Program för Spridningskonferens

advertisement
Program för Spridningskonferens
Att främja hälsa hos barn och unga och förebygga psykisk ohälsa - Så här har SAM-projektet lagt
en grund för att fler ska få växa upp med tryggar(e) förutsättningar
Moderatorer:
Linda Moestam, projektledare, SAM-projektet och Hampus Täikkö, samhällsdebattör
och företrädare för Elevrådet, Haparanda
2 december, Landstingshuset i Luleå
08.30 - 09.30 Registrering och fika.
09.30: Inledning
Elever från estetprogrammet i Boden
välkomnar samtliga deltagare. Därefter
öppnar Linda Moestam konferensen
tillsammans med Hampus Täikkö. Inledningstalar gör Agneta Granström, landstingsråd och Veronika Sundström, landstingsdirektör.
10.00 - 10.30 Filmvisning - Gränslandet
Filmen Gränslandet är framtagen tillsammans med ungdomar i Haparanda.
Här ges en avskalad möjlighet att direkt
djupdyka in i projektprocessen och förstå
vad projektet grundar sig på; nämligen
samtalet med målgruppen. Jytte Rüdiger,
Kulturchef, Haparanda komun berättar
om varför vi har lyssnat in målgruppen
på detta sätt och på vilka sätt detta har
format projektprocessen.
10.30 - 11.00 Etik och kvalitetssäkring – Hur
vet vi att vi väljer rätt metoder och arbetssätt?
Moa Lygren, utredare inom SAM-projektet, Norrbottens läns landsting Catarina
Lundqvist, Vetenskaplig ledare Utbildning
och Lärande, Norrbottens kommuner.
11.00 Vägledande samspel, starkare möten
Kajsa Innala och Marie Fredriksson, Leg.
psykologer vid Länsenhet Föräldra- och
barnhälsan i Norrbotten berättar om en
av SAM-projektets största satsningar
och varför Vägledande samspel kommer
att göra skillnad för barn och ungas uppväxtmöjligheter i länet.
11.20 Att växa upp med tryggar(e) förutsättningar; Så här har vi tänkt tillsammans för att
rusta barn och unga
Katarina Sandling Jonsson, Länsstyrelsen och Helena Asklund, berättar om hur
en stärk samverkan mellan landsting,
kommun och Norrbottens kommuner har
krokat arm för barns bästa.
11.45 Att göra något åt ungas utanförskap behöver det vara så svårt?
Hampus Täikkö berättar om situationer
som förändrar.
12. 00 - 13.00 Lunch
Programmet fortsätter på nästa sida
13.00 ACT, vad har det gett ungdomarna i
Haparanda?
Charlotte Lindmark, skådespelerska och
ACT-instruktör ger tillsammans med besättning sin syn på ungdomar, landstingets uppdrag, projektet, psykisk ohälsa,
ACT och vad som gör att man mår bra.
Frågan är hur ungdomarna i Haparanda
egentligen ser på det? Vad har arbetet
med ACT egentligen gett? Årskurs 2
från Samhällsvetenskapsprogrammet
i Haparanda ger sin egen syn på ACT.
Med är också gymnasielärare Marianne
Rönnqvist.
13.45 Dansprojektet; presentation om hur
dans har fungerat för att stärka unga i åldrar
12-17 år med dans som verktyg
Hanna Harila, Kulturstrateg på Kultur och
Utbildning, NLL.
14.00 HEL-projektet, att få må bra på sitt eget
sätt
Robert Bergman och Kurt Friman, idrottslärare, Björknäsgymnasiet.
14. 20 - 14.50 Hur sker ett fortsatt strategiskt
utvecklingsarbete för att få in SAM som ett
arbetssätt?
Hur kan en arbeta förvaltningsövergripande med frågorna, hur delas ansvaret?
Samtal med Magnus Åkerlund, skolchef i
Boden, Monika Invall, rektor i Haparanda,
Bengt Westman, ordförande för barn och
ungdomsnämnden i Haparanda samt Annika Selberg Lundberg, verksamhetschef
och leg. psykolog vid länsenheten för
föräldra- och barnhälsan i Norrbotten.
14.50 FIKA
15.15 På vilka sätt kan Elevrådets delaktighet
i skolans utvecklingsarbete guida kommunen
i främjandet av ungas hälsa?
Om ungdomarna skulle få styra mer
skulle insatser ibland se annorlunda ut.
Hampus Täikkö och Ellen Norgren, Elevrådsrepresentanter och samhällsdebattörer presenterar resultat från demokratidagar och andra medskapande forum
i Haparanda som förvandlat statistik till
verklighet.
15.30 Så kan arbetet i länet fortsätta
Hur länge ska ett projekt vara just ett
projekt? Hur gör vi det långsiktigt och
hållbart? Två år efter att pilotprojektet
drog igång presenteras nu SAM-modellen. En arbetsmodell som syftar till att
komplettera och stötta länets kommuner
i arbetet med att främja barn och ungas
hälsa och förebygga psykisk ohälsa.
Bodil Larsson, processledare och Linda
Moestam, projektledare för SAM-projektet berättar mer och ger konkreta tips
och idéer för en fortsatt arbete.
16.00 Avslut
Download