vill du veta mer om ljuset?

advertisement
VILL DU VETA MER OM LJUSET?
Hur fungerar egentligen ljuset och varför ser vi färger? Och
hur kommer det sig att regnbågens olika färger egentligen bara
är vitt... Följ med Anna och lär dig mer om hur bl.a.
ljusets vågor, prismor, synvillor, reektioner, skuggor och annat
fungerar.
Efter lmen följer avsnittet ”Experiment” som visar vad
färger är och hur ett prisma fungerar.
Filmens mål är att:
- skildra vad ljuset är och hur det fungerar
- förklara varför ljus reekteras eller absorberas
- visa hur synvillor fungerar
- berätta vad färgperception är
- visa hur ett spektrum fungerar
- förklara varför vi kan se färger
Fakta om ljuset
Ljus består av energi och solen är vår viktigaste energikälla. Utan
solljuset skulle det inte kunna nnas något liv på jorden. De elektromagnetiska ljusvågorna färdas i en rät linje från ljuskällan tills
de träffar någonting och byter riktning. Beroende på vilken
materia de träffar kan ljuset absorberas eller reekteras. Om
ljuset absorberas omvandlas det till värme. Det är därför som man
blir varmare av att ha på sig kläder i mörka färger än ljusa.
De ting som ljuset passerar helt igenom kallas för transparenta,
saker som inte släpper igenom något ljus alls är ogenomskinliga
medan materia som delvis släpper igenom ljus är
halvtransparenta. Ogenomskinliga ting kastar skuggor eftersom
ljuset stoppas och blir en mörk skugga med samma form som
föremålet.
Speltid
11 + 3 min
Årk: 2 - 8
Ämne
Fysik; Optik/Vågrörelse
Orginaltitel
All about…Light
Produktion
Schlessinger Media, USA
Svensk version
Cinebox Media, 2001
Ansvarig utgivare
Mats Högberg
Filmnr
1145
CINEBOX MEDIA
Vretenvägen 12
171 54 Solna
Tel: 08-445 25 50
Fax: 08-445 25 60
Epost: [email protected]
2 – Vill du veta mer om ljuset?
STUDIEHANDLEDNING
Synvillor kan uppstå då ljusvågorna tvingas att byta riktning då de möter olika sorters materia. I lmen visas
ett exempel med en penna i ett vattenglas. Ljuset färdas i en rak linje, från ljuskällan genom luften, tills det
träffar en annan materia, vattnet, då det ändrar riktning. Och när ljuset går från vattnet vidare ut i luften
ändrar det riktning en gång till. Då bildas en synvilla som lurar våra ögon att tro att pennan är avbruten.
Färgperception kallas det när vårt nervsystem gör så att vi upplever olika färger som t.ex. gult, rött, svart,
grönt etc. Människan kan särskilja omkring en miljon olika färgnyanser. De färger som vi upplever höra till
olika föremål i vår omgivning är egentligen vårt nervsystems svar på sammansättningen av det ljus som
föremålen reekterar. Ljusstrålarna i sig har ingen färg, inte ens när de reekteras från föremål som vi
upplever som färgade. Föremålens egenskaper att reektera ljus selektivt gör att vårt nervsystem kan ge oss
upplevelsen av att de har olika färger. Tar man t.ex. exemplet med det ljus som omger oss, så kallat
”vitt ljus”, består det egentligen av ljus i alla sorters färger. Det är också därför som man, genom att blanda
ljus i olika färger, kan skapa vitt ljus.
Ordlista
Regnbåge - optiskt fenomen i atmosfären i form av en cirkulär båge i spektrums färger som uppstår då
solljus bryts och reekteras i vattendroppar. Regnbågens färger är rött ytterst, följt av orange, gult, grönt,
blått, indigo och violett innerst.
Spektrum - ursprungligen den uppdelning av (sol)ljuset i olika färger (våglängder) som kan göras t.ex. med
hjälp av ett prisma.
Prisma - används för att åstadkomma ljusbrytning eller uppdelning av ljuset i olika färger.
Diskussionsfrågor
1. Berätta hur ljuset rör sig.
2. Vad innebär det att ljuset reekteras?
3. Vad innebär det att ljuset absorberas?
4. Förklara hur man kan se sig själv i en spegel.
5. Vad blir man varmast av att ha på sig, en mörk eller ljus tröja?
6. Hur kan vi se färger?
7. Vad är ett spektrum?
8. Kan du nämna några färger som ingår i en regnbåge.
9. Ta reda på mer om ordet färgperception.
10. Vad är en synvilla?
11. Varför kan vi se skuggor?
12. Prova det experiment som demonstreras i lmen.
Vill du veta mer om ljuset? – 3
STUDIEHANDLEDNING
Här kan du hämta mer information
• http://www.xperiment.se/ - olika ljusexperiment
• http://www.skolsidan.se/fysopt01.htm - användbara länkar på ”Skolsidan”
• http://fyserv1.fy.chalmers.se/~f3aamp/kvant/black.html - hemsida på Chalmers om värmestrålning
• http://www.Kunskapsbanken.su.se/ - Universitetets kunskapsbank
• www.skolverket.se - Skolverkets hemsida
• www.dds.se/bibl/fraga.htm - fråga och få expertsvar inom 3 dagar!
• www.mamma.com - bra sökmotor I
• www.altavista.se - bra sökmotor II
Download