Förmågor Hantera information Systematiska undersökningar

advertisement
Förmågor
1. Hantera information
2. Systematiska undersökningar
3. Beskriva och förklara samband
Kunskapskrav
Eleven har kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom
att beskriva och förklara dessa med användning av biologins begrepp, modeller och teorier. Eleven
kan föra underbyggda resonemang om ärftlighet och visar då på samband som rör
människokroppens byggnad och funktion.
Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även
formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. I
undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och fungerande sätt. Eleven kan jämföra
resultaten med frågeställningarna och drar då slutsatser med koppling till biologiska modeller och
teorier. Eleven för resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna
kan förbättras. Dessutom gör eleven dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram,
bilder och skriftliga rapporter.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för underbyggda
resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. Eleven kan använda
informationen på ett fungerande sätt i diskussioner och för att skapa texter och andra
framställningar med anpassning till syfte och målgrupp.
Centralt innehåll




Evolutionens mekanismer och uttryck, samt ärftlighet och förhållandet mellan arv och miljö.
Genteknikens möjligheter och risker och etiska frågor som tekniken väcker.
Aktuella forskningsområden inom biologi, till exempel bioteknik
Naturvetenskapliga teorier om livets uppkomst. Livets utveckling och mångfald utifrån
evolutionsteorin
Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och
samhällsdiskussioner med koppling till biologi.
Uppgifter för bedömning
1. Laborationsrapport om DNA, ska besvara frågor som vad är DNA? vilken funktion fyller DNA?
varför ser ditt DNA ut som det gör?
2. Skapa en informationssida som beskriver och förklara vad evolution är och hur den fungerar.
Sidan ska också förklara hur ärftlighet fungerar och hur vi kan se spår av människans
utveckling i vår kropp och vårt DNA i dag. Ni ska också blicka framåt, hur kan människans
framtid se ut?
Download