Sammanfattning av höstens föredrag om: mjölk

advertisement
Sammanfattning av
höstens föredrag om:
mjölk, vetemjöl, soja och quorn
Sjukdomar finns inte – bara skador!
An nescis, mi fili, quantilla prudentia mundus regatur? – ”Vet du inte, min son,
med huru litet förstånd världen styrs?"
Alla ni som personligen har deltagit i nämnda föredrag och ni som har läst inläggen
på bloggen www.cnmmassage.se måste säkert
känna Er mäkta omtumlade av alla de sanningar
vi grävt fram om våra vanligaste födoämnen –
mjölk, vetemjöl, soja och quorn. Glädjande nog
är det inte bara amatörer som jag, utan flera
akademiker, tillhörande etablissemanget som
gör sina röster hörda och vågar sticka ut. Vi
fostras till tänkande och självständiga individer,
men många av oss låter sig villigt förledas av
penningstarka organisationer som vrider på
sanningen, enbart för vinningens skull. När
nyttan överstiger skadan, är en vanlig klyscha.
Det tar vanligtvis omkring 25 år, tills tillräckligt många människor tagit skada, för att
våra myndigheter ska ändra på rekommendationer till folket. Livsmedelsverket är en
god kandidat att med hjälp av sina expertråd, förhala nya rön som framkommer med
allt tätare intervaller.
Livsmedelsindustri – industriella processer skadar födoämnen
Förstklassiga födoämnen förvandlas till allvarliga skadegörare i den mänskliga
kroppen. Sättet att denaturera ingredienser i olika födoämnen inleder en serie
försvarsåtgärder i kroppen, med förutsägbara skadeeffekter på vävnader och
styrsystem.
 Styrsystemet kan förutse skador – vår förmåga att simulera händelser och
därmed kunna förhindra en negativ utveckling
 Styrsystemet kan upptäcka skador – något slags detekteringssystem,
berörda celler rapporterar det som händer
 Styrsystemet kan åtgärda skador - initierar till läkeprocesser, avgiftning,
städning och återuppbyggnad av skadade områden
1 CNM massage Trollhättan, Hans Kürzl, Storgatan 26, 462 30 Trollhättan
www.cnmmassage.se, [email protected] 0704-619036
 Styrsystemet kan förebygga skador – cellminnen återupplivas, när liknande
hot om skador uppträder
Detta fantastiska styrsystem består av våra nervsystem (CNS, PNS och autonoma
nervsystemet, immunförsvaret och hormonsystemet). Komponenter som tillsammans
arbetar för organismens överlevnad. Den allopatiska vården fokuserar mestadels på
bakterier och virus och har tydligen helt och hållet glömt av den stora betydelsen av
kostrelaterade problem. Ämnesomsättningen är något man överlåter åt helt andra
aktörer. Nyligen rapporterades en undersökning som handlade om ämnesomsättningen och kunskapsnivån ledande experter kunde uppvisa i ämnet. Kunskapsnivån var obefintlig – ett faktum som ledde fram till frågan, vilka misstag som kunde
tänkas uppkomma i olika vårdsammanhang. Många röster vittnar om den urusla
maten som serveras just på sjukhusen. Eller stoppar man huvudena i sanden?
Höga temperaturer skadar biologiska molekyler
Naturen har skapat specifika ämnen som möjliggör kemiska reaktioner i den
trettiosjugradiga kroppen. Dessa verktyg heter enzymer som normalt finns tillgängliga
för alla sönderdelnings- eller uppbyggnadsprocesser. Vid hög värme (över ca 70
grader), påbörjas ickeenzymatiska, kemiska reaktioner som leder till uppkomst av
AGE eller ALE – vita eller bruna bryningsprodukter. AGE (advanced glycation end
products) misstänks vara ansvariga för uppkomsten av diabetes, ateroskleros,
kronisk njurpåverkan och Alzheimers. ALE (advanced lipid oxidation endproducts) handlar om oxiderade fleromättade fetter och deras negativa påverkan på
cellmembran och därmed cellernas funktion. Uppkomst av Alzheimers nämns särskilt
som en uppenbar möjlighet. Skador som härskade fetter kan åstadkomma på
cellnivå, ger upphov till de flesta av våra civilisationssjukdomar.
