Synopsis och storyboard Synopsis Film Video Handledare

advertisement
Synopsis
Synopsis och storyboard
Kalle Prorok
Sept 2007
• Wikipedia:
Synopsis, från grekiskans syn och optik (samskådande), kortfattad översikt
(över berättelse).
Inom litteraturvetenskap och andra litterära sammanhang används synopsiset
som en sammanfattning av vad en berättelse handlar om, till exempel för en
uppsats.
I TV- och filmbranschen, däremot, används synopsis som ett verktyg för att
bedöma om en berättelse är tillräckligt bra för att spelas in, och för att
avgöra var berättelsens svagheter finns, hellre än att göra det i ett färdigt
manus.
Skillnaden mellan synopsis och treatment är inte helt fastställd, och inte heller
helt okomplicerad. De är båda korta versioner av en berättelse, i löpande
text, skrivna i presens, och med de flesta av berättelsens vändningar och
rollfigurer inkluderade. Vad som skiljer dem åt är antalet sidor (olika
produktionsbolag vill ha olika långa synopsis och treatment), stil (säljande
eller effektivt berättande) och hur mycket betalt en manusförfattare får för
respektive inlämnat synopsis/treatment.
Film
•
•
•
•
Berättande medium
Ej objektiv redovisning
Manipulerar publikens känslor
För fram ett budskap
Analys- är det effektivaste medlet?
• Användaren; säljare, lärare, informatör
– Involvera tidigigt i arbetet
• Visning – tiden
– Sittande publik, omotiverad i möteslokal: 12
min
– Förbipasserande på mässa: budskapet inom
30s
– Inleda ett möte, samverka med annat mtrl
Video
•
•
•
•
•
•
•
Linjärt - Passiv (inlärning)
Dåligt på att förmedla detaljfakta och siffror
Visar verkligheten
Förklarar svåra sammanhang och förlopp
För fram känslor och stämningar
Får tittaren att känna engagemang
Aptitretare inför teoretisk undervisning eller möte
Handledare
• Ska filmen ge svar på alla frågor eller en
aptitretare?
• Förutsätter då att det finns ”handledare”
att ställa frågor till
– Person, webbtext, infoblad etc
1
Tittarna
• Svårt att nå fram till okunniga/ointresserade
tittare
• Identifikation – engagera tittarna
• Anpassa berättandet till
Berättande
• Dramatiskt
– Centralt och tydligt budskap eller invävt som
en detalj i handlingen?
– Bygger på handling och handling bygger på
konflikter
– Huvudkaraktären växer och lär sig saker
– Förkunskaper, attityder, bakgrund, referensmaterial
• Vilka är filmens primära tittargrupp?
– Åldersgrupp?privat resp yrkesmässig bakgrund?
– Vilka förkunskaper i ämnet ?
– Grundläggande attityder?
• Vi ska kunna identifiera oss med den
Typiskt berättande ”Hollywood”
• Anslag (det viktigaste)
–
–
–
–
–
Fånga publikens intresse
Genre
Rapp presentation av konflikt
Karaktär
Spelplats
• Fördjupning
Episk struktur
•
•
•
•
Berättar något för någon annan
Beskrivning
Diskuterar ett problem (inte löser)
Väcker tankar
– få publiken att älska personer
• Upptrappning – trappa upp dramat
• Klimax/konfliktlösning
– teman som planterats skördas, trådar knyts ihop
• Avtoning
– Berättelsen tonas bort
Premiss
• Koncentrera budskapet till EN mening
• ”Sprit på sjön leder till olyckor”
• Kontrollera scenen mot premissen
– Skär bort det som inte uppfyller
– Ska inte upplevas som pekpinne
Berättarstil (byggs upp av)
• VAD vi ser
– Människor, kläder, rekvisita, miljön, tidpunkt
• HUR vi ser det
– Bildkomposition, bildstorlek, bildvinkel,
kamerarörelse, ljussättning
• VAD vi hör
– Musik, dialog, titel, speakertext
2
Manusarbetet
• Synopsis
– Kortfattad skriftlig översiktlig beskrivning av
innehållet och kompositionen ”berätta filmen
från början till slut”
– Ska innehålla
•
•
•
•
•
Sammanfattning av vad man vill berätta
Typ av berättarteknik
Tittargrupp
Visningstillfälle/användning
Syfte
Manusarbetet –forts2- olika
människor
• Manusets funktioner i de olika faserna;
olika människor och tidpunkter
– Säljfunktion och vis kund
– För resursberäkning, kalkyl och planering
– Redigeraren i klipprummet (anvisningar,
tidkoder)
Bildberättandet
• Bildutsnitt
– Olika bildutsnitt har olika funktion
– Välj medvetet
• Bästa bildskaparen: tittarens fantasi
– Tittaren fyller själv i om antydan av skeendet
har gjorts
– En detalj får tittaren att måla upp helheten
Manusarbetet -forts
• Manus – detaljerad beskrivning av filmens
utseende, innehåll,..
– Kameravinkel
– Bildformat
– Tid på dagen
– Medverkande
– Rekvisita
– Repliker
Manusarbetet -Storyboardet
• Skissar bildsekvenserna
• Beskriver bilderna med ord
– Innehåll
– Längd
– Typ (hel-, halv- närbild)
Exempel
• Mord- offrets skräckfyllda ögon
• Var inte övertydlig,
– stryk repliker och scener
• Grenar i havsbildens överkant – filmat från
land, inte från båt
• Lövens färg- årstider
3
Variation av bilder
• Vackrare och effektivare sekvenser
– Längd [kort scen – högt tempo – hetsig stämning]
[lång – lågt - lugn][extra lång - förväntningar][flera
korta efter lång – högt tempo]
– Vinkel
– Betydelse [ordning; gråtande baby; tappar ett glas]
– Innehåll [undvik lika efter varandra]
– Komposition
– Bildutsnitt
Huvudmotiv-bimotiv
• ETT åt gången
• Drar till sig intresse genom
– Rörelse
– Storlek
– Form
– Belysning
– Färg
– Placering i bilden
Miljöbild
•
•
•
•
Etablera platsen och miljön
5-10 sekunder
Presentera något första gången
Ger atmosfär, djup och miljö åt de andra
bilderna
• Om för plottrigt – ersätt med flera bilder,
t ex New York
En bra bild
• Enkelt uppbyggd
• Budskap koncentrerat till mindre yta
• Kompositionen ska rikta tittarnas intresse
mot rätt del av bilden
5 sätt att få djup i bilden
• Föremålet krymper fort längre bort
• Föremål i förgrunden överlappar
• Ljussättning – modellera fram form och
djup
• Kort skärpedjup
• Varma färger (gul, röd) närmare, kalla (blå,
grön) längre bort
Helbild
• Karaktärer
• Används för att presentera nån för första
gången
• Berättar vad personen gör och tar med
miljön
• Ger kontrast och större verkan åt
närbilderna
4
Halvbild
• Dialog
• Berättar hur personen utför sin syssla, ger
helhet och mindre detaljer
• Lyssningsbild (bäst att lyssna på)
• Nyheterna
Närbild
• Känslor och tydlighet
• Viktiga detaljer för filmens handling
• Ger action och känsla, spänning och
engagemang
Extrem närbild
•
•
•
•
•
•
Ex ögat
Ovanligt
Effekter
Tydliga
Skapar obehag
Skräckfilmer
Filmrum
• Det som syns i bild och strax utanför
• Kameravinkel
– Berättaposition
– Fågelperspektiv – motivet verkar litet och
obetydligt
– Grodperspektiv motivet stort överlägset
• Kamerarörelse
– Följa rörligt motiv
– Inzoomning mot viktigt föremål
Klippning
• Osynligt klipp (kontinuitetsklipp)
– Publiken ska inte märka
– Används för att skapa enhetlig handling/rum/
tid
Bildväxling
• Sak ske omärkt, ej staplat på varandra
• Bildspråkets grammatik:
– Bilder efter varandra hör ihop
– Samma plats så länge inte förflyttning görs
• Synliga klipp
– Publiken ska lägga märke till klippen
– Markera förflyttning i rum eller tid
– Kan vara övertoningar
5
Kontinuitetsregeln
• Föremålets utseende, rörelseriktning, hastighet,
belysning, storlek, ljud, färg ska stämma mellan
bilderna
• Viktigt när det gäller
180graders regeln
• Optiska axeln
Person A
• Mellan personerna
– Innehåll (väder och miljö)
– Riktning (cykla åt samma håll)
– Klaff (rörelse i bild fortsätter) – galopperande häst –
bil kör i samma fart och håll)
• Gamla bilden ligger kvar medans den nya visas
• Tittaren hittar snabbare om huvudmotivet ligger
på ungefär samma ställe i bilden
ok
Person B
• Intervjusituation
• Flytta inte kameran till andra sidan
Filmtid
• Två veckor kan vara tio minuter i filmen
• Synliga tidsförkortningar – marken varit
täckt av snö i scen, nästa en varm
sommardag
• Osynliga tidsförkortningar – inbrott-går till
bil-bil som kör-polisstation-pratar med
polisen
Tidsförkortningar
• Klippbilder om miljöer väldigt lika (sätter sig för
att skriva – hämtar papper från skrivaren-bild på
skrivbordet)
• Miljöförändringar
• Försvinna ur bild (bild tom i slutet- tom nästa
bild)
• Övergångar (oskärpa, övertoningar,
ner/upptoning till/från svart)
• Tidsförlängningar (desarmera bomb, explosion)
Ljudet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
70 procent av upplevelsen!
Känslo och faktabärare
Hjälper oss känna igen vad bilden föreställer
Ger rumskänsla och närhet till platta bilder
Bro mellan bilder vid växlingar
Riktar uppmärksamhet
Skapar och bygger upp stämningar
Dialog, Ljudeffekter, (laglig) Musik
Tystnad är otäck
Ljudteknik
•
•
•
•
•
Gå nära
Tydlig dialog
Ta med hörlurar
Använd extern mikrofon
Passa bakgrunden
6
Ljuset
• Leder till rätt del av bilden
• Markerar rummets fortsättning
• -mer senare!
7
Download