Bilaga 5 Sammanfattande beskrivning av

advertisement
Bilaga 5
SAMMANFATTANDE BESKRIVNING AV KONCENTRATIONEN
Genom den anmälda koncentrationen avser PO Söderberg & Partner AB och Max Matthiessen
Holding AB bilda det självständigt fungerande gemensamma företaget InsClear AB. PO Söderberg
& Partner AB och Max Matthiessen Holding AB är verksamma med rådgivning och förmedling inom
pensions- och försäkringsområdet. Det gemensamma företaget avses vara verksamt inom
administrativa tjänster såsom avisering, fakturering, fakturakontroll och bokföring.
Den marknad som kommer att påverkas av koncentrationen är marknaden för administrativa
tjänster såsom avisering, fakturering, fakturakontroll och bokföring.
Download