Förslag på rubriker

advertisement
PEDAGOGISK PLANERING
Arbetsområde: Fysik – Krafter och rörelse
Elevgrupp: år 7
Ansvarig/ansvariga: Daniel Mroczek
Mål från läroplanen Lgr11
Syfte
Genom undervisningen i ämnet fysik ska eleverna sammanfattningsvis ges
förutsättningar att utveckla sin förmåga att:
o
Använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera
och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle.
o
Genomföra systematiska undersökningar i fysik.
o
använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och
förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
Arbetssätt
o Du deltar i gemensamma genomgångar.
o Du deltar aktivt och säkert vid laborationer.
o Dokumentation av undersökningar med tabeller, bilder och skriftliga
rapporter.
o Du deltar i gemensamma diskussioner i klassen och i grupper.
Bedömning & Utvärdering av arbetsområdet
o Bedömning utifrån lektionsaktivitet.
o Bedömning utifrån aktivitet vid laborationer.
o Praktisk målkontroll i under arbetsperioden + skriftlig
inlämningsuppgift / dokumentation.
o Skriftlig målkontroll i slutet av arbetsperioden.
Övrig info
o Sidor i boken TitaNO Fysik:

s.85 - 100 (Kap. Krafter)
Efter avslutat arbetsområde ska du:
o Känna till några viktiga personer (t.ex. Newton och Galilei) samt vad
de haft för betydelse för samhällets utveckling
o Vad menas med en kraft
o Veta vad krafter kan göra
o Känna till Newtons tre rörelselagar:
 Alla kroppar befinner sig i vila eller rör sig rätlinjigt med
konstant hastighet om de inte påverkas av någon
kraft.(Tröghetslagen)
 En kropps acceleration är direkt proportionell mot den kraft
som den påverkas av, och omvänt proportionell mot kroppens
massa. F=m · a.
 För varje kraftverkan finns en lika stor men motsatt motverkan.
Ur dessa lagar förstår man t.ex. att "En kropp i rörelse vill
fortsätta sin rörelse, och en kropp i vila vill fortsätta sin vila". För
att kunna förändra rörelsetillståndet krävs det således en kraft.
o Känna till fritt fall
o Känna till olika typer av krafter
 Tyngdkraft (dragningskraft och gravitation)
 Friktionskraft
 Reaktionskraft och normalkraft
 Normalkraft
 Centralrörelse och centripelkraft samt centrifugalkraft
o Förstå skillnaden mellan massa och tyngd
o Kunna vad som händer (med massa/tyngd) om man reser mellan
olika platser i universum
o Känna till att krafter kan mätas och ritas
o Känna till och förklara begrepp inom rörelse:
 Likformig rörelse
 Beräkningar kring medelfart (s=v×t)
 Acceleration
 Retardation
o Kunna något om pendelns svängningstid
o Kunna något om tyngdpunkten
o Känna till enkla maskiner (mekanikens gyllene regel)
 Hävstången
KRAFTER
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Ella väger 52 kg på Jorden. Hur mycket väger hon i rymden?
Hur stor är Jordens dragningskraft på en 1 kg-vikt i fysiksalen?
Hur stor är Jordens dragningskraft på en person som väger 100 kg?
Sumobrottaren Akebono väger 236 kg. Hur mycket skulle han väga
på månen? Månens dragningskraft är 1/6 av Jordens.
Fem sumobrottare i en tävling väger tillsammans 931 kg. Hur stor
är deras sammanlagda tyngd?
Brottaren Pelle har tyngden 750 N på Jorden. Hur mycket väger han?
Vad menas med tröghetslagen?
Vad kallas följande lag?
Allting vill behålla sin rörelse eller vara i vila. Bara en kraft kan ändra
fart eller riktning på något.
Varför ska man använda säkerhetsbälte när man åker bil?
Figurerna visar en karusell sedd uppifrån Karusellen snurrar snabbt
moturs. Helt plötsligt ramlar en av åkarna av. Vilken av figurerna
visar bäst åkarens bana genom luften?
(1)
A
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
B
C
D
Tänk dig att du står på en våg inne i en hiss. När skulle vågen visa minst?
A. När hissen står stilla?
B. När hissen rör sig med konstant fart neråt?
C. När hissen accelererar uppåt?
D. Om linan som håller hissen går av så att hissen faller fritt neråt?
Beskriv ett experiment som visar fritt fall.
Galilei släppte två olika tunga kulor från Lutande tornet i Pisa.
Vad ville han bevisa?
Ge ett annat namn på Jordens dragningskraft.
Det berättas att Isaac Newton fick ett äpple i huvudet en gång och
fick en idé. Vilken?
Isaac Newton hedrades genom att hans namn fick bli namnet på en enhet.
a) Vilken är enheten?
b) Hur förkortas den?
c) Vad är den enhet för?
Vad kan en kraft göra?
Vad kallas kraften som gör att det är trögt att dra något över golvet?
När två ytor dras över varandra märks en bromsande kraft.
Vad kallas denna?
Hur blir friktionen stor?
När man tittar på spåren efter astronauternas fotsteg på månen ser man
att de nog hoppat jämfota. Varför gör de så?
Hur kan friktionen minskas?
Friktionen kan vara ett hinder ibland. Nämn några tillfällen när man vill
minska friktionen.
Nämn några tillfällen när friktionen är bra och nödvändig.
När är friktionen störst för ett bildäck?
A. På torr asfalt?
B. På regnvåt väg?
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
Vad menas med vattenplaning?
Varför blir farten högre i en vattenrutschbana än i en vanlig
rutschbana?
På vintern byter vi till vinterdäck på bilen. Varför är de bättre då?
Det finns en viktig regel som lyder: Det man vinner i kraft,
förlorar man i väg. Vad kallas denna regel?
Ge några exempel på saker som fungerar som lutande plan.
Vilka enkla maskiner har vi på cykeln?
Hur kan man rita krafter?
Man kan rita krafter med pilar. Vad visar pilen?
Ella drar en låda rakt fram med jämn fart. Rita lådan och rita ut krafterna
som verkar på den.
Vad kallas en kraft som ersätter två andra krafter?
Tre krafter drar i en låda. Ändå ligger lådan stilla. Vad kan man säga om
resultanten till krafterna?
En sten ligger på slät mark. Stenen väger 2 kg. Rita ut krafterna som
verkar på stenen.
Vad är det för kraft som gör att vi inte faller genom golvet?
Om man släpper en uppblåst ballong, som inte är tillknuten, far den iväg.
Förklara.
När en raket ska ändra riktning i rymden sprutar den ut gas. Raketen
kan då svänga åt motsatt håll. Vad kallas kraften som driver raketen?
Skriv ner hävstångslagen.
Räkna upp några enkla maskiner som är hävstänger.
Ella väger 52 kg och ska gunga på ett bräde med sin bror Bertil som
väger 25 kg. Hur ska de sitta om de ska gunga jämnt?
Galilei upptäckte lagen för den enkla pendeln. Hur kom han på idén?
Vad beror en pendels svängningstid av?
Varför blev Galilei så betydelsefull för vetenskapen?
Vad heter instrumentet som man använder för att mäta krafter?
Vilken enhet används på en dynamometer?
Ella skulle kontrollera vilket som vägde mest av två godispåsar. Hon
hade bara en pinne och ett snöre. Hur gjorde hon?
Ella skulle knäcka en nöt med en nötknäckare som hade tre hack för
en nöt. Hon satte först nöten i mitthacket, men skalet var för starkt. Skulle
hon nu försöka i det innersta hålet eller det yttersta som var närmast hennes
hand?
Download