växt av/
Växt av patogen bakterie
Ingen växt/
Normal uretranära flora/
Växt av patogen i cfu/mL
Kvalitativ
Patogena bakterier
Anaerob odling/
Aerob och anaerob odling
Aerob odling
09-58492
09-02601
09-58492
09-02601
09-58492
09-02601
09-58492
09-02601
Anoxomat
Anoxomat
Titel: Ackrediteringens omfattning, Klinisk Mikrobiologi
Kvalitativ
Dokumentnummer/Lab
09-58492
09-02601
09-58492
09-02601
09-58492
09-02601
09-58492
09-02601
09-58492
09-02601
09-58492
09-02601
Kvalitativ
Kvalitativ
Kvalitativ
Semi-kvantitativ
Utskriftsdatum: 2017-07-14
2(4)
Rutin
Dokumentnr: 03-01323
Revisionsnr: 20
Laboratoriemedicin
Giltigt t.o.m.: 2018-04-10
Komponent/Undersökning
Chlamydia trachomatis
System
Sekret/urin
Metod/Mätprincip
Realtids PCR
Utrustning
Cobas 4800
Enhet
PCR Negativ Positiv
Nivå/Mätosäkerhet
Kvalitativ
Dokumentnummer/Lab
09-70607
Chlamydophila pneumoniae
Luftvägsprov
Realtids PCR
PCR Negativ Positiv
Kvalitativ
09-01459
Mycoplasma pneumoniae
Luftvägsprov
Realtids PCR
PCR Negativ Positiv
Kvalitativ
09-01459
Influensa A, A(H1N1) och Bvirus
Nasopharynx
aspirat/sekret
Realtids PCR
Rotor Gene
3000/Q
Rotor Gene
3000/Q
Rotor Gene
3000/Q
PCR Negativ/Positiv
Kvalitativ
09-09848
Influensa A/ B/RS -virus
Nasopharynx
aspirat/sekret
Realtids PCR
Simplexa
PCR Negativ/Positiv
Kvalitativ
MRSA
Screeninglokal
Kvalitativ
09-01467
Bordetella pertussis/
Bordetella parapertussis
EHEC
Nasopharynx
Realtids PCR
PCR Negativ/Ingen växt/
Växt av MRSA
Ingen växt/
Växt av MRSA
PCR Negativ/Positiv
09-02721
Framodlad stam
Kvalitativ
09-01461
Faeces
09-09083
Sekret/Urin
PCR Negativ/Positiv/
EHEC PCR positiv
PCR Negativ/Positiv
Kvalitativ
Mycoplasma genitalium
Realtids PCR/
Speciell odling
Realtids PCR
Kvalitativ
09-39348
Borrelia, IgG, IgM
Serum
EIA
Rotor Gene
3000/Q
Rotor Gene
3000/Q
Rotor Gene
3000/Q
Rotor Gene
3000/Q
Rotor Gene
3000/Q
Evolis
Kvalitativ
MRSA, verifiering
Realtids PCR/
Speciell odling
Realtids PCR
Negativt/Gränsvärde/Positiv
t i RU/mL
IgG: CVtotal= 6%
IgM: CVtotal= 13 %
09-10326
09-10296
Antinukleära Antikroppar
(ANA), IgG
Serum
IFL
PhD/
Mikroskop
Negativ/Positiv i
svagt/starkt mönster
+/- ett titersteg
09-01497
Titel: Ackrediteringens omfattning, Klinisk Mikrobiologi
03-136573
A Analysen utförs på
Klinisk Kemi Gävle
Utskriftsdatum: 2017-07-14
3(4)
Rutin
Dokumentnr: 03-01323
Revisionsnr: 20
Laboratoriemedicin
Komponent/Undersökning
Dubbelsträngat DNA-antikropp
(dsDNA), IgG
Specifik ANA
(SS-A native + Ro-52, SS-B,
RNP, Sm, Scl-70, Jo-1)
Artbestämning av bakterier /
jästsvamp
Giltigt t.o.m.: 2018-04-10
System
Serum
Metod/Mätprincip
Ljusmikroskop
Serum
Immunoblot
MALDI-TOF
VRE
Biopsi, Blod,
Bröstmjölk,
Faeces, Liquor,
Punktat, Sekret,
Urin
Screeninglokal
VRE, verifiering
Framodlad stam
N. gonorrhoeae screening
