Lokala forskarskolan - i klinisk psykiatri 15/16

Lokala forskarskolan
- i klinisk psykiatri 15/16
Namn
Erland Axelsson
Namn
Anna Ohlis
Yrke
Psykolog
Yrke
ST-läkare barnpsykiatri
Fokus av doktorandprojekt
Hälsoångest: förekomst, diagnos and psykologist
behandling med hjälp av KBT.
Fokus av doktorandprojekt
Självskador hos barn och ungdomar som söker på
BUP.
Namn
Christoffer Brynte
Namn
Sandra Tamm
Yrke
ST-läkare psykiatri
Yrke
AT Läkare
Fokus av doktorandprojekt
Behandling av ADHD och beroendesjukdomar.
Fokus av doktorandprojekt
Fokus av doktorand projekt:Sömn och emotioner:
experimentella och hjärnavbildningsstudier.
Namn
Anna Malmqvist
Namn
Anna Persson
Yrke
ST-läkare psykiatri
Yrke
Psykolog
Fokus av doktorandprojekt
Inflammationsmarkörer hos nyinsjuknade
psykospatienter.
Fokus av doktorandprojekt
Förbättrad diagnostik & behandling av PTSD &
alkoholberoende hos kvinnor.
Namn
Hannibal Ölund Alonso
Namn
Jonatan Hedlund
Yrke
ST-läkare psykiatri
Yrke
Specialist i psykiatri och rättspsykiatri
Fokus av doktorandprojekt
Från gener till hjärna: olika aspekter av psykopati,
specifikt empati-smärtparadigm.
Fokus av doktorandprojekt
Att utvädera olika aspekter av dödligt våld.
Namn
Lina Lundström
Namn
Maria Lalouni
Yrke
Psykolog
Yrke
Psykolog
Fokus av doktorandprojekt
Jämför internetbaserad KBT för tvångssyndrom med
traditionell face-to-face KBT.
Fokus av doktorandprojekt
Effekt av KBT-behandling i funktionella tarmbesvär
hos barn.
Namn
Jonas Svensson
Namn
Cornelia Larsson
Yrke
ST-läkare psykiatri
Yrke
Psykolog
Fokus av doktorandprojekt
Neurobiologiska förändringar i hjärnan med ECT och
psykoterapi hos deprimerade patienter.
Fokus av doktorandprojekt
Effekten av KBT i nyligen inskiven psykospatienter.
Namn
Tove Janarv
Namn
Josefin Särnholm
Yrke
ST-läkare psykiatri
Yrke
Psykolog
Fokus av doktorandprojekt
Shared Decision Making (SDM) - ett verktyg för psykiatriker som optimerar patientmedverkan i kliniska beslut.
Fokus av doktorandprojekt
KBT-behandling för patienter med förmaksflimmer.
Namn
Maria Bragesjö
Namn
Yrke
Psykolog, KBT psykoterapeut
Yrke
Fokus av doktorandprojekt
Tidiga ingripanden efter trauma: förhindrar de PTSD?
Fokus av doktorandprojekt