Program till Inspirationsdag i Haparanda Språket

advertisement
NLL-2014-12
Program till
Inspirationsdag i Haparanda
Språket - vägen till hälsa
När: 22 januari
Var: Folkets hus, Åkergatan 1, Haparanda
Dagsprogram
10.00 Öppning och inledning
Peter Waara, Kommunalråd, Marlene Haara, ordförande i Socialnämnden, Bengt
Westman, ordförande i Barn och utbildningsnämnden samt Linda Moestam, projektledare för projektet SAM, Norrbottens läns landsting hälsar välkomna. Inledningen
avrundas med Kulturskolans Jazzensemble som spelar.
10.30 Därför behöver vi skapa verkstad!
Presentation av det aktuella läget med psykisk hälsa hos barn och unga i Norrbotten
med Åsa Rosendahl, statistiker på Folkhälsocentrum, Norrbottens läns landsting.
11.00 Om språkets betydelse för identitet och delaktighet för att lyckas
Med utgångspunkt från elevhälsans uppdrag, som är skolans styrdokument, belyser Sara Björnfot, talpedagog i Haparanda, språkets avgörande förutsättning för att
fungera som människa. Föreläsningen tar upp hur andraspråksinlärningen påverkar
skolutvecklingen i olika miljöer, utifrån konkreta fallbeskrivningar.
11.40 Ljuset i tunneln – en film om hopp
Unga från Haparanda lyfter fram sina perspektiv om hur det är att vara ung i Haparanda just nu. Bakom filmen står Jytte Rüdiger, Kulturchef i Haparanda, filmarna Henrik
Wallgren och Michael Rosengren samt ungdomar från Haparanda.
12.00 – 13.00 Lunch
13.00 Med språket som guide genom en spännande resa
Mark Levengoods arbete inom såväl TV, radio, scen och böcker har handlat just om
vilka möjligheter vi har att förändras som människor, och hur viktigt det är att den
processen äger rum. Vår samtid ställer hårda krav på oss, men bjuder också på
väldigt många nya typer av möjligheter för den som vågar anta utmaningen. Mark
menar att det är vår inställning och vårt mod som kommer att avgöra om vi dansar i
baktakt med tillvaron eller om vi seglar glatt på förändringens vindar. En föreläsning
med glimten i ögat där Mark pekar på vilka frågor han tycker vi ska ställa oss själva för
att orientera oss mot en framtid där alla får vara delaktiga. En föreläsning som ger oss
hopp och hjälper oss att få perspektiv på tillvaron.
13.45 Våga fråga om det som skrämmer!
Det finns många orsaker till varför vi behöver främja och stärka ungas psykiska hälsa.
Språket är en viktig del. Vi behöver också våga prata om det som känns tungt. Hur
gör man när man ser någon stå alldeles för nära tågrälsens kant? Ullakarin Nyberg,
överläkare vid Norra Stockholms psykiatri och forskare vid Karolinska institutet, pratar
om hur man kan känna igen en person som funderar på att ta sitt liv. Eftersom självmord är tabubelagt och svårt att prata om, tar hon också upp hur man genom sitt
bemötande kan underlätta för en självmordsbenägen person att berätta om sina innersta tankar. Hon berättar också om vad som finns att göra för att hjälpa, både som
medmänniska och professionell.
15.00 Fika
Linda Moestam
15.20 Ökad stress och psykisk ohälsa
– vad gör vi åt det?
Media rapporterar om ökad stress och psykisk
ohälsa hos både elever och lärare. Att inte känna delaktighet är en av orsakerna. Språket är en
viktig faktor för att kunna ta del av livets resurser.
Fredrik Livheim, är leg. psykolog. Han har arbetet
som lärare samt genomfört studier för att minska
stress och psykisk ohälsa hos både elever och
lärare. Fredrik ger oss inspirerande exempel på
vad man faktiskt kan göra åt dessa problem och
hur vi skapar större delaktighet. Det berättas bland
annat om KBT/ACT-grupp-interventioner som visat
sig ge goda resultat på högstadiet, gymnasiet,
universitet & för lärare.
Fredrik Livheim
16.00 Avrundning och Kulturinslag
16.30 Tack och hej
Kvällsprogram
18.30 Mingel och tilltugg
19.00 Presentation av projektet
- Därför behöver vi skapa verkstad!
Linda Moestam, Projektledare för SAM-projektet
berättar om landstingets stora satsning och det pågående arbetet i Haparanda med att främja ungas
psykiska hälsa.
19.15 Med språket som guide genom en
spännande resa
En föreläsning av Mark Levengood som ger oss
hopp och hjälper oss att få perspektiv på tillvaron.
20.00 Ljuset i tunneln – en film om hopp
Unga från Haparanda lyfter fram sina perspektiv om
hur det är att vara ung i Haparanda just nu. Bakom
filmen står Jytte Rüdiger, Kulturchef i Haparanda,
filmarna Henrik Wallgren och Michael Rosengren
samt ungdomar från Haparanda.
20.20 Teater med Kultur i Centrum
20.45 Avrundning
21.00 Tack och hej
Mark Levengood
Ullakarin Nyberg
Samverka – Agera- Motivera är våra ledord.
SAM-projektet syftar till att förebygga psykisk ohälsa hos barn och unga i Norrbotten.
Vi arbetar för att öka förståelse, kompetens och Samverkan och för att Motivera fler
att lyfta frågorna kring psykisk hälsa. Vi Agerar för alla Norrbottningars rätt till en gott
liv och för att varje ung människa, oavsett vem den är, ska ses som betydelsefull.
Tillsammans kan vi genom förebyggande
insatser främja och stärka barn och ungas
psykiska hälsa.
Kontakt:
Projektledare:
Linda Moestam
Tel: 0920-848 55, Mobil: 070-212 39 81
E-post: [email protected]
Processledare:
Bodil Larsson
Telefon: 0920-28 46 16, Mobil: 070-353 13 04
E-post: [email protected]
www.nll.se/sam
Download