N. gonorrhoeae, verifiering
Sekret/urin
Sekret/urin
Clostridium difficile, toxin
Faeces
Helicobacter pylori, antigen
Utrustning
PhD/
Mikroskop
Enhet
Negativ/Positiv i
titer 1/10 - 1/640
Negativ/Positiv i
specifikt antigen
Nivå/Mätosäkerhet
+/- ett titersteg
Dokumentnummer/Lab
09-01503
Kvalitativ
09-06593
Microflex LT/SHBiotyper
Art/Genus/Grupp/Ingen ID
Kvalitativ
09-88626
Realtids PCR/
Speciell odling
Realtids PCR/
Speciell odling
Realtids PCR
Realtids PCR
Rotor Gene
3000/Q
Rotor Gene
3000/Q
Cobas 4800
Cobas 4800
PCR Negativ Positiv
Kvalitativ
Ingen växt/
Växt av VRE
PCR Negativ Positiv
PCR Negativ Positiv
Kvalitativ
03-86435
09-83456
Illumipro-10
Inte påvisat/påvisat
09-87379
09-87382
04-188495
Faeces
Loop-medierad
Isothermal
amplifiering
EIA
Kvalitativ
Kvalitativ
Kvalitativ
Spektrofotometer
Inte påvisar/påvisat
Kvalitativ
09-07721
Hepatit A anti-HAV, IgM
Serum
ECLIA
Cobas E-modul
Negativ/Positiv
Kvalitativ
Hepatit A IgM
Serum
ECLIA
Cobas E-modul
Negativ/Positiv
Kvalitativ
Hepatit B HBsAg
Serum
ECLIA
Cobas E-modul
Negativ/Positiv
Kvalitativ
Hepatit B anti-HBc, IgM
Serum
ECLIA
Cobas E-modul
Negativ/Positiv
Kvalitativ
09-26217
Analysen utförs på Klinisk
Kemi Gävle
09-26161
Analysen utförs på Klinisk
Kemi Gävle
09-23834
Analysen utförs på Klinisk
Kemi Gävle
09-26152
Analysen utförs på Klinisk
Kemi Gävle
Titel: Ackrediteringens omfattning, Klinisk Mikrobiologi
Utskriftsdatum: 2017-07-14
4(4)
Rutin
Dokumentnr: 03-01323
Revisionsnr: 20
Laboratoriemedicin
Giltigt t.o.m.: 2018-04-10
Komponent/Undersökning
System
Metod/Mätprincip
Utrustning
Enhet
Nivå/Mätosäkerhet
Dokumentnummer/Lab
Hepatit B anti-HBs, IgG
Serum
ECLIA
Cobas E-modul
IE/L
Total 6,9 %
Hepatit B HBe Ag
Serum
ECLIA
Cobas E-modul
Negativ/Positiv
Kvalitativ
Hepatit B anti-HBe, IgG
Serum
ECLIA
Cobas E-modul
Negativ/Positiv
Kvalitativ
Serum
ECLIA
Cobas E-modul
Negativ/Positiv
Kvalitativ
Hepatit C anti-HCV, IgG
Serum
ECLIA
Cobas E-modul
Negativ/Positiv
i screening
Kvalitativ
HIV anti-HIV I, II och
HIV I antigen
Serum
ECLIA
Cobas E-modul
Negativ/Positiv
Kvalitativ
Anti-HTLV I/II
Serum
ECLIA
Cobas E-modul
Negativ/Positiv
Kvalitativ
Syfilis
Serum
ECLIA
Cobas E-modul
Negativ/Positiv
Kvalitativ
Rubella, IgG
Serum
ECLIA
Cobas E-modul
IE/mL
Total 9,8 %
09-25278
Analysen utförs på Klinisk
Kemi Gävle
09-26115
Analysen utförs på Klinisk
Kemi Gävle
09-26117
Analysen utförs på Klinisk
Kemi Gävle
09-26113
Analysen utförs på Klinisk
Kemi Gävle
09-49682
Analysen utförs på Klinisk
Kemi Gävle
09-28606
Analysen utförs på Klinisk
Kemi Gävle
09-175062
Analysen utförs på Klinisk
Kemi Gävle
09-130132
Analysen utförs på Klinisk
Kemi Gävle
09-26012
Analysen utförs på Klinisk
Kemi Gävle
Titel: Ackrediteringens omfattning, Klinisk Mikrobiologi
Utskriftsdatum: 2017-07-14
Download