Andel (%) elever med lägre, lika eller högre terminsbetyg vt åk 6

den 25 augusti 2014
Andel (%) elever med lägre, lika eller högre
terminsbetyg vt åk 6 jämfört med provbetyget årskurs 6
Årskurs: 6
Kommun: Askersunds kommun
Skola: Sjöängsskolan
Läsår: 2013-2014
Ämnesprov
Ämne
Ej Betyg/Provbetyg Lägre Lika Högre
Total
Ämnesprov Engelska åk 6
EN
1,0
12,4 70,5
16,2
100,0
Ämnesprov Matematik åk 6
MA
1,0
3,8 77,1
18,1
100,0
Ämnesprov NO-ämnen åk 6
FY
1,0
64,8
34,3
100,0
Ämnesprov SO-ämnen åk 6
GE
1,0
1,9 46,7
50,5
100,0
Ämnesprov Svenska åk 6
SV
15,2 64,8
18,1
98,1
SVA
1,9
1,9
Andel (%) elever med lägre, lika eller högre slutbetyg
jämfört med provbetyget årskurs 9
den 25 augusti 2014
Årskurs: 9
Ämnesprov
Ämne
Ämnesprov Engelska åk 9
EN
Ej Betyg/Provbetyg Lägre Lika Högre
1,8
36,8 53,5
7,9
Total
100,0
Ämnesprov Matematik åk 9
MA
0,9
2,6 61,4
35,1
100,0
Ämnesprov NO-ämnen åk 9
KE
7,9
1,8 36,0
54,4
100,0
Ämnesprov SO-ämnen åk 9
RE
2,6
42,1
55,3
100,0
14,9 60,5
19,3
94,7
Ämnesprov Svenska åk 9
SV
SVA
5,3
5,3