Erbjudande - Examensarbete

advertisement
Erbjudande - Examensarbete
Högskolan i Skövde 2013
Karlsborgs utveckling AB
• KUB skall strategiskt och målinriktat medverka för
utveckling av Karlsborgs näringsliv.
• KUB skall medverka för ett bra investeringsklimat
och underlätta etablering av nya företag.
• KUB skall främja det befintliga lokala näringslivets
konkurrenskraft och undanröja hinder för dess
utveckling.
• KUB skall bistå med samordning av
näringslivsfrågor och kommunikation.
2 - InvesteringsProspekt
• En strategiskt och övergripande inventering av
Karlsborgs kommuns förutsättningar, förmåga
och potential, att främja och locka investerare
till Karlsborgs kommun inom Handel, Turism
och kompetensföretag
• Underlaget skall ligga till grund för ett
strategiskt arbete i Näringslivsgruppens
fortsatta arbete med att utveckla Karlsborgs
kommuns framtida näringsliv.
Download