Om jämställdhet för åk 6-gymnasiet (2)

Program om jämställdhet för åk. 6 - gymnasiet
U100854-01 Banderoll - Debatt:
Diskriminering
13 min från 10 till 12 år 2008
Textning: Svenska, Otextat
Tre ungdomar debatterar diskriminering och
jämställdhet med den socialdemokratiska
riksdagsledamoten Veronica Palm från
Stockholm. Debatten leds av Mats Sundgren
som tar upp frågor som löneskillnader, pojkars
och flickors situation i skolan samt låter de
medverkande presentera sin syn på hur de vill
skapa ett jämlikare samhälle.
U31321-19 Banderoll: Om könsroller
13 min från 10 till 12 år 2004
Textning: Svenska, Otextat
Om tjejer och killar - om skillnader och
likheter. Rasmus förvandlas till Rebecka och
Sonja blir Simon för en dag. De åker till en
skola där ingen känner dem. Kommer bluffen
att hålla? Hur känns det att vara i andra kläder
för en dag? Kommer Rasmus och Sonja att
behandlas annorlunda jämfört med vad dom är
vana vid? Och vad händer om någon blir kär i
dom? Mary ingår i amatörteatergruppen Ung
utan pung som ska spela en föreställning om
könsroller för en grupp rektorer. Mary tror att
teater är ett bra sätt att öppna ögonen på folk
och visa förutfattade meningar som finns.
Sofia Karlsson, 14 år, har gjort låten Hon e
flickan. En raptext om en tjej som blir sviken
av sina kompisar, men som vänder ledsenheten
till ilska.
DVD 608 Hjällsnässkolan
"Kränkningar och könsord i klassen"
- Jobba Jämt
28 min från 13 år 2006
Textning: Otextat
Könsord är vardagsmat i de flesta
skolkorridorer och utrymmet för avvikande är
extremt litet. Måste det vara så? På
Hjällsnässkolan uppmuntrar
jämställdhetskonsulterna praktiskt
jämställdhetsarbete och får lärare och elever att
fundera över invanda könsroller. För vem
vinner på att tjejer ses som känsliga och killar
som tuffingar? Konsulterna hittar lärare som är
beredda att granska sina egna brister men
möter också protester mot att killar och tjejer
ska behandlas lika.
U51431-01 Var fick du luft ifrån? :
Om härskartekniker
28 min från 13 till 15 år 2005
Textning: Otextat, Svenska
En film om härskartekniker, om trakasserier
och vad man kan göra åt det. Det handlar om
åtta ungdomars erfarenhet av kränkande
behandling - om att bli kallad hora eller inte
vara synlig alls. De har alla varit utsatta för
olika kränkningar som mobbning eller våld
eller har själva utsatt någon annan för det. Men
det handlar också om hur man konkret gör
motstånd. Åtta ungdomar blir medvetna om de
härskartekniker som är identifierade:
förlöjligande, osynliggörande,
dubbelbestraffning, objektifiering, påförande
av skuld och skam, undanhållande av
information, våld och hot om våld. De berättar
om sina erfarenheter i videodagböcker,
intervjuer och rollspel.
U100752-08 All rätt i världen :
Kvinnors rätt
4 min från 13 till 15 år 2007
Textning: Otextat, Svenska
Varje dag utsätts hälften av jordens befolkning
för kränkningar och särbehandling enbart på
grund av att de är kvinnor eller tjejer. Sverige
har kommit långt i jämställdhetsfrågor jämfört
med många andra länder, men det finns också
många orättvisor kvar. Vi möter feministen
Olle Lundberg och Åsa Carlman, informatör i
organisationen Kvinna till Kvinna, som arbetar
med stöd åt kvinnor i konfliktdrabbade
områden. Programmet anknyter till
Konventionen om avskaffande av all slags
diskriminering av kvinnor och artiklarna 2 och
23 i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga
rättigheterna.
DVD 503 Kroppen min
25 min från 15 år 2002
Textning: Svenska
"Med de där klumparna på fötterna kommer du
aldrig att hitta skor som passar" fick Margreth
höra när hon var fem år. Hon har aldrig vågat
använda sandaler. "Med det överbettet kommer
du inte ens kunna bita av en korv" sa
tandläkaren. Margreth ler alltid med stängd
mun. Magen har hon hållit in sedan hon var
åtta. Margreth Olin klär bokstavligen av sig
naken i sin personliga dokumentär om sig själv
och sitt förhållande till sin kropp, som
samtidigt blir ett inlägg i debatten om vår
kroppsfixerade tid.
U31826-06 Genusmaskineriet:
Könsmakt i skolan
28 min från 19 år 2004
Textning: Otextat
Klimatet på våra skolor hårdnar. Hälften av
alla flickor utsätts för sexuella trakasserier.
Pojkarna dominerar på lektioner och raster.
Man pratar mycket om jämställdhet och genus
i skolan, men egentligen handlar det om makt,
säger Gunilla Molloy, som utbildar lärare på
Lärarhögskolan i Stockholm. De nyutbildade
lärare som går ut i skolan och tror att vi alla är
lika och jämställda tappar ett viktigt redskap
att analysera de situationer de hamnar i, menar
Gunilla Molloy. Doris Marydotter reser runt på
skolor i landet och arbetar med att ändra
attityder hos både elever och lärare. Dagligen
stöter hon på flickor som berättar att de klagat
på att pojkar kallar dem för hora och fitta, men
att de avfärdats av lärarna som säger att det
inte är något att bry sig om, killar är sådana,
och de menar inget med det. Skulle en
arbetsgivare på en arbetsplats bemöta sina
anställda på det viset skulle det vara åtalbart,
säger Doris Marydotter. Alla skolor måste
skaffa sig en jämställdhetsplan som också
omfattar eleverna, säger Doris Marydotter. Där
ska det tydligt stå hur en lärare ska agera när
sexuella trakasserier upptäcks.
UR103716 Genusmaskineriet: Stegen
13 min från 19 år 2005
Textning: Svenska
En liten teaterföreställning med publik skildrar
hur våra rollmönster blir till en del av vår
identitet som vi inte ifrågasätter. Med en vass
humor tänjer Teater Lacrimosa på gränserna
för det tillåtna och utmanar våra egna fördomar
om feminister och om manligt och kvinnligt
för
att få igång en diskussion om könsroller och
jämställdhet
Skolor med av-mediaavtal kan boka
ett lån eller se program som
strömmande här
Webb: www.sli.se/medioteket
E-post: [email protected]
Telefon: 508 33 481, 508 33 482