Förstörda antioxidanter och vitaminer
Man har konstaterat att antioxidanter och vitaminer börjar förstöras redan från 30
graders värme. Mellan 80 och 120 grader sker en enorm acceleration av AGE/ALE
produkter som leder kanske till irreparabla cellskador. Mjölkprodukter pasteuriseras
vid 76, 95 respektive 135 - 145 grader och molekyler i vetemjöl är utsatta för 250 till
300 grader under bråkdelar av sekunder. Man är inte förvånad att hitta texter på
paketen ”berikat med ett visst ämne”– självklart kan man inte ersätta alla förstörda
ämnen i produkten, man tillsätter sådana med dokumenterat hälsorykte (A-vitamin,
D-vitamin, E-vitamin, etc). Utöver det propagerar man fortfarande för en fettsnål,
kolhydratrik kost – utan att ta hänsyn till alla fettlösliga ämnen som bärs av just fetter i
maten. Fettlösliga ämnen och vitaminer kan därför inte upptas i matsmältningsprocessen, ett faktum som kan leda till brist på essentiella näringsämnen.
Civilisationssjukdomar kan ha sin orsak i förvridna sanningar
Debatten handlar vanligtvis om globalt ökande förekomst av övervikt och fetma,
diabetes, hjärt-kärlsjukdomar och cancer. Mag/tarmproblem berörs mera sällan och
tillnärmelsevis inte lika frekvent som ovannämnda sjukdomar. Ska tilläggas alla
bokstavskombinationer utan känd anledning, depression och ångesttillstånd. Ingen
tycks vara intresserad att förebygga och därmed förhindra de flesta av nämnda
tillstånd. Följande klipp ur ett nyhetsbrev ska belysa, på vilket sätt ansvarsfulla
människor upplever situationen: klicka på Kerstin Unger-Salén.
2 CNM massage Trollhättan, Hans Kürzl, Storgatan 26, 462 30 Trollhättan
www.cnmmassage.se, [email protected] 0704-619036
Hon ger följande förklaring, citat:
Metabolism utförs av kraftverk (mitokondria) i varje cell. De omvandlar näring till
energi, och för att de ska kunna fungera väl är de beroende av vad vi stoppar i oss,
samt att cellerna är tillräckligt syresatta.
Mitokondria är livets motorer och är kritiska för många cellulära processer.
Man vet också att när dessa mitokondria får svårt att utföra sitt jobb, tvingas
cellerna övergå till en annan metabolism som är mindre effektiv men, klarar sig
utan syre. Istället behövs större mängder glukos (socker) för att producera energi
åt kroppen (anm. jäsningsprocesser).
Här börjar ofta problemen i och med att en sådan metabolism gör att vanliga
aerobiska (anm. syreberoende) celler kan övergå till att bli anaerobiska celler,
d v s cancerceller. En försurad, infekterad, inflammerad, undernärd och förgiftad
kropp är grogrunden för cancer och andra sjukdomar.
Många olika faktorer medverkar till cancer, såsom försurning av PH värdet,
gifter, tungmetaller, fria radikaler, infektioner, virus, parasiter, candida svamp,
kroniska inflammationer, nedsatt immunförsvar, dålig tarmflora, brist på syre,
felaktiga genuttryck, lågt näringsintag etc.
Alla dessa omständigheter kan förbättras med avgiftning av kroppen, en näringstät
kost med mycket färska (helst ekologiska) grönsaker och frukter, ingefära och vitlök,
nötter och frön, samt kosttillägg i form av vitaminer (D och K2, B-vitamin komplex, C
och E vitaminer, enzymer, gurkmeja, ubikinon, astaxanthin, magnesium (magnesiumklorid absorberas bäst) och zink, samt mineraler. Kosttillägg och naturmedel och
framför allt kost som innehåller starka antioxidanter och är antiinflammatoriska, är
oumbärliga för att förebygga cancer.
