Krafter
TitaNO fysik
Svar till Studieuppgifter
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Ella väger 52 kg på Jorden. Hur mycket väger hon i rymden?
52 kg
Hur stor är Jordens dragningskraft på en 1 kg-vikt i fysiksalen?
10 N
Hur stor är Jordens dragningskraft på en person som väger 100 kg?
1 000 N
Sumobrottaren Akebono väger 236 kg. Hur mycket skulle han väga
på månen? Månens dragningskraft är 1/6 av Jordens.
236 kg
Fem sumobrottare i en tävling väger tillsammans 931 kg. Hur stor
är deras sammanlagda tyngd?
9 310 N
Sumobrottaren Akebono väger 236 kg och Musashimauro väger 214 kg
a) Hur mycket väger de tillsammans på månen?
450 kg
b) Hur stor är deras sammanlagda tyngd på månen?
Månens dragningskraft är 1/6 av Jordens?
4 500 N/6 = 750 N
Brottaren Pelle har tyngden 750 N på Jorden. Hur mycket väger han?
75 kg
Skriv ner tröghetslagen.
Allting vill behålla sin rörelse eller vara i vila. Bara en kraft kan ändra fart
eller rörelseriktning på något.
Vad kallas följande lag?
Allting vill behålla sin rörelse eller vara i vila. Bara en kraft kan ändra
fart eller riktning på något.
Tröghetslagen.
Varför ska man använda säkerhetsbälte när man åker bil?
Om bilen bromsas häftigt finns det ingen kraft som bromsar den åkande,
som alltså kommer att fortsätta framåt tills vindrutan stoppar.
Mitt på flaket till en lastbil ligger en fotboll. Vad kommer att hända med
bollen när bilen startar och accelererar?
Bilen kommer att röra sig framåt under bollen. Bollen ser alltså ut att rulla
bakåt på flaket.
Tänk dig att det ligger en fotboll på golvet i en flyttbil och att en
heliumfylld ballong svävar vid taket. (Se figur.) Vad händer med
dem när bilen startar och accelererar snabbt?
ballong
fotboll
Bollen och luften i flyttbilen kommer inte att hänga med i accelerationen
utan verkar att röra sig bakåt på flaket. Ballongen kommer att flyta framåt.
Får kopieras!
Författaren och Gleerups Utbildning AB.
Krafter
13.
TitaNO fysik
Figurerna visar en karusell sedd uppifrån Karusellen snurrar snabbt
moturs. Helt plötsligt ramlar en av åkarna av. Vilken av figurerna
visar bäst åkarens bana genom luften?
Figur A
A
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
B
C
D
Tänk dig att du står på en våg inne i en hiss. När skulle vågen visa minst?
A. När hissen står stilla?
B. När hissen rör sig med konstant fart neråt?
C. När hissen accelererar uppåt?
D. Om linan som håller hissen går av så att hissen faller fritt neråt?
Beskriv ett experiment som visar fritt fall.
Man pumpar ur luften från ett långt glasrör. I detta faller en sten och en
fjäder lika snabbt.
Galilei släppte två olika tunga kulor från Lutande tornet i Pisa.
Vad ville han bevisa?
Att två olika tunga kulor faller lika snabbt till marken.
Ge ett annat namn på Jordens dragningskraft.
Gravitationen, tyngdkraften.
Det berättas att Isaac Newton fick ett äpple i huvudet en gång och
fick en idé. Vilken?
Samma kraft som drar äpplet till marken håller månen i en bana runt Jorden.
Isaac Newton hedrades genom att hans namn fick bli namnet på en enhet.
a) Vilken är enheten?
1 Newton
b) Hur förkortas den?
1N
c) Vad är den enhet för?
Kraft
Vad kan en kraft göra?
Hålla ihop materia, ändra form på saker, ändra fart och rörelseriktning
på saker.
Vad kallas kraften som gör att det är trögt att dra något över golvet?
Friktionskraft
När två ytor dras över varandra märks en bromsande kraft.
Vad kallas denna?
Friktionskraften
Hur blir friktionen stor?
Ytorna är skrovliga och tyngden stor.
Friktionen är mindre på månen än på Jorden. Förklara!
Tyngdkraften på månen är mindre än på Jorden.
När man tittar på spåren efter astronauternas fotsteg på månen ser man
att de nog hoppat jämfota. Varför gör de så?
Får kopieras!
Författaren och Gleerups Utbildning AB.
Krafter
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
TitaNO fysik
Friktionen är mindre på månen eftersom tyngdkraften är mindre än på
Jorden (1/6). Det är svårt att gå om friktionen är liten.
Hur kan friktionen minskas?
Kullager, smörjolja, slipning, svävare.
Friktionen kan vara ett hinder ibland. Nämn några tillfällen när man vill
minska friktionen.
I en hjulaxel, på tågräls, i cykelnav, på skridskois.
Nämn några tillfällen när friktionen är bra och nödvändig.
