Parallellinfusion och injektion av läkemedel i CVK

advertisement
Rutin
Parallellinfusion och injektion av läkemedel i CVK - intensivvård
Dokument-id i Barium
21852
Dokumentserie
skas/med
Giltigt t.o.m.
2017-09-30
Version
2
Innehållsansvarig: Helene Johansson Synnergren ( heljs ) (IVA-Postop SkaS Lidköping/K6/Skaraborgs Sjukhus)
Granskad av: Krister Löfving ( krilo ) (Läkare/K6/Skaraborgs Sjukhus)
Godkänd av: Cecilia Andersson ( cecan1 ) (Ledningsgrupp K6/K6/Skaraborgs Sjukhus)
verksamhetschef
Publicerad för: K6
Revideringar i denna version
Ersätter PM:
Lidköping: Parallellinfusion och injektion av läkemedel i CVK.
Bakgrund, syfte och mål
Tillämpas i Lidköping.
Parallellinfusion och injektion av läkemedel i CVK.
Arbetsbeskrivning
Parallellinfusin och injektion av läkemedel i 1-lumen CVK:
● Potenta läkemedel längst bort från patienten
● Nutrition närmast (längst in) mot patienten
● Alla läkemedel bör ges via volym eller sprutpump
● Om vasoaktiva läkemedel ges i CVK bör intermittenta läkemedel ges i PVK, om inga andra
aspekter finns
● Om injektion av andra läkemedel ges i samma infart där vasoaktiva läkemedel går, tänk på att
hela den mängd som ryms i slangarna flushas in i patienten. Detta är droger som på
mikrogramnivå är potenta och ett par ml kan därför ge upphov till oönskade effekter för patienten
Parallelinfusion och injektion av läkemedel i 3-lumen CVK:
Distal (gul) 16G
● CVP-mätning
● Antibiotika
● Injektioner
● Läkemedel som ej bör blandas
● Infusioner som man vill ge snabbt
Medial (blå) 18G
● Parenteral nutrition
● Analgetika
● Sedering
● Insulininfusion
Proximal (vit) 18G
● Vasoaktiva läkemedelsinfusioner
● Kaliuminfusioner
● I denna kanal ges aldrig bolusdoser eller injektioner
● Alla infusioner ges via volym eller sprutpump för att erhålla konstant hastighet
Parallelinfusioner och injektioner av läkemedel i 4-lumen CVK:
Giltig version är publicerad via http://hittadokument.vgregion.se/skas
En utskrift är alltid en kopia!
Sida 1 (av 2)
Rutin
Parallellinfusion och injektion av läkemedel i CVK - intensivvård
Dokument-id i Barium
21852
Dokumentserie
skas/med
Giltigt t.o.m.
2017-09-30
Version
2
Distal (brun) 16G (mynnar vid spetsen på CVK´n)
● CVP-mätning
● Antibiotika
● Läkemedel som ej bör blandas med andra
● ”Tillfälliga läkemedel”
● Injektioner
Medial 1 (mörkblå) 14G (den största lumen)
● Infusioner som man vill ge snabbt
● Parenteral nutrition
● Analgetika
● Sedering
● Insulininfusion
● I undantagsfall blod och plasma
Medial 2 (ljusblå) 16G
● Läkemedel som ej är blandbara med andra ex. Tribonat, Furix, bikarbonat
(observera om Furixdosen går i denna lumen bör inga andra läkemedel ges samtidigt)
Proximal (vit) 18G (den tunnaste lumen, mynnar längst bort på CVK-spetsen)
● Vasoaktiva läkemedelsinfusioner
● Kaliuminfusioner
● I denna kanal ges aldrig bolusdoser eller injektioner
● Alla infusioner ges med volym eller sprutpump, för att erhålla konstant hastighet
Parallellinfusioner och injektioner i 4-lumen CVK när PiCCO används:
Distal (brun) 16G
● Cevox-katetern
Medial 1 (grå) 14G
● Tempsensorn
● CVP
Medial 2 (blå) 18G
● Antibiotika
● Bolusinjektioner
● Vätska
● Läkemedel som ska ges ensamt
Proximal (vit) 18G
● Nutrition
● Sedering
Giltig version är publicerad via http://hittadokument.vgregion.se/skas
En utskrift är alltid en kopia!
Sida 2 (av 2)
Download