Mat, speciellt socker (socker är ett gift) och vita kolhydrater försurar kroppen.
Försurning leder till brist på syre samt att smittbärare och candida svamp tar
över, vilket ytterligare ökar försurning. De dåliga bakterierna får övertaget och
de goda bakterierna hamnar i underläge. Eftersom de goda bakterierna är en
viktig del av immunförsvaret (som till stor del befinner sig i tarmfloran),
behöver vi vårda dem väl, och avstå från antibiotika så gott det går. En väl
fungerande matsmältning och effektiv tarmfunktion är beroende av vad vi äter
och dricker. Allt hänger ihop, den fysiska, psykiska och även den emotionella
och andliga dimensionen i våra liv. (Slut citat.)
Citatet beskriver dagens verklighet ganska väl
Korrupta läkemedelsföretag (8 av 10 sägs vara delaktiga i brottsliga förehavanden)
föder giriga experter (professorer) som lätt vilseleder svaga och okunniga myndigheter. Professionens kunskapsbrist avseende metabolismen – det sägs att
läkarutbildningen innehåller 36 timmars undervisning i detta ämne – måste onekligen
leda till felbeslut i hantering av sjuka människor. Vi kan bara ta sjukhusmaten som
exempel – ett veritabelt hån mot all vetenskap och beprövad erfarenhet på området.
Det som känns mest horribelt, är just behandlingen av en människa som råkat ut för
någon form av problem – först trycker man ned symtomen med allehanda kemiska
3 CNM massage Trollhättan, Hans Kürzl, Storgatan 26, 462 30 Trollhättan
www.cnmmassage.se, [email protected] 0704-619036
substanser och när detta inte går längre, tar man till kniven. Därefter får människan
leva med en kronisk belastning som innebär ständig smärta och obehag.
Operationen gick bra – patienten är död!
Sammanfattning av troliga orsaker
Symtom
Mjölk
Vetemjöl
SPI
Quorn
Hjärt/kärl
Ja
Ja
Ja
Vet ej
Ateroskleros
Ja
Ja
Ja
Vet ej
Diabetes
Ja
Ja
Ja
Vet ej
Fetma - obesitas
Ja
Ja
Ja
Troligtvis
Mage/tarm
Ja
Ja
Ja
Bevisat
Neurologiska
fenomen
Ja
Ja
Ja
Troligtvis
Fertilitet
Ja
Ja
Ja
Troligtvis
Menstruation
Ja
Ja
Ja
Vet ej
PMS
Ja
Ja
Ja
Vet ej
Trötthet
(energibrist)
Ja
Ja
Ja
Vet ej
Allergier
Ja
Ja
Ja
Troligtvis
Intoleranser
Ja
Ja
Ja
Troligtvis
Endokrin
påverkan
Ja
Ja
Ja
Ja
Anm
Konklusioner
All så kallad sjukvård måste våga konfrontera helheten – inte en trött hemmafru,
en rinnande näsa eller en överviktig person – det man kallar symtombehandling
4 CNM massage Trollhättan, Hans Kürzl, Storgatan 26, 462 30 Trollhättan
www.cnmmassage.se, [email protected] 0704-619036
Myndigheter måste frigöra sig från kommersiella intressen och se alla åtgärder ur
folkhälsosynpunkt
Programmet måste genomföras självständigt, även om man stöter sig med
mäktiga finansiella strukturer
Förebyggande åtgärder måste komma i fokus, för att undvika skador som leder till
obalanser i kropp och själ
Det biokemiska paradigmet behöver ses över och kompletteras med metoder som
aven omfattar energetiska aspekter på människan.
Vägen dit är kantad av många krokar som behöver rätas ut. Du själv kan bidra
till förändringen genom att välja bort allt skräp!
5 CNM massage Trollhättan, Hans Kürzl, Storgatan 26, 462 30 Trollhättan
www.cnmmassage.se, [email protected] 0704-619036
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Create flashcards