Ekonomisystemet

advertisement
Ekonomisystemet
Klass/grupp: År 9
Tid: ca 4 veckor
Varför ska vi arbeta med det här?
Du ska utveckla kunskaper om hur individen och samhället påverkar varandra.
Det här kommer du att få undervisning om:
- Hur hushållens, företagens och det offentligas ekonomi hänger samman.
- Orsaker till förändringar i samhällsekonomin och vilka effekter de kan få för individer och grupper.
- Hur länders och regioners ekonomier hänger samman och hur olika regioners ekonomier förändras i en
globaliserad värld.
- Skillnader mellan människors ekonomiska resurser, makt och inflytande beroende på kön, etnicitet och
socioekonomisk bakgrund.
- Sambanden mellan socioekonomisk bakgrund, utbildning, boende och välfärd.
Det här ska du lära dig:
E-nivå:
Du ska kortfattat kunna förklara nedanstående ord/begrepp:
Ekonomi, hushållning, välfärdssamhälle, offentlig sektor, privat sektor, produktion,
arbetskraft, bank, hushåll, råvara, realkapital, marknad, BNP, konsument/producent, ränta,
konkurrens, konjunktur, utbud/efterfrågan, pengar/valuta, varor/tjänster, globalisering,
finanspolitik, handelsbalans, export/import.
Dessutom ska du på ett enkelt sätt kunna redogöra för/resonera kring:
1. samhällets ekonomiska kretslopp/ekonomiska system.
2. de olika aktörerna inom det ekonomiska systemet och vilka funktioner dessa har
(Hushåll, offentlig sektor, företag och finanssektor/bank).
3. produktionsfaktorerna (Arbetskraft, Kapital, Realkapital och Råvaror).
4. olika ekonomiska system (Marknadsekonomi, planekonomi, blandekonomi).
5. hur ekonomin utvecklas över tid (konjunkturer).
6. vad som påverkar ett lands ekonomi.
C-nivå:
Dessutom ska du på ett utförligt sätt kunna redogöra för/resonera kring:
1. samhällets ekonomiska kretslopp.
2. de olika aktörerna inom det ekonomiska systemet och vilka funktioner dessa har
(Hushåll, offentlig sektor, företag och finanssektor/bank).
3. produktionsfaktorerna (Arbetskraft, Kapital, Realkapital och Råvaror).
4. olika ekonomiska system (Marknadsekonomi, planekonomi, blandekonomi).
5. hur ekonomin utvecklas över tid (konjunkturer).
6. vad som påverkar ett lands ekonomi.
A-nivå:
Dessutom ska du på ett mycket utförligt sätt kunna redogöra för/resonera kring:
1. samhällets ekonomiska kretslopp.
2. de olika aktörerna inom det ekonomiska systemet och vilka funktioner dessa har
(Hushåll, offentlig sektor, företag och finanssektor/bank).
3. produktionsfaktorerna (Arbetskraft, Kapital, Realkapital och Råvaror).
4. olika ekonomiska system (Marknadsekonomi, planekonomi, blandekonomi).
5. hur ekonomin utvecklas över tid (konjunkturer).
6. vad som påverkar ett lands ekonomi.
Så här kommer vi att arbeta:
Det bestäms i samråd mellan elever och lärare.
Så här kommer dina kunskaper att bedömas:
Det bestäms i samråd mellan elever och lärare.
Download