Kompetenslista

advertisement
 Drottninggatan 4 753 10 Uppsala T 018 -­‐15 72 09 [email protected] www.academicum.se Academicum Kompetenslista Korta vägen och Akademikertrainee Ett samarbete mellan Academicum, Uppsala universitet, Arbetsförmedlingen, Folkuniversitetet samt företag, organisationer och myndigheter. Vi söker praktikplatser för akademiker! Korta vägen Korta vägen är ett 26 veckor (cirka 6 månader) långt utbildningsprogram för nyanlända akademiker. Under de inledande 3 månaderna sker utbildning i språk, IT med mera och därefter skall deltagarna få praktik. Praktiken sker på en arbetsplats som kan erbjuda uppgifter som matchar akademikerns kompetens samt handledning. Praktiken är kostnadsfri för arbetsplatsen. Under praktiken får deltagarna kontakt med ”sitt yrke” i Sverige och får viktiga kunskaper och kontakter. Resultaten i Korta vägen är goda: många av de som följer programmet anställs och för samtliga är det en rejäl nystart! Praktiken pågår under cirka 3 månader. Akademikertrainee Akademikertrainee är ett 26 veckor (cirka 6 månader) långt traineeprogram med praktik på en arbetsplats som kan erbjuda uppgifter som matchar akademikerns kompetens samt handledning. Praktiken är kostnadsfri för arbetsplatsen. Programmet inleds med en fem veckor lång introduktionskurs (CV, intervjuträning, arbetsmarknadskunskaper, projektledning, arbetsrätt och retorik bland annat). Efter introduktionen börjar traineetjänstgöringen. Resultaten är goda: cirka 70 procent av de som följer programmet anställs, varav cirka hälften på traineeplatsen. Praktiken pågår under cirka 5 månader. Vilka kompetenser behövs på Din arbetsplats? Läs vår kompetenslista och se vilka profiler som är tillgängliga just nu. Kompetenslistan uppdateras varje månad. Om du är intresserad av att veta mer eller titta på ett eller flera CV, kontakta gärna mig! Med vänlig hälsning, Ida Karlsson, Academicum, Samordnare 0725 -­‐ 75 65 25, [email protected], http://academicum.se/kortavagen/, http://academicum.se/arbetsgivare/aktrainee/ Kompetenser – november 2014 Kompetenslistan är indelad efter bransch och ort (UPPSALA/STOCKHOLM, VÄSTERÅS och ESKILSTUNA). Om du inte hittar den kompetens du söker under rätt ort så titta gärna på andra orter då flera av våra deltagare kan pendla. Om du helt saknar en kompetens -­‐ kontakta mig ändå! Vi kan ha fler kompetenser än de som står på listan. Klicka på ett specifikt kompetensområde nedan för att gå direkt till denna kategori Bygg/Arkitektur – Juridik – Ekonomi – Administration/HR –
Information/Kommunikation – Utbildning/Kultur/Design – IT/Teknik/Miljö – Life Science – Samhälle/Social omsorg/Teologi –Hälsa Bygg/Arkitektur UPPSALA/STOCKHOLM Ingenjör inr. bygg ESKILSTUNA Civilingenjör inr. bygg Juridik UPPSALA/STOCKHOLM Rättssociolog Jurister, allmän inriktning Ekonomi UPPSALA/STOCKHOLM Civilekonom inr. produkt-­‐ och affärsutveckling Ekonomer, allmän inriktning Företagsekonom inr. administration Företagsekonom inr. PR, media och kommunikation Företagsekonom inr. bank Företagsekonomer, allmän inriktning Nationalekonom VÄSTERÅS Ekonom Företagsekonom + Kemist Företagsekonomer, allmän inriktning Nationalekonom inr. finansiell matematik Samhällsekonom ESKILSTUNA Ekonom inr. bank och finans Ekonom inr. revision och IT Nationalekonom inr. utvecklingsfrågor Administration/HR VÄSTERÅS Beteendevetare HR person inr. marketing Personaladministratör ESKILSTUNA HR manager inr. ledning, organisering, utveckling Information/Kommunikation VÄSTERÅS Management och marknadsföring inr. kommunikation Marknadsförare inr. internationell marknadsföring + elektronikingenjör ESKILSTUNA Marknadsförare inr. ledarskap UPPSALA/STOCKHOLM Kommunikatör inr. affärskommunikation och kommunikologi Lingvist inr. reklam och projektledning Marknadsförare Utbildning/Kultur/Design UPPSALA/STOCKHOLM Förskolelärare ESKILSTUNA Arkeolog inr. antikens historia Lärare Musiklärare VÄSTERÅS Språkvetare inr. Franska + fransk litteratur IT/Teknik/Miljö UPPSALA/STOCKHOLM Agronom inr. ekosystem Civilingenjör inr. väg-­‐ och vatten Datavetare, allmän inriktning Datavetare inr. back-­‐end developer Ingenjör telekom + biomedicin Livsmedelsagronom Livsmedelsingenjör Maskin-­‐ och elektronikingenjör Nätverkstekniker VÄSTERÅS-­‐-­‐-­‐’ Civilingenjör inr. energi Civilingenjör inr. telekommunikation Civilingenjör inr. elektro-­‐ och datateknik Elingenjör
Elektronikingenjör inr. data Elektronikingenjör inr. internationell marknadsföring Flyplansingenjör Ingenjör inr. telekommunikation Järnvägsingenjör Programmerare/systemutvecklare ESKILSTUNA Datavetare inr. datautveckling Datavetare inr. programvaruteknik Matematiker inr. programmering Life Science UPPSALA/STOCKHOLM Biolog Biomedicinsk analytiker Mikrobiolog inr. mykologi ESKILSTUNA Geolog inr. vatten VÄSTERÅS Apotekare Biolog samt magister biomedicin inr. miljö-­‐hälsoskydd Samhälle/Social omsorg/Teologi UPPSALA/STOCKHOLM Statsvetare Statsvetare inr. internationella relationer ESKILSTUNA Statsvetare VÄSTERÅS Samhällsvetare inr. ekonomi, marknadsföring Hälsa UPPSALA/STOCKHOLM Fysioterapeut inr. medicinsk rehabilitering Optiker Psykolog inr. barn Psykolog inr. socialorganisation och företagsekonomi ESKILSTUNA Psykolog/Kurator Psykologer VÄSTERÅS Flertal allmänläkare Ögonläkare Barnläkare Psykolog 
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards