Schema

advertisement
2013-03-26
År 2013
Torsdagar
Tid
v. 14
9.00-10.00
Introduktion (brandskydd, fusk-plagiat, urkund)
KB, MP
1D 341
10.30-12.30
Patientsäkerhet
Anna Nordin
1D 341
13.30-14.30
Lagar, författningar och ansvarsfördelning kring
nutrition
KB
1D 341
15.00-16.30
Informationssökning, databassökning
Annelie Ekberg-A.
1E 425
9.00-12.00
Kvalitetssäkringsarbete
Anna Josse Eklund
1D 341
13.00-16.00
Bedömning av nutritionsstatus (riskbedömning,
bedömningsinstrument)
KB
1D 327
Innehåll
Föreläsare/
Lokal
lärare
4 april
v. 15
11 april
Gruppdiskussion: hur gör vi idag?
2013-03-26
v. 16
9.00-12.00 *
18 april
* preliminärt
v. 17
Mätning av nutritionsstatus, antropometri
Dietist/ LiV *
1D 341
13.00-14.30
Diagnoser, NANDA
Ingela Karlsson
1D 341
15.00-16.00
Introduktion till examinationsuppgift
MP
1D 341
9.00-12.00
Nutritionsbehandling vid komplexa sjukdomstillstånd:
KB
1D 341
25 april
v. 18
Cancer, geriatrik
13.00-16.00
Etik och ätande
Eva Carlsson
1D 341
9.00-12.00
Metabolisk stress
Lars Mattson
1D 341
13.00-16.00
Metabolt syndrom
Lars Mattson
1D 341
9.00-10.30
Nutritionsbehandling vid komplexa sjukdomstillstånd:
Monica Söderman
1D 341
2 maj
v. 19
Obs tisdag!
7 maj
Diabetes
2013-03-26
7 maj
11.00-12.00
Nutritionsbehandling vid komplexa sjukdomstillstånd:
Karin Engdahl
1D 341
Staffan Nolhage
1D 341
MP, KB
1D 341
Graviditet och övervikt
7 maj
13.00-16.00
Nutritionsbehandling vid komplexa sjukdomstillstånd:
Njursjukdomar
v. 20
Egna studier/ grupparbete
16 maj
Inlämning av rapport inför seminarium
17 maj kl. 16.00
v. 21
Egna studier/grupparbete
23 maj
Förbereda seminarium
v. 22
9.00-16.00
Seminarium
30 maj
Kursutvärdering
v. 23
Egna studier
Hemtentamen
Inlämning 14 juni kl. 16.00
Download