Smittväg ESBL- Carba smittar genom direkt eller indirektkontakt

advertisement
Handlingsplan ESBL CARBA Oktober 2013
Smittskydd/Vårdhygien
Smittväg
ESBL- Carba smittar genom direkt eller indirektkontakt smitta och även via
förorenade livsmedel, fekal-oral smitta.
Riskfaktorer
Följande riskfaktorer innebär hög risk för spridning av ESBL-carba bildande
bakterier






Diarré
Urinkateter (KAD) eller suprapubiskateter
Feces- eller urininkontinens
Bukdränage eller fistlar
Öppna vätskande sår framför allt i buk/genitala området
Trakeostomi/gastrostomi
Sida 1 av 1 
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards