Argon gas behandling i samband med endoskopi - Hoito

advertisement
ARGON GAS BEHANDLING I SAMBAND MED ENDOSKOPI
I samband med endoskopin har tarmens eller magsäckens slemhinna behandlats med gas
(Argon).
Efter undersökningen
Efter undersökningen kan man uppleva att magen känns spänd och uppblåst. Man kan även
känna knip i magen. Det beror på den luft som läkaren blåste in i tarmen vid undersökningen.
Obehagen försvinner allt eftersom luften kommer ut.
Ifall problem uppstår
Kontakta den vårdande enheten, hälsovårdscentralen eller jouren ifall du får följande symptom:
hård smärta i magen som inte lättar med smärtstillande medicin
över 38 grader feber
Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt
www.vsshp.fi/sv
Växel 02 313 0000
Denna anvisning är ämnad för våra patienter som är i ett vårdförhållande.
Download
Random flashcards
Create flashcards