När man går och klättrar, kör bil, tar i ett dörrhandtag, sätter på smink,
skriver med penna på papper.
När är friktionen störst för ett bildäck?
A. På torr asfalt?
B. På regnvåt väg?
Vad menas med vattenplaning?
Om däcket är blankslitet kan det bildas en liten vattenkudde under det.
Friktionen blir liten och bilen kan börja glida på vägen.
Varför blir farten högre i en vattenrutschbana än i en vanlig
rutschbana?
Vattnet gör att friktionen minskar.
På vintern byter vi till vinterdäck på bilen. Varför är de bättre då?
Vinterdäcken har djupa räfflor. Ytan blir skrovligare och friktionen ökar.
Hur ska en stol vara om den ska stå stadigt.
Stor stödyta och låg tyngdpunkt.
Eiffeltornet i Paris står stadigt av två skäl. Vilka?
Tyngdpunkten är låg och stödytan stor.
Vilket står stadigast, en full läskflaska eller en halvfull?
En halvfull. Tyngdpunkten är lägre.
Vilket står stadigast, en tom läskflaska eller en halvfull?
En halvfull. Tyngdpunkten är lägre.
Skriv ner mekanikens gyllene regel.
Det man vinner i kraft, förlorar man i väg.
Det finns en viktig regel som lyder: Det man vinner i kraft,
förlorar man i väg. Vad kallas denna regel?
Mekanikens gyllene regel.
Vad kallas med ett gemensamt namn de vardagsverktyg som vi
använder för att spara kraft?
Enkla maskiner.
Ge några exempel på saker som fungerar som lutande plan.
Serpentinväg, trappa, rullstolsramp, kil, yxa, stämjärn, skruv.
Vilka enkla maskiner har vi på cykeln?
Pedalerna, styret.
En sax är en sorts enkel maskin. Förklara!
Man vinner kraft, men får trycka ihop saxen en lång väg för att skära genom
ett tunt papper.
Hur kan man rita krafter?
Med pilar.
Man kan rita krafter med pilar. Vad visar pilen?
Kraftens storlek, riktning och angreppspunkt.
Ella drar en låda rakt fram med jämn fart. Rita lådan och rita ut krafterna
som verkar på den.
Får kopieras!
Författaren och Gleerups Utbildning AB.
Krafter
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
TitaNO fysik
Vad kallas en kraft som ersätter två andra krafter?
Resultant.
Tre krafter drar i en låda. Ändå ligger lådan stilla. Vad kan man säga om
resultanten till krafterna?
Resultanten är 0 N.
En sten ligger på slät mark. Stenen väger 2 kg. Rita ut krafterna som
verkar på stenen.
Vad är det för kraft som gör att vi inte faller genom golvet?
Normalkraften från golvet.
Om man släpper en uppblåst ballong, som inte är tillknuten, far den iväg.
Förklara.
Reaktionskraften när luften far ut gör att ballongen rör sig åt andra hållet.
När en raket ska ändra riktning i rymden sprutar den ut gas. Raketen
kan då svänga åt motsatt håll. Vad kallas kraften som driver raketen?
Reaktionskraft.
Skriv ner hävstångslagen.
Vänster hävarm · vänster kraft = höger hävarm · höger kraft
Räkna upp några enkla maskiner som är hävstänger.
(4) Kapsylöppnare, sax,
hovtång, pincett, spett.
Ella väger 52 kg och ska gunga på ett bräde med sin bror Bertil som
väger 25 kg. Hur ska de sitta om de ska gunga jämnt?
Bertil ska sitta lite mer än dubbelt så långt ut från mitten som Ella.
Galilei upptäckte lagen för den enkla pendeln. Hur kom han på idén?
Han tittade på ljuskronans svängning i katedralen i Pisa.
Vad beror en pendels svängningstid av?
Längden.
Varför blev Galilei så betydelsefull för vetenskapen?
Han gjorde experiment för att bevisa att hans teorier stämde.
Vad heter instrumentet som man använder för att mäta krafter?
Dynamometer.
Vilken enhet används på en dynamometer?
1 newton.
Ella skulle kontrollera vilket som vägde mest av två godispåsar. Hon
hade bara en pinne och ett snöre. Hur gjorde hon?
Hon hängde pinnen i snöret och en påse på vardera sidan. Den påse som
hängde längst in när det var jämvikt var den som vägde mest.
Ella skulle knäcka en nöt med en nötknäckare som hade tre hack för
en nöt. Hon satte först nöten i mitthacket, men skalet var för starkt. Skulle
hon nu försöka i det innersta hålet eller det yttersta som var närmast hennes
hand?
I det innersta.
I slutet av 1960-talet höjdes ribban i höjdhopp betydligt när flopstilen
kom. Tidigare användes saxstilen där kroppen hölls uppåt vid hoppet.
Varför ger flopstilen högre hopp?
Man behöver inte lyfta tyngdpunkten så högt.
Får kopieras!
Författaren och Gleerups Utbildning AB.