Institutionen för Ekologi
Rapport Salivkörning 2012: 4A-B
2012-11-13
Dr Eva Hedmark
Dr Mikael Åkesson
DNA-analys av saliv
Provnummer
SEP0019748a
SEP0019748b
SEP0019749
Insamlat
2012-10-27
2012-10-27
2012-10-29
Län
M
M
M
Insamlare
Inkom
Bertil Nilsson
Bertil Nilsson
Bertil Nilsson
2012-11-02
2012-11-02
2012-11-02
Salivproven som insamlats genom topsning av bitsår på får har analyserats på fyra
mitokondriella artbestämningsmarkörer:

d-loop[varg]; ger produkt från varg och hund och är designad för att inte fungera på
lo, järv, björn, får, ko och ren.



cytb[lo]; ger produkt från lodjur, men inte hund, varg, järv, björn, får, ko och ren.
cytb[järv]; ger produkt från järv och björn, men inte hund, varg, lodjur, får, ko och ren.
cytb[räv]; ger produkt från räv, men inte varg, älg, rådjur och människa.
Alla prov kördes för alla artbestämningsmarkörer och erhållna produkter sekvenserades
och jämfördes med referensprover. Prov SEP0019748a och SEP0019749 gav produkt
från d-loop[varg]. De gav identiska sekvenser överensstämmande med varg. Även prov
SEP0019748b gav produkt för d-loop[varg] men visade överlappande haplotyper vilket
innebär att DNA från mer än en individ fanns i provet. De överlappande haplotyperna var
överensstämmande med sekvenser från varg respektive från hund.
Slutsats
SEP0019748a och SEP0019749 visade på förekomst av DNA från varg. SEP0019748b
visade på förekomst av DNA från både varg och hund. Inget prov visade på förekomst av
DNA från lodjur, järv, björn eller räv.
Mikael Åkesson, Grimsö forskningsstation, 730 91 Riddarhyttan, Telefon: 0581-697322, E-post: [email protected]