skärtorsdagsmässa

advertisement
Predikan, 110814, Ås kyrka, åttonde efter tref. Andlig
smärtsamt fått erfara att vi gjort och sedan fått lida för. Vi
klarsyn
kanske undrar ”Hur hamnade jag här?”
Matt 7:13-14
En bred och en smal väg. Är det Jesus säger tänkt som ett hot?
Jesus sade:
Att vi ska veta att vi måste välja rätt, annars…. – eller är det
Gå in genom den trånga porten. Ty den port är vid och den väg
Jesus säger tänkt som ett konstaterande: Det är svårt att välja
är bred som leder till fördärvet, och det är många som går in
rätt. Den breda vägen är lättast att hitta, minsta motståndets
genom den. [14] Men den port är trång och den väg är smal
väg, och den leder sällan till något gott. Den smala leder till
som leder till livet, och det är få som finner den.
livet.
För att ta ett kanske banalt exempel: Att bara tänka på sig själv
Den väg är smal som leder till livet. När jag läser de orden
leder sällan till något gott i slutändan. Att handla osjälviskt har
tänker jag på det konstverk som vi har här vid min sida. Livets
en större potential att leda till det goda, men är svårare.
vatten. Den föreställer ett barn och navelstängen med sina två
Den smala vägen. Hur ser den ut?
blodkärl. Vi påminns om hur smal vägen är till livet och hur
Jesus ger inga tydliga exempel i den korta text. Jeremia ger lite
skört men fantastiskt livet är.
vägledning i den text som Susanne läste.
Jer 7:6-7
Jesus talar om två portar och två vägar. En vid och en trång. En
om ni inte förtrycker invandraren, den faderlöse och änkan,
bred och en smal.
inte låter oskyldigt blod flyta på denna plats och inte skadar er
Två alternativ. Inget mer.
själva genom att följa andra gudar, [7] då skall jag bo bland er
Bilden som målas är människor som står inför ett val. Vid
på denna plats, i det land som jag gav åt era fäder från
muren till staden och vid vägskälet. Vilken port? Vilken väg?
urminnes tid och för all framtid.
Jag tror att vi kan känna igen oss i våra egna valsituationer och
också i de val som vi inte trodde att vi gjort men som vi
Den smala vägen enligt profeten Jeremia har inget utrymme för
Bönen kan kännas som en trång port att gå igenom. Det känns
främlingsfientlighet och den innehåller mycket omsorg om de
inte alltid naturligt idag att säga till en medmänniska: Jag ber
svaga. En anmärkningsvärt aktuell text.
för dig! Varför är det så? Måste det vara så?
Det Jesus säger om den smala vägen finns i det vi brukar kalla
Vännerna från vår vänförsamling i Tanzania som var här i våras
Jesu bergspredikan i Matteusevangeliet. I sitt sammanhang
gav oss en uppmuntran. ”Ni behöver be mer. Vi ber inte bara på
kommer orden om den smala vägen direkt efter Jesu ord om
söndagarna.” Och så är det verkligen i deras kyrka. De tar alla
vikten av att inte döma, hans uppmuntrande ord om att be till
chanser att tänka in Guds närvaro i livet och att be om
honom och orden ”allt vad ni vill att människorna ska göra för
välsignelse och vägledning.
er det ska ni också göra för dem”:
När vi söker Gud i bön och tar tid och plats för det händer
De som först hörde dessa texter läsas hörde dem troligen i ett
något med oss. Hjärtats bön driver oss någonstans. Kanske inte
sammanhang där orden om den smala vägen föregicks
alltid till att ”ändra våra liv” som Jeremia uppmanar sina läsare
uppmaingarna…
till, men det är till exempel svårt att uppriktigt hata den
1. Att inte döma orättvisa domar över våra medmänniskor,
människa som man ber en bön för. Genom bönen kan Gud
2. Att be till Gud
förändra oss. Ora et labora är ett latinskt uttryck som har sin
3. Att praktisera den gyllene regeln.
bakgrund hos Benedict, en av klosterväsendets
Det är i sanning en svår och smal väg Jesus målar upp. Därför
förgrundsgestalter. Det betyder Be och arbeta. Det hör ihop.
är det viktigt att börja i rätt ända: i insikten om vår mänskliga
Det är inte det ena eller det andra. Det är både och.
svaghet, vår brist och behovet av vägledning. Och om vi gör det
I vår församling ber vi tillsammans i varje gudstjänst. Som i
blir det naturligt att den smala vägen börjar i bönen. Bönen är
den här gudstjänsten. Vi ber också i vår bönegrupp på
för oss kristna vägen till stillhet och klarsyn. Det är att i tillit
söndagkvällarna. Ibland ber vi bara tyst. Ibland med ord.
vända sig bortom sina egna begränsningar och lyssna inåt.
En andlig övning kan vara att varje dag, i samband med något
helt vardagligt, ta en tid för bön. Att låta tiden stanna en liten
stund medan kaffet blir klart eller när man borstar tänderna.
En stund för eftertanke och bön. Då vi i all enkelhet söker Gud
och den klarsyn som finns i mötet med honom.
Vi ber…
Download