Detta är en uppgift där ni ska utveckla förmågan att

advertisement
Kommunicera Matematik
Detta är en uppgift där ni ska utveckla förmågan att
-kommunicera matematiska tankegångar muntligt, skriftligt och i handling
Uppgift
Ni ska i par välja, lösa och redovisa två av uppgifterna nedan. Uppgifterna är inom området
geometri så behöver ni hjälp får ni gärna använda boken eller söka information på internet.
När ni väl löst problemen så ska ni filma varandra när ni redovisar varsitt av problemen.
Uppgiften handlar om att ni ska kunna kommunicera detta på ett så bra sätt som
möjligt. Använd matematiska symboler, matematiskt språk och en tydligt tillvägagångssätt.
Är det så att ni använder er av någon speciell formel eller sats så är det bra om det framgår.
T.ex. hur man räknar ut arean för en viss geometrisk figur eller hur Pythagoras sats lyder. Se
gärna på www.matteboken.se eller www.youtube.com på klipp hur uppgifter redovisas.
Problemen står inte ordnade efter svårighet.
Kommunikation
Dessutom uttrycker sig
eleven med viss säkerhet
i tal, skrift, och handling
med inslag av
matematiska symboler
och andra
representationer
Problem A
Dessutom uttrycker sig
eleven med viss
säkerhet i tal, skrift, och
handling samt använder
matematiska symboler
och andra
representationer med
viss anpassning till syfte
och situation
Dessutom uttrycker sig eleven
med säkerhet i tal, skrift, och
handling samt använder
matematiska symboler och
andra representationer med
god anpassning till syfte och
situation
Problem B
Tre tennisbollar får precis plats i en cylindrisk behållare. Vilket är störst,
bollarnas sammanlagda volym eller luften omkring bollarna i cylindern?
Problem C
Problem D
Bilden innehåller sex lika stora cirklar som precis får plats i en rektangel. En
mindre rektangel har sina hörn i fyra av cirklarnas mittpunkter. Denna mindre
rektangel har omkretsen 60 cm. Vilken omkrets har den större rektangeln?
Problem E
Den största kvadratens area är 16 cm², och den minsta kvadraten, i mitten, har
arean 4 cm². Hur stor area har den snedställda kvadraten?
Problem G
Arean av en bandyboll är 113 cm2. Bestäm bollens volym.
Download