Biologi kemi planering ht – 12
Klass: 7n3
Lärare Johan Sander
Biologi
Växter
Vecka 35
Vecka 36
Vecka 37
Sporväxter/Fröväxter
Läxa till 28/8
Vi jobbar med vad det finns för
olika typer av sporväxter och
fröväxter.
Sid. 50 – 59 Testa dig själv sid.55
och 59.
Pollinering
Läxa till 4/9
Vi går igenom de viktiga stegen i
blommornas fortplantning och
fördjupar oss i Linnés arbete.
Sid. 60-69 Testa dig själv sid. 63
och 68
Fotosyntes och energi i naturen
Läxa till 11/9
Vad är fotosyntes och vilka gör
fotosyntes?
Sid 130 – 136 Testa dig själv sid 136
Vecka 38
Prov tisdag 18/9
Vecka 39
Kemins syn på fotosyntesen
Läxa till 12/9
Vi tittar närmare på de ämnen som
deltar i fotosyntesen
På fredag 28/9 planerar vi en egen
laboration.
Sid 186 – 191 i KEMIBOKEN
Testa dig själv sid. 191
Kemi
Vatten och Jord
Vecka 40
Näringsämnen, mineraler och syre.
Joner, salter och kemiska
föreningar
Läxa till 2/10
Sid 95 – 101
Testa dig själv sid 99 och 101
Vecka 41
Vattnet i marken
Läxa till 9/10
Joner, salter och kemiska
föreningar
Sid. 78 – 83
Testa dig själv sid 79 och 83.
Förhör på joner och salter.
Vecka 42
Vattnets kretslopp
Eget arbete
Läxa till 16/10
Sid 84 – 86
Testa dig själv sid 86
Vecka 43
Vattenrening
Eget arbete
Läxa till 23/10
Sid 87 – 93
Testa dig själv sid. 89
Vecka 45
Inlämning arbete.
Fysik
Kraft och rörelse
Vecka 46
Krafter
Läxa 13/11 sid. 97 – 104
Testa dig själv sid 104
Vecka 47
Rörelse
Läxa 20/11sid. 105 – 110
Testa dig själv sid 110
Vecka 48
Tröghet
Läxa 27/11 sid 111 – 117
Testa dig själv 113
Prov fredag 30/11
Kraft och rörelse
Obs! Helklass