2. Fetma 3. Icke-amning 4. Tidig adiposity rebound

advertisement
Vad kan vi ge för råd
utifrån befintlig forskning?
Jovanna Dahlgren
Professor, sektorsöverläkare obesitas
Växthuset
Göteborg Pediatric Growth Research Center (GP-GRC)
Centrum för pediatrisk tillväxtforskning
Delmoment
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
BVC en nyckelspelare
Tillväxt ett mått på hälsa
Tidig adiposity rebound
Riskgrupper för fetma
Tarmbakterier
Fettsyror
Stress
Vad kan vi ge för råd utifrån befintlig
forskning?
BVC en nyckelspelare
BVCs roll
1. Har ett uppdrag att nå alla förskolebarn
oavsett ekonomisk status
2. Ska stötta vårdnadshavare/ anhöriga
3. Ska arbeta förebyggande
4. Ska larma när barn far illa
Psykosocial missär
Yttrar sig bland annat som
undervikt eller övervikt.
Tex 30% av alla korta barn
har i flera studier visat sig ha
failure to thrive!
När dessa barn kommer i en
fördelaktig miljö normaliseras tillväxt
Följ barns hälsa!
Tillväxt – är ett indirekt mått på hälsa
Den är påverkad vid:
undernutrition
kronisk sjukdom
inflammation
infektion
hormonell rubbning
tillväxthormonbrist
deprivation
Tidig adiposity rebound
Tillväxtmönstret viktigare
Medel påverkas av de obesa
BMI
20 som 6 åring
motsvarar
30 som vuxen
Ett barn med fetma blir
en vuxen med fetma (>80%)
Stora samhällsekonomiska implikationer!
Riskgrupper för fetma
Fetmaepidemin
20
18
USA
Sverige
Prevalens feta %
16
14%
14
12
10
8
6
4%
4
2
0
1970
1980
1990
2000
Årtal
Tredubbling av fetman hos barn/ungdomar
Livsstil
Skillnader
i fetma VGR
framtaget av Barbara Rubinstein, Hälso- och sjukvårdskansliet Göteborg
Riskgrupper: föräldrars…
1. Social klass 3
- Inkomst & arbetslöshet
- Grannskap & nätverk
- Landsbygd/stad
- Utbildning
- ADHD med misslyckad skolgång
och ökad risk för missbruk
2. Fetma
3. Icke-amning
4. Tidig adiposity rebound
Riskgrupper: barnet…
1. Född liten
SGA/lätt prematur med snabb viktökning
2. Icke-amning – eg tillägg av välling
3. Stora mängder mjölk
4. Tidig adiposity rebound
5. Tidig kariesproblem
Amning och tillväxtfaktorer
100
80
IGF-I
60
40
20
0
0
4
12
Age (months)
Red=formula fed,
black= breast fed
Amning och omega-6/3
10
9
8
n6/n3
7
6
5
4
3
0
,
0
0
0
0
4
,
3
3
0
,
6
6
0
12
,
9
9
Age (months)
Red=formula fed,
black= breast fed
Tarmbakterier
Fettsyror
Fettsyror
Arachidonic acid at day 2
Arachidonic acid at day 2
Arachidonic acid (20:4 w6)/growth
Birth length (cm)
Birth weight (gram)
Stress
Orsaker till fetma
Huvudsakligen en genetisk komponent (flera gener)
•
•
•
•
Plus livsstilsförändringar
Hypothalamisk skada
Syndrom
Endokrint
(höga kortisol, såsom
vid stress, mindre sömn)
Endokrin – Hypofysens samspel
Sömnbrist
Vid sömn
Tillväxhormon frisätts
Stresshormoner minskar
Cellerna återhämtar sig
50
Cortisol
1000
Tillväxthormon
hGH (mU/L)
40
14
100
30
20
10
0
8
12
16
20
24
Tid (h)
28
32
36
10
16
16.00
24
24.00
32
08.00
ADHD/ADD
Flera rapporter beskriver att
30-40% av patienter på stora fetmacentra
har ADD/ADHD.
Dessa patienter har sämre viktresultat
vad gäller konservativ fetmabehandling.
Altfas JBMC Psychiatry 2002
A Agranat-Meget, Int J Eat Disord 2005
ADHD och vikt
Flertalet barn med ADHD är redan från
början magra och behandling med
centralstimulantia leder ofta till
viktnedgång och behov av extra
kaloritillskott.
ADHD/ADD och fetma
Liknande bakgrund i CNS.
Dopaminerga systemet är ej optimalt
fungerande – hypodopaminergt tillstånd.
Dopamin har en aptitreglerande funktion.
David C Curr Psychiatry Rep. 2010
Vad kan vi ge för råd?
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Create flashcards