(Microsoft PowerPoint - L\345g energitillg\344nglighet bland

advertisement
Department of Nutrition, Exercise and Sports
Låg energitillgänglighet bland kvinnliga idrottare –
fysiologiska konsekvenser
Anna Melin
Leg dietist, MSc nutrition, doktorand
Institut för Idrott och Nutrition
Köpenhamns Universitet
Simidrottsforum 12-14 april 2013 Anna Melin
Dias 1
Fysiologiska aspekter på låg energitillgänglighet hos idrottande kvinnor
– påverkan på metabolism, prestation och hälsa
Anna Melin (KU), Åsa Tornberg (LU), Sven Skouby (Herlev Hospital), Jorunn Sundgot Borgen, (NIH) & Anders Sjödin (KU)
Syfte
Att studera hur låg energitillgänglighet påverkar energiomsättning,blodfetter,
skeletthälsa, reproduktion och återhämtningsförmåga hos kvinnliga idrottare
Att utveckla ett frågeformulär för att tidigt upptäcka låg energitillgänglighet
bland kvinnliga idrottare
Department of Nutrition, Exercise and Sports
Energitillgänglighet - definition
=
Energiintag
Energiförbrukning under träning
Energitillgänglighet
< 30 kcal/kg fettfri kroppsvikt/dag = Låg energitillgänglighet
≥ 45 kcal/kg fettfri kroppsvikt/dag = Tillräcklig energitillgänglighet
Loucks et al 2003 & 2006
Simidrottsforum 12-14 april 2013 Anna Melin
Dias 3
Department of Nutrition, Exercise and Sports
Idrottstriaden
OPTIMAL
ENERGITILLGÄNGLIGHET (≥45
KCAL/kg FFM)
LÅG ENERGITILLGÄNGLIGHET
(≤30 KCAL/kg FFM)+/- ÄTSTÖRNING
ÄNDRINGAR I
BLODKÄRL &
↑ KOLESTEROL
ÄNDRAD
HORMON
UTSÖNDRING
↑ RISK FÖR
SKADOR
REGELBUNDEN
MENS
LÄGRE ÄMNESOMSÄTTNING
INGEN
MENSTRUATION
Simidrottsforum 12-14 april 2013 Anna Melin
Dias 4
BENSKÖRHET
STARKT SKELETT
Department of Nutrition, Exercise and Sports
Kvinna 57 kg, 2 timmars träning/dag:
45 kcal · 47 kg FFM/dag ~ 2.100 + 2.100 kcal till träning ~ 4.200 kcal/dag
Simidrottsforum 12-14 april 2013 Anna Melin
Dias 5
Department of Nutrition, Exercise and Sports
Kvinna 57 kg, 2 timmars träning/dag:
25 kcal · 47 kg FFM/dag ~ 1.175 + 2.100 kcal till träning ~ 3.275 kcal/dag
Simidrottsforum 12-14 april 2013 Anna Melin
Dias 6
Department of Nutrition, Exercise and Sports
LÅG ENERGITILLGÄNGLIGHET
glukos
↑ lipolys ↑ proteolys
↑ kortisol
leptin
↑ grelin
insulin
Gonadotropiner ↑ GH IGF-1 T3
MAGPROBLEM: förstoppning, magont & kramper
VÄRMEREGLERING: hypotermi
aptit
Ämnesomsättning
Utebliven/oregelbunden
mens
JÄRNBRIST
kärlfunktion
↑ kolesterol
VIKT?
MUSKULÄRT: svaghet,
Nedbrytning av muskler, senor,
ligament och bindväv
↓ blodgenomströmning
↓ aerob energiomsättning
↓ glykogenlager
↑ risk för skador
↑ PYY
Benskörhet
Androgen
Testosteron
Warren W.P. 2011, Loucks et al 2003, Khan et al 2002, Bonci et al 2008
Simidrottsforum 12-14 april 2013 Anna Melin
Dias 7
Skelett
formation
Department of Nutrition, Exercise and Sports
Förekomst inom simning
Låg energitillgänglighet?
Stört ätbeteende/ätstörning 20-45%
Amenorré 19 %
Sundgot-Borgen J, Med Sci Sports Exerc; 26(4):414-19 1994
Schtscherbyna A, Nutrition;25(6):634-9 2009
Simidrottsforum 12-14 april 2013 Anna Melin
Dias 8
Låg benmassa 15 %
Riskfaktorer LEA/Ätstörningar
-
Tidig grenspecialicering
-
Tidig pubertetsutveckling
-
Tidig bantning
-
Återkommande bantningsperioder
-
Skador
-
Kommentarer från tränare
KOMMENTARER FRÅN TRÄNARE
-
”Bara gå ner så mycket du kan…”
-
”Ända sättet för dig att kunna vinna över henne, är att du går ner i vikt”
-
”Du är tillräckligt bra för landslaget, men du är för tjock”
-
”Du ser inte ut som en längdskidåkare”
-
”Han säger att jag är den ända som använder large”
-
”Hon får tidigast börja växa till nästa höst – efter VM. Annars måste vi
börja om från börja med att lära henne trippeln”
-
”Ingen mens är ett bra sett att se att tjejerna tränar tillräckligt hårt”
-
” Att tro att man kan bli världsmästare utan att ha lite ätstörning är
hyckleri – alla vet att elitidrott är osunt”
LÅG ENERGITILLGÄNGLIGHET/ÄTSTÖRNINGAR
Vanligt men oftast utan synliga symptom förutom menstruationsrubbning
Det är möjligt att förebygga genom att:
- Minimera riskfaktorerna (t.ex. inte fokusera på vikt, stoppa tidig bantning)
- Observera och agera tidigt (ät tillsammans, fråga om trivsel och utebliven
träningsutveckling)
- Screena för menstruationsrubbningar bland kvinnor >15 år
TEAM DANMARK & Danmarks Idrætsforbund
Kostpolitik – idrottsspecifik
Behandling
Landstäckande nätverk av privata psykologer
specialiserade på ätstörningar inom idrotten
Individuell behandling (typ av terapi, dietist, läkare,
gynekolog etc.)
Nätverk (tränare, sjukgymnast, föräldrar etc.)
Tränaren och träning i fokus
1/3 betalningsfördelning
Utbildning
Kostutbildning till idrottare (positivt budskap om mat)
Tränarutbildning omkring ätstörningar och konsekvenser av låg
energitillgänglighet
Department of Nutrition, Exercise and Sports
Tack för er uppmärksamhet!
Anna Melin
Leg dietist, MSc nutrition, doktorand
Institut för Idrott och Nutrition
Köpenhamns Universitet
Simidrottsforum 12-14 april 2013 Anna Melin
Dias 13
Download