05 Krafter svar

advertisement
Krafter svar
1.
2.
3.
4.
5.
Ella väger 52 kg på Jorden. Hur mycket väger hon i rymden?
52 kg
Hur stor är Jordens dragningskraft på en person som väger 100 kg?
1 000 N (100 * 10 )
Brottaren Pelle har tyngden 750 N på Jorden. Hur mycket väger han?
75 kg (750/10)
Varför ska man använda säkerhetsbälte när man åker bil?
Om bilen bromsas häftigt finns det ingen kraft som bromsar den åkande,
som alltså kommer att fortsätta framåt tills vindrutan stoppar. (Detta är ett exempel
på tröghetslagen.)
Figurerna visar en karusell sedd uppifrån Karusellen snurrar snabbt
moturs. Helt plötsligt ramlar en av åkarna av. Vilken av figurerna
visar bäst åkarens bana genom luften?
Figur A
A
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
TitaNO fysik
B
C
D
Ge ett annat namn på Jordens dragningskraft.
Gravitationen, tyngdkraften.
Det berättas att Isaac Newton fick ett äpple i huvudet en gång och
fick en idé. Vilken?
Samma kraft som drar äpplet till marken håller månen i en bana runt Jorden.
Isaac Newton hedrades genom att hans namn fick bli namnet på en enhet.
a) Vilken är enheten?
1 Newton
b) Hur förkortas den?
1N
c) Vad är den enhet för?
Kraft
Vad kallas kraften som gör att det är trögt att dra något över golvet?
Friktionskraft
Nämn några tillfällen när friktionen är bra och nödvändig.
När man går och klättrar, kör bil, tar i ett dörrhandtag, sätter på smink,
skriver med penna på papper.
När är friktionen störst för ett bildäck?
A. På torr asfalt?
B. På regnvåt väg?
Vad menas med vattenplaning?
Om däcket är blankslitet kan det bildas en liten vattenkudde under det.
Friktionen blir liten och bilen kan börja glida på vägen.
Hur ska en stol vara om den ska stå stadigt.
Stor stödyta och låg tyngdpunkt.
Hur kan man rita krafter?
Med pilar. Pilen visar storlek, riktning och angreppspunkt
Får kopieras!  Författaren och Gleerups Utbildning AB.
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards