Kombibolus – dela upp din bolusdos

advertisement
Kombibolus – dela upp din bolusdos
Bolusdos
Insulinpumpen doserar insulin kontinuerligt under dygnet, så kallad basaldos. Vid måltider och
övriga tillfällen då extra insulin är nödvändigt, knappas den önskade mängden insulin in på
insulinpumpen, detta kallas bolusdosering.
Vad är kombibolus?
Kombibolus är en bolusfunktion där du ”delar upp” bolusdosen i två steg – en normal
och en förlängd del.
Kombibolus är användbar vid de flesta måltider, framför allt kolhydrat- och fettrika måltider
som t.ex. pizza, då det tar längre tid för kroppen att bryta ner maten med en mer utdragen
blodsockerstegring som följd.
Den är också användbar om du äter under flera timmar (småäter) eller om du har gastropares,
då maten stannar kvar i magsäcken längre än normalt.
Hur fungerar kombibolus?
Den hjälper dig att efterlikna kroppens egen insulinutsöndring med målet att minska
svängningarna i blodsockret efter en måltid.
Den förlängda delen av bolusdosen kan programmeras från 6 minuter upp till 12 timmar
i halvtimmes intervall.
Du kan när som helst avbryta den pågående förlängda delen av kombibolusen.
Förlängd bolus
Kombibolus
Insulin
Normal bolus
SE-1032-140822
Tid
Krossverksgatan 5 • Box 300 44 • 200 61 Limhamn
Tel +46 (0)40 15 54 80 • Fax +46 (0)40 15 58 25 • rubinmedical.se
Kombibolus – dela upp din bolusdos
Olika förslag på fördelning
Måltid FördelningTid
Normal : Förlängd
Frukost 90 % : 10 % 30 min
Mellanmål
80 % : 20 % 30 min – 1 tim
Lunch/middag
70 % : 30 %
1 – 1,5 tim
Pizza, lasagne m.m.
50 % : 50 %
2 – 6 tim
Småäter 0 % : 100 %
30 min – ? tim
Programmering i pumpen
För att kunna använda kombibolus måste du aktivera funktionen.
Huvudmeny
Inställning
Markera Av.bolus
OK
Avancerad
PÅ
fönster 2.
OK.
Nu finns alternativet kombibolus i bolusmenyn. Du programmerar in önskad dos, fördelning och tid.
Tänk på att alltid utvärdera ändringar i insulindoserna med extra blodsockertestningar.
Krossverksgatan 5 • Box 300 44 • 200 61 Limhamn
Tel +46 (0)40 15 54 80 • Fax +46 (0)40 15 58 25 • rubinmedical.se
Download