EU:s hälsoprogram - Folkhälsomyndigheten

advertisement
INBJUDAN
EU:s hälsoprogram
— utlysning av medel inom 2017 års arbetsprogram
Tid och plats
Onsdag 29 mars 2017, kl. 09.00-12.00.
Registrering från kl. 08.30.
Folkhälsomyndigheten, Solna, Stockholm.
Innehåll
En informationsträff för dig som önskar få utförlig information och möjlighet att ställa frågor
kring utlysningen av medel.
Målgrupp
Du som är verksam inom något av de områden
som anges i arbetsprogrammet och ser att du/ni
uppfyller kriterierna för ansökan.
Om årets arbetsprogram
EU:s hälsoprogram är EU-kommissionens finansieringsform för åtgärder inom hälsoområdet.
Utlysningen av medel inom Hälsoprogrammet sker
genom årliga arbetsprogram.
De medel som kan sökas av svenska organisationer utgörs i år främst av sex så kallade joint
actions samt ett antal tjänsteupphandlingar.
Kriterier för ansökan
För att ansöka och medverka i Hälsoprogrammet
ska bland annat kriteriet om ett tydligt europeiskt
mervärde uppfyllas, vilket innebär att flera
europeiska partners ska medverka i ansökan.
Mer information om årets arbetsprogram och
ansökningskriterier finns på webbplatsen för
EU-kommissionens genomförandeorgan för
Hälsoprogrammet (Chafea):
http://ec.europa.eu/chafea/health/index.html
Årets arbetsprogram innehåller sex joint actions:
1. Health inequalities
2. Innovative Partnership on Action against Cancer
3. Vaccination
4. Preparedness and action at points of entry
in transportation
5. Supporting the eHealth Network
6. Towards a sustainable EU health
information system
Medverkande
Vid informationsträffen medverkar Anne-Marie
Yazbeck, Chafea, Patrik Nylander, nationell kontaktpunkt för EU:s hälsoprogram på Folkhälsomyndigheten samt representanter från två av de joint
actions som Sverige har medverkat i.
Informationsträffen hålls i huvudsak på engelska.
Kontakt
Patrik Nylander
[email protected]
Anmälan
www.folkhalsomyndigheten.se/konf20170329
OBS! Sista dag för anmälan är onsdag 15 mars.
Download