Kuber och oktaedrar ur olika synvinklar

advertisement
Kuber och oktaedrar ur olika synvinklar
Uppgift 1. Kan de här vara fyra bilder av en och samma kub?
a)
b)
Försök bygga kuben med jovobrickor el.dyl. Eller gör en pappersmodell, där du själv färgar
sidorna. Om du lyckas bygga en sådan kub, så fundera också på om lösningen är entydig!
Om det inte finns en sådan kub, så bygg kuber som det finns tre bilder av i raden.
Uppgift 2. Kan de här vara fem bilder av en och samma oktaeder?
Försök bygga oktaedern med jovobrickor el.dyl. Eller gör en pappersmodell, där du själv färgar
sidorna. Om du lyckas bygga en sådan oktaeder, så fundera också på om lösningen är entydig!
Om det inte finns en sådan oktaeder, så bygg oktaedrar som visas på fyra av bilderna.
[email protected]
Download